Weboldalaink

Hogyan fogunk a jövőben szerződni?

Dátum: 2014-03-20 Rovat: Periodika

Az új Polgári Törvénykönyv néhány fontos újítása, különös tekintettel a szerződésekre vonatkozó szabályokra

Fuvarszámlán feltüntetendő adatok

Dátum: 2014-03-05 Rovat: Tudásbázis

Fuvarozási tevékenységgel foglalkozó adózókat tájékoztatjuk arról, hogy milyen szövegnek kell feltüntetésre kerülnie a különböző szolgáltatásokról kiállított számlán.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2014. évi változásai

Dátum: 2014-01-20 Rovat: Periodika

A jelen cikk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: áfa tv.) az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) szerinti módosításait kívánja ismertetni, valamint kitér az áfatv. egyéb, 2013. év során történt változásaira is.

Állványtervezés-, értékesítés-, és összeszerelés áfa vonzata

Dátum: 2013-11-25 Rovat: Tudásbázis

Magyar adóalany svájci megrendelő részére végzett tevékenységeire vonatkozó áfa szabályokat tárgyaljuk.

Háromszögügylet

Dátum: 2013-07-16 Rovat: Tudásbázis

Konkrét eset kapcsán ismertetjük az ügylet számlázását és bevallását.

Közvetett vámjogi képviselő számlája

Dátum: 2013-03-13 Rovat: Tudásbázis

Az ügylet áfa bevallásban illetve az összesítő nyilatkozatban történő szerepeltetése nem változott 2013-ban.

Az áfatörvény változásai

Dátum: 2013-01-20 Rovat: Periodika

Az általános forgalmi adó 2013. évi változásai igen szerteágazóak, a változások az egyszerű pontosító, kiegészítő rendelkezésektől a pénzforgalmi elszámolási rendszer bevezetésén keresztül, a jelentős adminisztrációs terhet jelentő tételes bevallásig terjednek.

Fel- és összeszerelés

Dátum: 2012-12-10 Rovat: Tudásbázis

Rövid anyagunkban fel-és összeszerelés tárgyául szolgáló termék harmadik országba történő értékesítésére vonatkozó szabályokat foglaljuk össze.

Közösségi belépési helyig felmerült fuvarköltség áfája

Dátum: 2012-01-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés, hogy a közösségi belépési helyig felmerült, és a belépés helyén vámeljárás alá vonás során a vámértékbe beépített fuvardíjat egy magyarországi illetőségű szállítmányozó hogyan számlázzon tovább a magyarországi illetőségű megrendelőnek.

Művészeti szolgáltatások áfa kötelezettsége

Dátum: 2012-01-27 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint 2011. január 1-jétől az adóalanynak művészeti szolgáltatás teljesítés helyének az a hely számít, ahol a szolgáltatásokat igénybe vevő gazdasági céllal letelepedett, székhely, telephely hiányában pedig a lakóhelye vagy a szokásos tartózkodási helye van.

Periodika 31. kérdés - - 2011. 4. szám

Dátum: 2011-07-20 Rovat: Periodika

Mikor kell a fizetendő adót megállapítani, ha közösségi adószámmal rendelkező adóalanytól vesznek igénybe havi rendszerességgel ügyvédi szolgáltatást, és a szolgáltatásról óradíj alapján a tárgyhó utolsó napján számolnak el, a fizetési határidő tárgyhót követő 15. nap?

Vámjogi szabadforgalomba helyezés

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Közösségen kívüli országból behozott termék vámjogi szabad forgalomba helyezését a Közösség területén bárhol, bármely vámhivatalnál lehet kérni, függetlenül a rendeltetési országtól.

Fuvarozás és az Áfa törvény kapcsolata

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

010. január 1-jétől, ha a szolgáltatás megrendelője adóalany, a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét az Áfa törvény – a 39, 40, 42, 44 és 45. § alá tartozó szolgáltatások kivételével – 37. § (1) bekezdése a megrendelő székhelyén, illetve telephelyén határozza meg.

Munkavállalók ellenszolgáltatás nélküli kirendelése

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A cég néhány munkavállalót kirendel egy másik vállalkozáshoz, ellenszolgáltatás nélkül. Csupán a kirendelt munkavállalók bér és járulék költségét számlázzák át. Kérdés, hogy milyen áfa kötelezettséggel jár ez az átszámlázás?

Az áfatörvény 2010. január 1-jétől hatályos a szolgáltatások teljesítési helyével összefüggő változásai

Dátum: 2010-01-20 Rovat: Periodika

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) szabályainak legjelentősebb – 2010. január 1-jétől hatályos – módosítását az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló a 2009. évi CX. törvény (továbbiakban: módosító törvény) tartalmazza. (A módosító törvényt a Magyar Közlöny 2009. november 13-ai 160. számában hirdették ki.)

Termékimporthoz kapcsolódó szállítási költség áfája

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Közösségen kívüli – azaz exporthoz, illetve importhoz kapcsolódó – teherfuvarozás esetén az Áfa törvény 39. §-a alapján a teljesítés helyét a megtett útvonal határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a belföldi, azaz a Magyarországra eső útvonal szakaszra eső szállítási költség a magyar Áfa törvény hatálya alá esik, míg a Magyarországon kívüli útszakasz szállítási költsége a magyar Áfa törvény hatályán kívüli szolgáltatás.

Uniós országban végzett építőipari szolgáltatás

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

Egy magyar kft építőipari (ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó) szolgáltatást végez Szlovákiában. A Kft rendelkezik szlovák adószámmal is.

Utazásszervezési szolgáltatással kapcsolatos kérdések

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény módosításából eredően a számlázással és az áfa felszámítással kapcsolatban különféle értelmezési kérdések merültek fel.

Ingóságon végzett munka adójogi megítélése

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Válogatási költséget számolnak fel egy más tagállami beszállító által küldött minőségi hibás termékekkel kapcsolatban. A válogatás költségét általános forgalmi adóval számlázzák, mivel a termék elszállítása Magyarországról nem biztosított. A külföldi partner vitatja a számla áfa-tartalmának helyességét.

Bérmunka áfája és számviteli elszámolása

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás osztrák partnere által szállított anyagból előállított termékek nem Ausztriába kerülnek visszaszállításra, hanem részben Németországba fuvarozzák el azokat, részben pedig vámkezelés után amerikai cég címére kerülnek feladásra.

Ügynöki jutalék áfája

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. Romániába, illetve Spanyolországba irányuló Közösségi termékértékesítés érdekében román társaságtól vesz igénybe ügynöki szolgáltatást. Mindkét társaság Romániának a Közösséghez történő csatlakozása óta az ügynöki jutalékot áfásan számlázza. Helyes-e az áfás számlázás?

Fuvarozási tevékenység számlázása

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft., ügyfelei megbízása alapján szállítmányozó és fuvarozó vállalkozásokkal szerződik, amelynek keretében, a fuvar szervezésén túlmenően különböző, a fuvarozáshoz, mint járulékosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is végez. A külön szolgáltatásként a következő felügyeleti feladatokat látja el: az áru bepakolása a konténerbe, a konténernek a terminálra jutása, a hajón történő szállítás, az áru időbeni megérkezése a vevőhöz.

Munkaerő kirendelés áfa kötelezettsége

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egyik leányvállalata részére alkalmanként a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban MT) szerint munkaerő kirendelés történik. A kirendelt munkavállaló az anyavállalat alkalmazásában áll, munkabért is onnan kap. A kirendelést megrendelő leányvállalat felé a bért, járulékokat és egyéb személyi jellegű kiadásokat megállapodás alapján átterhelik számla kiállításával.

Kanadai állampolgár magyarországi munkavégzése

Dátum: 2008-10-03 Rovat: Tudásbázis

A társaságnál kiküldetés keretében dolgozik egy kanadai állampolgár, aki a kanadai anyacég alkalmazottja. A munkabért, az azt terhelő járulékokat, adókat, valamint a magyarországi lakhatás költségeit a kanadai cég fizeti. Kérdés, hogy ebben az esetben milyen feladatok hárulnak a magyar társaságra.

Közösségen belüli ügyletek

Dátum: 2008-10-03 Rovat: Tudásbázis

Egy ausztriai adóalany alkatrészeket gyártat Magyarországon, de minden egyes munkafázist más-más belföldi adóalany végez. A magyarországi adóalanyok közvetlen szerződésben állnak az ausztriai megrendelővel. Az osztrák cégnek nincsen Magyarországon telephelye.

Külföldi szállásköltség továbbszámlázása

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

A külföldi szállásköltséget tartalmazó számla – mely értelemszerűen a külföldi ország „áfá”-ját is tartalmazza – összegének egy részét tovább kívánják számlázni a belföldi partner felé, mivel a vevőpartner költségét is tartalmazza e számla. Kérdés, hogy a külföldi szállásköltség továbbszámlázásakor milyen általános forgalmi adó mértéket kell alkalmazni, illetve mi az általános forgalmi adó alapja.

Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga

Dátum: 2008-04-20 Rovat: Periodika

2007. december 31-éig az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: régi Áfa tv.) 71. §-ának (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) határozta meg a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatéríttetés módját és annak részletszabályait.

Fuvarozás áfa törvény szerinti teljesítési helye és ideje, devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytat. A partnerekkel kötött (szóbeli) szerződéseikben a teljesítés időpontját nem határozzák meg, az áru fel- és lerakodás idejét a CMR bizonylaton rögzítik. Eltérő paraméterek alapján kerül-e megállapításra a teljesítés helyének és idejének meghatározása?

Kiállítással kapcsolatos áfa szabályok

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kiállítókat érintő szolgáltatások teljesítési helyével kapcsolatban 2007. 09. 07-én jelent meg részletes APEH tájékoztató.

Termékexporthoz és -importhoz kapcsolódó fuvarozás áfa szabályai

Dátum: 2007-10-20 Rovat: Periodika

Az áfa törvény alkalmazásában teherközlekedésnek minősül a fuvarozás és a szállítmányozás [13. § (2) bek.]. A teherszállítás, a csomagolás, a rakodás és az ezekhez szokásosan kapcsolódó szolgáltatások, így például a mérlegelés, a szállítmányozás és közvetítés áfa törvényi szabályai termékexport és termékimport esetén az uniós csatlakozás időpontjától nem változtak.

Fuvarozás áfa törvény szerinti teljesítési helye és ideje, devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2007-01-07 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény teljesítés idejére vonatkozó szabályok az áfa megfizetésének, illetve levonhatóságának napját határozzák meg, míg a teljesítés helyére vonatkozó szabályok arra irányulnak, hogy az adott termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást hol (Magyarország területén, vagy azon kívül) kell megvalósultnak tekinteni. Így indokolt, hogy más jellemzők alapján szabályozza az Áfa törvény a teljesítés idejét és helyét.

Közösségen belüli bérmunkaügylet

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy németországi cég Magyarországon végeztet bérmunkát. A terméket a megrendelő németországi cég nem szállítja vissza Németországba, hanem Magyarországról küldi tovább harmadik országba, áfa-raktárba, és különböző közösségi tagállamokba értékesíti. Hogyan történik a számlázás?

Garanciális javítás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A garanciális javítás áfa törvénybeli helyzete attól függ, hogy a terméket értékesítő és a javítást végző személye megegyezik-e.

Internetes tartalomszolgáltatás áfa szabálya

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság internetes tartalomszolgáltatási tevékenységet végez. Ez egy meghatározott adatbázisnak interneten keresztül történő használatát foglalja magában.

Spanyol megrendelőnek végzett magyarországi szállítás, raktározás áfája

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy spanyol adóalany Magyarországra szállított áruját raktározza, illetve kiszállítja a magyar vevők részére.

Közösségen belüli termékértékesítés láncügylet formájában

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Társaság terméket értékesít a németországi anyavállalatának, amelyet az továbbértékesít más közösségi, vagy harmadik országi vevőknek.

Gépjármű javítása más tagállami cég részére

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy gépjárműjavítással foglalkozó társaság más tagállami cég saját gépjárművének javítását végzi Magyarországon. Helyes gyakorlat-e a szolgáltatási számlát adómentesen - ÁFA területi hatályán kívüliként - kiállítani?

Láncértékesítés elbírálásának szempontjai

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég láncértékesítés keretében közösségbe értékesít. A terméket közvetlenül Németországba szállítják, a számlát egy német közösségi adószámmal rendelkező svájci cég felé állítják ki. Az alkalmazott fuvarparitás EXW, a fuvar megrendelőjének személyéről nincs tudomásuk. Számlázható-e közösségen belüli adómentes értékesítésként?

Bérmunka

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Németországi megrendelő Németországból alapanyagot hoz be Magyarországra megmunkálás céljából. A magyar termelő a készárut Olaszországba szállítja ki, a számlát a német adóalany nevére állítja ki. Kell-e áfát felszámítani a bérmunka után?

Nemzetközi áruszállítással kapcsolatos önállóan teljesített szolgáltatások áfa vonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A nemzetközi közlekedéssel kapcsolatos, nem járulékos szolgáltatásként teljesített szolgáltatás adómentesen számlázható, ha termék Közösségen belüli forgalmához közvetlenül kapcsolódik.

Személygépkocsi javítás osztrák cég részére

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Külföldi (osztrák) adóalany részére végzett szolgáltatás általános forgalmi adójának megállapításában kívánunk segítséget nyújtani.

Reklámszolgáltatás utáni áfa kötelezettség

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 15. § (5) bekezdése alapján reklámszolgáltatás esetén a teljesítés helye a megrendelő székhelye, illetve állandó telephelye.

Bérleti díj adókötelezettsége tehergépjármű esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság tehergépjárműveket kíván bérbe adni közösségi adószámmal rendelkező, eltérő tagállambeli adóalany részére.

Zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében történő beszerzés, lízingtárgy bérbeadása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság zárt végű pénzügyi lízing keretében vitorláshajót szeretne beszerezni bérbeadás céljából.Videóelőadásainkból

Osztalék kifizetése - Előadó: Botka Erika MSZSZE főtitkár

Nincs Flash telepítve, a video lejátszás így nem működik!
További videóelőadások

Havi adózási események

2014 Augusztus
HKSzeCsPSzoVa
123
4678910
1113141617
18192021222324
2627283031