Keresés: 1242 találat

A találatok száma magas, ezért csak a 100 legrelevánsabbat mutatjuk Önnek, próbáljon a szűrök segítségével szűkíteni a keresésen!

osztalékelőleg mérleg beszámoló
Osztalék előleg a mérlegkészítés időszakában
2022-01-11
szállítói kötelezettség KIVA alap
Elengedett kötelezettség kivezetésének időpontja
2022-01-11
üzletrész értékesítés elhatárolás Követelés
Üzletrész értékesítés elszámolása
2022-01-11
termékértékesítés német adóalany
Láncértékesítés
2022-01-06
2022-01-06
üzemanyag térítés 15 Ft/km
Tehergépkocsi magáncélú használata
2022-01-06
ellenérték alanyi adómentesség adószám
Alanyi adómentesség értékhatárának vizsgálata
2022-01-06
üzletrész vételár
Függő ellenérték elszámolása
2021-11-08
ingatlan beruházás bérlő továbbhárított
Bérelt ingatlanon végzett beruházás
2021-11-08
fejlesztési tartalék adózás előtti eredmény adóbevallás
Fejlesztési tartalék figyelembe vételének feltétele
2021-10-10
kedvezmény adóalap tehergépjármű
Beruházási adóalap kedvezmény
2021-10-10
anyagköltség igénybe vett szolgáltatás előállítási folyamat
Reklámtevékenység, mint igénybe vett szolgáltatás
2021-10-10
tárgyi eszköz könyv szerinti érték számviteli törvény
Nullára leírt tárgyi eszköz
2021-09-29
kártérítés céltartalék Követelés
Kártérítésre képzendő céltartalék
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
fejlesztési tartalék kiválás tao
Fel nem használt fejlesztési tartalék
2021-09-23
fejlesztési tartalék átalakulás egyesülés szétválás időkeret
Fejlesztési tartalék felhasználásának negyedéves időkerete
2021-09-23
garanciális csere szavatosság számviteli bizonylat
Garanciális csere számviteli bizonylatolása
2021-09-23
ügyvezető vállalkozás tao zrt képviseleti jog
Ügyvezető és vezérigazgató is - kapcsolt vállalkozás?
2021-09-23
2021-09-23
áfafizetés kiegészítő szolgáltatás teremhasználat
Házasságkötési ceremónia áfakötelezettsége a Hivatal részéről
2021-08-30
bevétel átalányadózás
Őstermelők Családi Gazdasága
2021-08-30
magáncélú használat egyéni vállalkozó személygépkocsi
Alvállalkozónak biztosított személygépkocsi
2021-08-30
áfa bérlés parkolási szolgáltatás
Teremgarázs bérlése
2021-08-30
tárgyi eszköz elengedett kötelezettség
Elengedett kötelezettség számviteli elszámolása
2021-08-29
szálláshely idegenforgalmi adó
Beszedett idegenforgalmi adó könyvelése
2021-08-29
2021-08-29
számvitel könyvelés visszaigénylés külföldi áfa
Külföldi áfa visszaigénylés számviteli elszámolása
2021-08-29
könyvelés elszámolás névérték kötelezettség utalvány pénzeszközök
Egycélú utalvány elszámolása
2021-08-03
áfa ingatlan értékesítés számlázás
Ingatlan értékesítés áfája
2021-07-07
2021-07-07
áfa adóalap számlázás igazgatási szolgáltatási díj
Igazgatási szolgáltatási díj adóalapot képez?
2021-07-07
osztalék deviza-betétszámla átváltás
Devizában történő osztalékkifizetés
2021-07-05
bekerülési érték ingatlan adásvételi szerződés
Ingatlanvásárlás számviteli szempontból
2021-07-05
számlázás szolgáltatási díj formai követelmény járulékos elemek
Havi szolgáltatási díjon felül felmerült költségek számlázása
2021-07-05
önkormányzat közlekedés áfafizetés közterület
Közterület használati díj áfavonzata
2021-07-05
áfa konferencia teljesítési hely
Online konferencián való részvétel áfa szempontból
2021-07-05
számla áfa teljesítési határidő
Számla kiállítása teljesítési határidő előtt
2021-07-05
anyavállalat társaság leányvállalat
Leányvállalat két anyavállalattal
2021-07-01
elszámolás javítás tao kerékpár karbantartási költség
Elektromos kerékpár beszerzés számviteli elszámolása és társasági adója
2020-12-31
kedvezmény nyilatkozat egyéni vállalkozó mentesség mezőgazdaság
Mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat
2020-04-19
könyvelés Erzsébet utalvány visszafizetés
Előző évi Erzsébet utalvány tárgyévi könyvelése
2020-04-05
könyvelés Védőszemüveg
Védőszeműveg könyvelése
2020-04-05
önkormányzat bérleti díj ingatlan
Bérlő által végzett felújítás könyvelése
2020-04-05
2020-04-05
saját dolgozó megbízási szerződés
Saját dolgozó megbízási díja
2020-04-05
áfa szolgáltatás bérmunka közösségi adóalany
Közösségi adóalany részére nyújtott bérmunka áfakötelezettsége
2020-04-05
szolgáltatás közösségi adószám nyilatkozat áfafizetés
Tagállami adóalany által nyújtott kulturális szolgáltatás teljesítési helye
2020-04-05
kedvezmény értékesítés munkáltató munkavállaló gépkocsi
Munkavállaló részére történő kedvezményes személygépkocsi értékesítés
2020-04-05
telephely adószám Németország
Közösségi értékesítés
2020-04-01
szolgáltatás fordított áfa adóalany közösségi adószám
Szolgáltatás igénybevétele más tagállami adóalanytól
2020-04-01
kata áfa alanyi adómentes számlázás
KATA adózási mód
2020-04-01
rehabilitáció adótanácsadás megváltozott munkaképességű személy létszám meghatározása
Létszám számítása a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség meghatározása során
2018-05-25
adótanácsadás munkába járás költségtérítése napi munkába járás utazási költségtérítés
Munkába járás költségtérítése
2018-05-25
elektronikus számla adótanácsadás pdf számla elektronikus számlakép
Pdf formátumú számla befogadása
2018-05-25
adótanácsadás versenytilalmi díj versenytilalmi megállapodás összevonandó jövedelem
Versenytilalmi díj után fizetendő közterhek
2018-05-01
napidíj devizaárfolyam adótanácsadás külföldi kiküldetés elszámolása
Napidíj átszámításához alkalmazandó árfolyam
2018-05-01
halasztott bevétel időbeli elhatárolás adótanácsadás térítés nélkül átvett eszköz kivezetés
Időbeli elhatárolás térítés nélkül kapott eszközök esetén a költségvetési szerveknél
2018-05-01
adótanácsadás korrekciós számla számla adattartalma utólagos korrekció
Korrekciós számlák kiállítása
2018-05-01
adótanácsadás óvodapedagógus besorolás minősítő vizsga
Óvodapedagógus besorolása
2018-03-19
munkaidőkeret pihenőnap adótanácsadás készenléti munkavállalók munkabeosztás bárpótlék
Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak bérezése
2018-03-19
közös megegyezés felmentési idő adótanácsadás öregségi nyugdíjkorhatár
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése nyugdíjazás miatt
2018-03-19
adótanácsadás gyermek után járó pótszabadság
Gyermek utáni pótszabadságra jogosultság
2018-03-19
teljesítési időpont időszakos elszámolás adótanácsadás időszakonkénti elszámolás folyamatosan teljesített ügylet
Időszakos elszámolás teljesítési időpontja
2018-03-05
csecsemőgondozási díj gyermekgondozási kötelező legkisebb munkabér
Munkaszerződés módosulása a felek akaratától függetlenül
2018-03-05
adótanácsadás vagyonkezelésbe adás 0. számlaosztály átvett eszköz
Vagyonkezelés könyvelése
2018-03-05
nyilatkozat adótanácsadás reklámadó kötelezettség reklámügynökség reklám közzétevő
Reklámadó egyes kérdései
2018-03-05
kötelezettségvállalás adótanácsadás pénzügyi ellenjegyzés önkormányzat kiadási előírányzat
Pénzügyi ellenjegyző, teljesítést igazoló személye helyi önkormányzatnál
2018-02-22
munkabér bérjárulék bérköltség adótanácsadás bérfizetés több munkáltató költség elszámolás
Költségelszámolás atipikus munkaviszony esetén
2018-02-22
jubileumi jutalom közfoglalkoztatás adótanácsadás jubileumi jutalomra jogosító idő
Közfoglalkoztatás időtartamának figyelembe vétele köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításánál
2018-02-05
szabadság közalkalmazott fizetési fokozat adótanácsadás
Közalkalmazott fizetési fokozatának, szabadságának meghatározása
2018-02-05
közalkalmazott pályázat adótanácsadás vezetői beosztás megszűnése
Pályázat kiírása közalkalmazott óvodaigazgató álláshelyre
2018-02-05
esedékesség teljesítési időpont adótanácsadás
Időszakos áfa ügyletek egyes kérdései
2018-02-05
kötelezettségvállalás átláthatósági nyilatkozat adótanácsadás
Átláthatósági nyilatkozat
2018-01-15
adótanácsadás munkába járás költségtérítése napi munkába járás utazási költségtérítés
Napi munkába járás költségtérítése
2018-01-15
cafetéria adótanácsadás köztisztviselő jutalma juttatás jogcíme
Köztisztviselő jutalma
2018-01-06
bértámogatás adótanácsadás szakmai dolgozók bértámogatása
2018. évi bértámogatás
2018-01-06
egyszerűsített foglalkoztatás adótanácsadás efo bérfizetés
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő bérfizetés
2018-01-06
adótanácsadás munkába járás költségtérítése napi munkába járás utazási költségtérítés
Napi munkába járás költségtérítése
2017-12-17
adótanácsadás szakmai továbbképzés költsége távollét jogcím külföldi kiküldetés
Közalkalmazott szakmai továbbképzése
2017-12-17
adótanácsadás pótszabadság közalkalmazott szabadsága
Közalkalmazott szabadsága
2017-12-03
biztosítási jogviszony táppénz kismama biztosítási jogviszonya csecsemőgondozási díj
Munkahelyet változtató kismama egészségbiztosítás pénzbeli ellátása
2017-12-03
végelszámolás adótanácsadás végelszámoló tisztség tb jogállás
Egyszemélyes Kft. tagjának végelszámolóként történő társadalombiztosítási jogállása
2017-12-03
számvitel pénzügy adótanácsadás ügyvitel közös önkormányzat
Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása közös önkormányzati hivatalnál
2017-11-18
reklámadó adótanácsadás reklám számla
Reklámszolgáltatás értelmezése
2017-11-18
telefon adótanácsadás áfa levonás internet áfa áfa megosztás
Távbeszélő szolgáltatás áfája
2017-11-18
adótanácsadás oktatás továbbszámlázása közvetített szolgáltatás továbbszámlázása
OKJ-s oktatás továbbszámlázása
2017-11-18
táppénz távolléti díj adótanácsadás ekhos munkavállaló betegszabadság
Ekho-s munkavállaló betegszabadsága
2017-10-24
rendkívüli munkavégzés adótanácsadás óvodapedagógusok helyettesítési díja
Óvodapedagógusok helyettesítési díjának elszámolása
2017-10-24
pihenőnap rendkívüli munkavégzés adótanácsadás rendkívüli munkaidő bérpótlék mértéke
A rendkívüli munkaidő díjazása
2017-10-07
adótanácsadás járulékos szolgáltatás adózása rezsiköltség számlázása
Járulékos szolgáltatások értelmezése
2017-10-07
adótanácsadás tüzifa vásárlás elszámolása házi segítségnyújtás elszámolása szociális étkezetetés elszámolása költségvetési számvitel pénzügyi számvitel kormányzati funkciók
Az önkormányzat szociális feladatainak elszámolása
2017-10-07
adótanácsadás pénztárgép hazsnálat belépőjegy értékesítés számla és nyugtatadás rendezvényeken
Pénztárgép használat önkormányzati rendezvényeken
2017-10-07
adótanácsadás egyenlőtlen munkaidő pihenőnap kiadása
Pihenőnapok kiadása
2017-09-19
alanyi adómentesség adótanácsadás áfa levonás áfafizetés
Alanyi adómentesség időszakában saját vállalkozásban végzett beruházás áfa vonzata
2017-09-19
Vissza a kezdőlapra

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!