Weboldalaink

Államháztartásban a számviteli politika megújítása 2014-től

Dátum: 2014-05-21 Rovat: Periodika

A cikk megjelenésének idejére az államháztartás szervezetei túl vannak hatalmas erőfeszítések árán a 2013. évi költségvetési beszámoló elkészítésén és leadásán, a 2014. I. negyedéves mérlegjelentés elkészítésén, melynek részeként a rendező mérlegről is adatszolgáltatást is teljesítettek a Kincstár felé.

Periodika 31. kérdés - 2014. 4. szám

Dátum: 2014-05-21 Rovat: Periodika

Helyesen jár-e el a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet, ha a hirdetményellenőrzési és szerkesztési díjat áfásan számlázza át a megbízó Önkormányzat részére?

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2014. évi változásai

Dátum: 2014-01-20 Rovat: Periodika

A jelen cikk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: áfa tv.) az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) szerinti módosításait kívánja ismertetni, valamint kitér az áfatv. egyéb, 2013. év során történt változásaira is.

Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos változások

Dátum: 2014-01-20 Rovat: Periodika

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról a 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) rendelkezik. A bevezetett új rendelkezések többsége könnyítést, vagy kedvezőbb feltételeket tartalmaz az adóalanyiságot választók számára.

Periodika 46. kérdés - 2013. 5. szám

Dátum: 2013-11-21 Rovat: Periodika

Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után számla hiányában hogyan teljesíthető az áfabevallási kötelezettség?

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Dátum: 2013-09-21 Rovat: Periodika

... ellenőrzésről akkor beszélhetünk, amikor a tulajdonos által már elfogadott beszámolóban a vállalkozás vagy az adóhatóság hibát talál ...

Periodika 38. kérdés - 2013. 4. szám

Dátum: 2013-09-21 Rovat: Periodika

Hogyan kell lekönyvelni a személygépjármű nyílt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzését?

Periodika 45. kérdés - 2013. 4. szám

Dátum: 2013-09-21 Rovat: Periodika

Áfás-e a szociális ebéd kiszállításának díja?

Önköltségszámítási szabályzat

Dátum: 2013-09-12 Rovat: Tudásbázis

Az önköltség-számítási szabályzat a készítésével kapcsolatban részletes tájékoztatást adunk.

Elektronikus számla

Dátum: 2013-08-06 Rovat: Tudásbázis

Részletezzük az elektronikus számlákkal kapcsolatos előírásokat.

Start munkaprogram

Dátum: 2013-08-06 Rovat: Tudásbázis

Önkormányzatnál a START munkaprogram keretében, saját előállítású mezőgazdasági növénytermesztéssel, a megtermelt termények készletre vételének számviteli elszámolásával kapcsolatos tájékoztatásunk.

Kulturális és Sport Központ áfa levonási lehetőségei

Dátum: 2013-07-03 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban kulturális és sport intézmény áfa levonási lehetőségeiről adunk tájékoztatást.

Periodika 28. kérdés - 2013. 3. szám

Dátum: 2013-05-21 Rovat: Periodika

Kell-e áfát fizetni, illetve közösségi adószámot kérni közösségen belülről ajándékba kapott tárgyi eszköz miatt?

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012. év zárása

Dátum: 2013-03-21 Rovat: Periodika

A számviteli törvény módosításait a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósításával összefüggő 2012. évi CXLVI. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (kihirdetve 2012. október 15-én), valamint az egyes adótörvények és ahhoz kapcsolódó változásokról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény tartalmazza (kihirdetve 2012. november 29-én).

A társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2013

Dátum: 2013-03-21 Rovat: Periodika

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [tao-törvény] legutóbbi – 2012. december 22-én kihirdetésre került [Módtv.] – módosítása kapcsán bekövetkezett változások egy része a 2012. adóévi adókötelezettség meghatározása során irányadó, jelentős részük pedig 2013. január 1-jétől lépett hatályba.

Periodika 15. kérdés - 2013. 2. szám

Dátum: 2013-03-21 Rovat: Periodika

Milyen szempontok alapján különíthető el az alaptevékenység a vállalkozási tevékenységtől és mely esetben szükséges az önköltségszámítás?

Közvetett vámjogi képviselő számlája

Dátum: 2013-03-13 Rovat: Tudásbázis

Az ügylet áfa bevallásban illetve az összesítő nyilatkozatban történő szerepeltetése nem változott 2013-ban.

Magyarországi fióktelep

Dátum: 2013-02-12 Rovat: Tudásbázis

Alábbiakban részletesen kifejtjük tudományos, kutató tevékenységet folytató fióktelep működésével kapcsolatban felmerülteket.

Adózás rendjéről szóló törvény változásai

Dátum: 2013-01-20 Rovat: Periodika

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2013. január 1-jétől hatályba lépett módosításai egyrészt a költségvetési bevételek védelmének fokozását, az adóelkerülés hatékonyabb kiszűrését szolgálják, másrészt az egyszerűsítés, az adminisztráció csökkentés, és az alkalmazhatóság irányába hatnak.

A pénzügyi instrumentumok számviteli kezelése – II. rész Követelések állományba vétele

Dátum: 2013-01-20 Rovat: Periodika

A követelések állományba vételének elszámolása, a bekerülés legjellemzőbb módjaitól függően, a következőképpen történik.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

2013. január 1-jétől a 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: törvény) lehetővé teszi a legkisebb vállalkozások részére, hogy az adó- és járulékfizetési kötelezettségüknek a lehető legegyszerűbb módon tegyenek eleget. Az új adózási mód egyrészt jelentősen csökkenti az érintett vállalkozások közterheit, másrészt nagyon egyszerűvé teszi a könyveléssel, bevallással, az adó-és járulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségeiket is. Az adminisztrációs kötelezettségeken túl költségkímélő is az új adónem, hiszen az egyszerűsége folytán nem lesz szüksége a vállalkozásoknak segítségre a kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá a banki kiadások is jelentősen csökkennek azoknál, akik ezt az adózási módot választják.

A pénzügyi instrumentumok számviteli kezelése I. rész

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

Jelen cikkünkben egy rövid kitekintést adunk a pénzügyi instrumentumok különböző formáiról, azok számviteli nyilvántartásáról és értékeléséről, illetve a gyakorlati életben azokkal kapcsolatban felmerülő legjellemzőbb problémákról. Az összeállítás első részében a követelésekkel foglalkozunk.

Periodika 50. kérdés - 2012. 6. szám

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

Keletkezik-e az önkormányzatnak áfa fi zetési kötelezettsége a civil szervezetek részére nem pénzben adott támogatás után?

Periodika 51. kérdés - 2012. 6. szám

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

Kell-e élelmiszerlánc felügyeleti díjat fizetni az iskolai, óvodai étkeztetés után?

Periodika 52. kérdés - 2012. 6. szám

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

Hogyan kell megállapítani a közmunka program keretében előállított termények értékét és hogyan kell azokat könyvelni?

Szabályzatok

Dátum: 2012-10-16 Rovat: Tudásbázis

Alábbi írásunkban összefoglaljuk, hogy a költségvetési szervek működéséhez mely szabályzatokat szükséges elkészíteni.

Periodika 38. kérdés - 2012. 5. szám

Dátum: 2012-09-20 Rovat: Periodika

Befogadható-e egy 2010. évben teljesült, határozott idejű elszámolás alá eső szolgáltatásnyújtásról 2012. évi teljesítési időponttal kiállított számla?

Mezőgazdasági START-mintaprogram elszámolása

Dátum: 2012-08-29 Rovat: Tudásbázis

Az elszámolhatóság kapcsaán figyelembe kell venni az államháztartásról szóló törvény előírásait, miszerint vállalkozási tevékenységhez nem használható fel államháztartási támogatás.

Intézményi térítési díj

Dátum: 2012-07-19 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében a szociális étkeztetés nem mentes az adó alól. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor bentlakásos otthon lakóinak az ellátás részeként ellenértékért biztosítják az étkezést.

Termékbeszerzés Angliában

Dátum: 2012-07-19 Rovat: Tudásbázis

A termék alapvetően Angliában marad és ott kerül értékesítésre. A terméket angol adószám alatt és angliai áfa felszámításával értékesítették az intézmény részére.

Térítésmentesen biztosított étkezés áfa kezelése

Dátum: 2012-06-11 Rovat: Tudásbázis

Az ingyenes étkeztetésből adóköteles bevétel nem származik, ebből következően erre tekintettel adólevonási jogot sem lehet gyakorolni.

Periodika 32. kérdés - 2012. 4. szám

Dátum: 2012-05-20 Rovat: Periodika

Hogyan módosulnak a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó- visszatérítés feltételei?

Gépkocsi nyílt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzése

Dátum: 2012-04-16 Rovat: Tudásbázis

A társaság nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében gépkocsi beszerzését tervezi oly módon, hogy a szerződés 36 hónapra kerülne megkötésre, a szerződés tartalmazná a gépkocsi maradványértékét is. A társaság által fizetendő önerő a bruttó ár 40%-a, amely - első részletként - előre kerülne megfizetésre.

A saját tőke védelmével kapcsolatos jogi, számviteli és adózási szabályok

Dátum: 2012-03-20 Rovat: Periodika

Napjainkban egyre több azoknak a vállalkozásoknak a száma, melyeknél a veszteség miatt csökken saját tőke, a veszteségek egymást követő üzleti években nem kigazdálkodhatóak, illetve a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, a vagyona a tartozásait nem fedezi.

Különbözet szerinti adózás áfájának könyvviteli elszámolása

Dátum: 2012-02-16 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény vonatkozó előírásaiból indokolt kiindulni. Az árrés adóztatásának az az egyik jellemzője, hogy az áfát nem a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértéke alapján kell megfizetni, hanem egy - az Áfa-tv. szerinti meghatározott - különbözet alapján.

Az áfa törvény 2012. évi változásai

Dátum: 2012-01-20 Rovat: Periodika

Az általános forgalmi adó szabályai 2012-től számos helyen megváltoztak. A legfontosabb módosulásokat a következő összeállításunkban ismertetjük.

Üzletrész ajándékozása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

Ajándékozás útján történő vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tagi kölcsön kamatának felszámítása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra irányul, hogy el kell-e számolni bevételként az alapított cégnek leszámlázott kamatokat, és az hogyan befolyásolja a társasági adó alapját, illetve, lehet-e mellőzni a kamat elszámolását. A kamat elszámolása esetén megfelelő-e az alapkamat alapján történő elszámolás, illetve társasági adóalap módosító tételt képez-e a kamat.

Reprezentáció és kiküldetés adózási szabályai

Dátum: 2011-11-10 Rovat: Tudásbázis

A kétnapos hivatali rendezvényeken, üzleti eseményeken a társaság tagjai, azok képviselői, a vezető tisztségviselők valamint a vállalatcsoport egyéb vezetői vesznek részt. A felmerült költségek adózása és elszámolása a következők szerint történhet.

Ingyenes használatba adás

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy adóalany a tulajdonában lévő műszereit ingyenesen használatba adja egy másik adóalany részére. Az ingyenes használatba adást tulajdonjog átruházás nem kíséri. A műszer vásárlásakor a beszerzést terhelő áfa-t levonásba helyezték.

Napelemmel történő áramellátás

Dátum: 2011-09-29 Rovat: Tudásbázis

Napelemmel kívánják biztosítani a Polgármesteri Hivatal és szervezeti egységeként működő intézményei áramellátását. A kérdés arra vonatkozik, hogy a beruházás és az áramdíj előzetesen felszámított áfája levonásba helyezhető-e. A napenergia beruházással áramot termel a Hivatal, amelyet értékesít az áramszolgáltató részére. A termelt áramot az intézmények fogyasztják.

A Munka Törvénykönyve nyári módosítása után, és új munka törvénykönyve előtt

Dátum: 2011-09-20 Rovat:

"...tilalomba ütköző munkáltatói rendes felmondás..."

Lakásbérbeadási tevékenység áfája

Dátum: 2011-07-31 Rovat: Tudásbázis

A Polgármesteri Hivatal adókötelesen végzi a lakás-és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az ingatlan értékesítésre viszont nem választottak adókötelezettséget.

Engedmény elszámolása

Dátum: 2011-07-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság az alapanyag beszállítójával kötött megállapodása szerint a beszállítótól engedményben részesül, abban az esetben, ha a negyedéves beszerzés meghaladja a szerződésben előre meghatározott mennyiséget.

Önkormányzati tulajdonú társaságok támogatásának áfája

Dátum: 2011-07-30 Rovat: Tudásbázis

A támogatás után más pénzösszeghez hasonlóan akkor kell általános forgalmi adót fizetni, ha ellenértéknek minősül.

Árengedmény és az ÁFA

Dátum: 2011-07-20 Rovat: Periodika

"Azonnali, illetve a teljesítésig adott árengedményről tehát akkor beszélhetünk, ha az árengedményt az adott ügylet teljesítésével egy időben nyújtják."

A szerencsejáték törvény hatálya alá tartozó nyeremények adózása

Dátum: 2011-07-20 Rovat: Periodika

A mai gazdasági életben mind nagyobb teret hódít a különböző termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fellendítéséhez kapcsolódó ajándékozás. Ennek is egyik legközkedveltebb módja, amikor szerencse folytán kerül kiválasztásra a nyereményben részesülő. Az ajándékok, nyeremények lehetnek adómentesek vagy adókötelesek.

Kapott támogatások elszámolása

Dátum: 2011-05-20 Rovat: Periodika

E cikk keretében a pénzeszközben – fejlesztési és költség-ráfordításra – kapott – támogatások elszámolási kérdéseire, gyakorlati problémáira szeretnénk kitérni.

Az Áfa törvény végrehajtási rendeletéről

Dátum: 2011-05-20 Rovat: Periodika

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. március 23-án közzétették a Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendeletét. A rendelet a 2006/112/EK irányelv (Hozzáadottérték-adó, továbbiakban HÉA irányelv) végrehajtását segíti elő, gyakorlatilag a HÉA és ennek következtében az Áfa törvény rendelkezéseit 63 szakaszon, cikkelyen keresztül értelmezi.

Ellenőrzési eset: ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban

Dátum: 2011-05-20 Rovat: Periodika

Egy adózó Kft. egy egyházi közösségtől bérelt ingatlant 10 évre. A szerződés szerint a felek bérleti díjat nem állapítottak meg, a bérleti díj fejében a bérlő a bérelt ingatlanon beruházásokat hajt végre a bérleti szerződésben foglaltak szerint:

Időszakra vonatkozó elszámolás áfája

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság szerződése szerint időszakos elszámolású szolgáltatást végez.

Felkészülés a 2010-es üzleti év zárására

Dátum: 2011-03-21 Rovat: Periodika

A 2010-es üzleti év zárását egyrészt befolyásolják a számviteli törvény változásai, másrészt új jogszabályi előírások. A gazdasági válság tovább folytatódott 2010-ben is, melynek következményeként sok esetben a vállalkozásoknál a tevékenység további szűkülése tapasztalható. Alapvetően az ezekből adódó zárlati feladatokra szeretnék kitérni.

Csoportos adóalanyiság

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt szabályokat kell figyelembe venni a csoportos adóalanyiság választása esetén.

Szorgalmi jog alapítása

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság részére vízvezetési szolgalmi jog került alapításra, amely bejegyzésre is került a Földhivatalnál. A szolgalmi jog fejében a szolgáló telkek tulajdonosait ellenérték nem illeti meg. Ebben az esetben keletkezik-e valamelyik félnél áfa fizetési kötelezettség? Illetve kell-e az így kapott jogot térítés nélküli jogként aktiválni?

Periodika 52. kérdés - 2010. 5. szám

Dátum: 2010-11-20 Rovat: Periodika

Részletre történő ingatlanbeszerzés esetén vizsgálni kell-e a kiegyenlítetlenséget, vagy visszaigényelhető-e teljes összegben az előzetesen felszámított áfa?

Periodika 49. kérdés - 2010. 4. szám

Dátum: 2010-09-21 Rovat: Periodika

Kell-e önálló adószámmal rendelkezniük az önállóan működő költségvetési szerveknek?

Fuvarozás és az Áfa törvény kapcsolata

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

010. január 1-jétől, ha a szolgáltatás megrendelője adóalany, a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét az Áfa törvény – a 39, 40, 42, 44 és 45. § alá tartozó szolgáltatások kivételével – 37. § (1) bekezdése a megrendelő székhelyén, illetve telephelyén határozza meg.

Munkavállalók ellenszolgáltatás nélküli kirendelése

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A cég néhány munkavállalót kirendel egy másik vállalkozáshoz, ellenszolgáltatás nélkül. Csupán a kirendelt munkavállalók bér és járulék költségét számlázzák át. Kérdés, hogy milyen áfa kötelezettséggel jár ez az átszámlázás?

Számviteli törvény módosításai és a 2009. évi beszámoló összeállítása

Dátum: 2010-03-20 Rovat: Periodika

A törvénymódosítás kibővíti az euróban való könyvvezetési és beszámoló készítési lehetőségét azzal, hogy bármely vállalkozó részére lehetővé teszi, hogy saját döntésétől függően, külön feltételek nélkül nyilvántartásaikat, valamint éves beszámoló készítési kötelezettségüket euróban teljesítsék. Ennek az a feltétele, hogy a vállalkozás erre vonatkozó döntését számviteli politikájában rögzítse és a létesítő okiratában az eurót jelölje meg.

Az áfatörvény 2010. január 1-jétől hatályos a szolgáltatások teljesítési helyével összefüggő változásai

Dátum: 2010-01-20 Rovat: Periodika

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) szabályainak legjelentősebb – 2010. január 1-jétől hatályos – módosítását az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló a 2009. évi CX. törvény (továbbiakban: módosító törvény) tartalmazza. (A módosító törvényt a Magyar Közlöny 2009. november 13-ai 160. számában hirdették ki.)

Az adóeljárás 2010. évi fontosabb változásai

Dátum: 2010-01-20 Rovat: Periodika

A jogalkotás 2009. év végén újabb törvényeket fogadott el, melyek érintik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezéseit is. Ezek közül a legfontosabbak kerültek összefoglalásra a módosító törvények kihirdetésének sorrendjében.

Áfa felszámítás vagy fordított adózás

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

Lift beépítését meglévő liftaknába valamint nyilászárók értékesítését és szerelését áfa felszámításával vagy fordított adózással kell-e számlázni?

64/2009. Periodika 64. kérdés

Dátum: 2009-11-20 Rovat: Periodika

Termékértékesítésként vagy szolgáltatásnyújtásként kell számlázni a nyomdák által végzett nyomdai tevékenységet a kiadó felé?

69/2009. Periodika 69. kérdés

Dátum: 2009-11-20 Rovat: Periodika

Termékértékesítésként vagy szolgáltatásnyújtásként kell elszámolni a nyomdák által végzett nyomdai tevékenységet a kiadó felé?

Költségvetési szervek speciális feladatait érintő áfa kérdések és gyakorlati problémák

Dátum: 2009-09-20 Rovat: Periodika

Írásunkban olyan témaköröket válogattunk össze, amelyek több önkormányzatot, illetve intézményt érintenek, de eddig az APEH honlapon olvasható tájékoztatók nem adtak választ a felvetődött kérdésekre, illetve amely kérdések a szaklapokban nem kaptak kellő publicitást. A cikkben közöltek az adóhatósággal egyeztetett állásponton alapulnak.

56/2009. Periodika 56. kérdés

Dátum: 2009-09-20 Rovat: Periodika

Vállalkozások közötti kölcsönszerződés esetén kötelesek-e a felek kamatot felszámítani abban az esetben, ha nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak?

59/2009. Periodika 59. kérdés

Dátum: 2009-09-20 Rovat: Periodika

Költségvetési területen dolgozók részére továbbképzésen történő étkezési szolgáltatásnyújtásnak milyen adó és járulék vonzata van?

60/2009. Periodika 60. kérdés

Dátum: 2009-09-20 Rovat: Periodika

Áfa köteles-e a köztemettetés utólag történő megtéríttetése?

Uniós országban végzett építőipari szolgáltatás

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

Egy magyar kft építőipari (ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó) szolgáltatást végez Szlovákiában. A Kft rendelkezik szlovák adószámmal is.

Az elektronikus kereskedelem ellenőrzése

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Periodika

Az elektronikus kereskedelemnek nem alakult ki egyetlen, egységes meghatározása. Megközelítéstől függően mindenki egy kicsit mást ért alatta. Talán a következő meghatározás írja le a legrövidebben és a legteljesebben az elektronikus kereskedelem fogalmát:

Utazásszervezési szolgáltatással kapcsolatos kérdések

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény módosításából eredően a számlázással és az áfa felszámítással kapcsolatban különféle értelmezési kérdések merültek fel.

Felvásárló által mezőgazdasági őstermelőnek fizetett előleg szabályai

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő bevételeit az Szja tv. 2. mellékletének rendelkezései szerint állapítja meg. Az Szja tv. 2. melléklet I. fejezetének 1. pontja szerint a mezőgazdasági őstermelő bevételeinek részét képezi az értékesített termék, áru, szolgáltatásra tekintettel fizetett előleg is. Tehát ha a vevő előleget fizet, akkor azt a mezőgazdasági őstermelőnek a bankszámlán történő jóváírás-, illetve a kézhezvétel napján bevételként kell nyilvántartania.

Közös tevékenység

Dátum: 2009-05-31 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005. január 1-től hatályos módosítása bevezette a közös tevékenység fogalmát, amelynek eredményét a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként illetve ráfordításaként kell elszámolni.

Személygépjárművekkel kapcsolatos gazdasági események általános forgalmi adózási kérdései

Dátum: 2009-05-21 Rovat: Periodika

Jelen cikk arra vállalkozik, hogy a személygépjárművekkel kapcsolatos, általános forgalmi adót érintő kérdéseket gyűjti csokorba, ezért már elöljáróban célszerű tisztázni, hogy az áfatörvény alkalmazása során mit tekintünk személygépjárműnek. Az áfatörvény személygépjármű fogalmat nem tartalmaz, kizárólag a levonási jog kapcsán [áfatörvény 124. § (1) bekezdés b) pont] utal vámtarifaszámmal (8703) a személygépkocsikra.

22/2009. Periodika 22. kérdés

Dátum: 2009-05-21 Rovat: Periodika

Milyen esetben nem keletkezhet áfa fizetési kötelezettség az apport után?

Személygépkocsi és motorbérlet áfája

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

’A’ Kft-től személyautót és motort bérel ’B’ Kft, akitől ’C’ Kft. tovább bérli e járműveket. Az ’A’ Kft. a gépjárművek biztosítását továbbszámlázza ’B’ Kft. felé. Kérdésként merült fel, hogy ’B’ Kft-nél levonásba helyezhető-e a bérleti díj valamint a biztosítási díj után felszámított általános forgalmi adó.

Hangsúlyosabbá vált a szabályzatok készítése

Dátum: 2009-03-19 Rovat: Aktuális tanácsok

A 2009. évben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény az év egyik legjelentősebb törvénye a központi és önkormányzati költségvetési szervek életében, amely kihatással, változással van a hozzá kapcsolódó, többi törvényre és jogszabályra is.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos 2009. évi változások

Dátum: 2009-02-09 Rovat: Periodika

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 2009-ben csak néhány pontban változott, melyek hatálybalépése – az adóváltozások többségéhez hasonlóan – február 1-je.

Devizaárfolyam alkalmazása

Dátum: 2008-12-20 Rovat: Tudásbázis

A cég egyik partnerével határozott időre szóló elszámolásban állapodott meg, és így kötötte meg a szerződését a szolgáltatás igénybevételre. A szerződés szerint euróban számolnak el. A levelükben foglaltak szerint a számlán feltüntetik az általános forgalmi adót Ft-ban a számlázáskori MNB árfolyamon, és így kerül a fizetési határidő szerinti Áfa bevallásban levonásra.

Közös tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása

Dátum: 2008-12-20 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében két magánszemély és egy Kft. közös tulajdonában lévő üzleti célú épület közös bérbeadása esetén adóalanynak – a tulajdonostársak helyett – a tulajdonostársak közössége tekintendő.

Az adótanácsadói és adószakértői tevékenység bejelentéséről

Dátum: 2008-12-20 Rovat: Periodika

A közelmúltban megjelent 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet üzenetét úgy foglalhatnám össze, hogy az adótanácsadói és adószakértői szolgáltatás nyújtásához 2009. január 1-jétől nem elegendő a hozzáértést tanúsító szakképesítés, ill. szakmai gyakorlat, hanem kell hozzá egy hatósági nyilvántartás is. Aki pedig szerepel ebben az „önkéntes” nyilvántartásban, annak ötévente formális képzésen kell részt vennie, és az ötéves időszak alatt 100 kreditpontot kell szereznie.

Az Áfa Tv. 58 §-a miatti elszámolás eltér a számviteli előírásoktól

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság tevékenységének szinte teljes egésze olyan szolgáltatásnyújtásból áll, melynek számlázására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ában megfogalmazott határozott idejű elszámolásokra vonatkozó előírások érvényesek, ezért kérdésként merült fel, hogy az üzleti év végén, a kiszámlázott, teljesítéssel áthúzódó tételek esetében milyen eljárási szabályokat kell követni.

Fordított adózás szabályai

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Fordítottan adózik-e a tervezési tevékenység, az építőanyag fuvarozója, a darus kocsi személyzettel történő igénybevétele, a festési, burkolási, gáz- és villanyszerelési szolgáltatás?

A közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítmények megkülönböztetése

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A közvetített szolgáltatások illetve az alvállalkozói teljesítmények fogalmát el kell különíteni. A közvetített szolgáltatás nem azonos az alvállalkozói teljesítményekkel, hanem több annál.

Bérmunka áfája és számviteli elszámolása

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás osztrák partnere által szállított anyagból előállított termékek nem Ausztriába kerülnek visszaszállításra, hanem részben Németországba fuvarozzák el azokat, részben pedig vámkezelés után amerikai cég címére kerülnek feladásra.

Az áfa alapjának forintban történő megállapítása

Dátum: 2008-10-22 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 80. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz a meghatározott árfolyamot kell alkalmazni

Villamossági áruk értékesítése egyenesen adózik-e?

Dátum: 2008-10-22 Rovat: Tudásbázis

2008. január 1-jétől hatályos új Áfa törvény szerint fordított adózás alá esik-e az a termékértékesítés, ha egy villamossági cikkekkel kereskedő cég áfa adóalany személy részére értékesít.

Az új Áfa törvény ellenőrzési tapasztalatai

Dátum: 2008-10-20 Rovat: Periodika

Az új Áfa törvény hatálybalépésétől a cikk írásáig terjedő időszak háromnegyed évet ölel fel, de az adóhatósági ellenőrzések – a havi adóbevallások kivételével – főleg két negyedévre vonatkoznak, és ha figyelembe vesszük az év közben hatályba lépett módosításokat, akkor a vizsgálati tapasztalatok valójában egy negyedéves elszámolási időszakra vonatkoznak.

Átalánydíjas napi takarítás áfa vonzata

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Társaságuk átalánydíjas takarítási szolgáltatásra kötött megbízási szerződést. A szolgáltatást ténylegesen 2008. április hónapban végezték, a számla kiállításának időpontja 2008. április 30., a számla fizetési határideje 2008. május 8., a számlán feltüntetett teljesítési időpont: 2008. május 8.

Fuvarozási tevékenység számlázása

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft., ügyfelei megbízása alapján szállítmányozó és fuvarozó vállalkozásokkal szerződik, amelynek keretében, a fuvar szervezésén túlmenően különböző, a fuvarozáshoz, mint járulékosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is végez. A külön szolgáltatásként a következő felügyeleti feladatokat látja el: az áru bepakolása a konténerbe, a konténernek a terminálra jutása, a hajón történő szállítás, az áru időbeni megérkezése a vevőhöz.

Munkaerő kirendelés áfa kötelezettsége

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egyik leányvállalata részére alkalmanként a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban MT) szerint munkaerő kirendelés történik. A kirendelt munkavállaló az anyavállalat alkalmazásában áll, munkabért is onnan kap. A kirendelést megrendelő leányvállalat felé a bért, járulékokat és egyéb személyi jellegű kiadásokat megállapodás alapján átterhelik számla kiállításával.

Bánatpénz áfa-beli megítélése

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

Bérleti szerződés felmondása esetén, a bérlőnél a szerződéskötéskor letétbe helyezett pénzeszköz a bérbeadót több okból illetheti meg.

Nyomdai munkák áfa-rendszerbeli kezelése a korábbi években, illetve 2008 évtől

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Egy lapcsoport kiadói napilapokat ad ki. A napilapokban megjelenítendő szöveget szerkesztett formában, elektronikus úton juttatják el a céghez. A cég nyomdai úton előállítja a folyóíratokat, melynek során az anyagszükségletet (papír) maga biztosítja. A kész napilapokat a 4902 VTSZ szám alatt, 5 %-os áfa kulccsal számlázza le a kiadók felé, mint készterméket. A cég az újságok előállítása folyamán nyomdai alvállalkozót vesz igénybe, aki csak nyomdai részmunkát végez, így szolgáltatását az SZJ 22.2 alatt, szolgáltatásként, 20 % áfával terhelten számázza ki. Megfelel-e az eljárás az Áfa törvény szabályainak?

33/2008 Periodika 33. kérdés

Dátum: 2008-08-20 Rovat: Periodika

Mi a teendő, ha a társaság a bérbeadást áfásan kezelte, de erre vonatkozó választását nem jelentette be az adóhatóságnál?

32/2008 Periodika 32. kérdés

Dátum: 2008-08-20 Rovat: Periodika

Faktoráláskor kell-e áfát felszámítani a követelést értékesítő vállalkozás által kiállított számlában?

K+F ösztönzõk az adórendszerben

Dátum: 2008-08-20 Rovat: Periodika

A cikk a kutatást, a kísérleti fejlesztést támogató kedvezmények adórendszeren belüli komplex bemutatását tűzte ki célul, amely során kitér a társasági adóalapban nyújtott és a társasági adóból érvényesíthető kedvezményekre, a különadó alapban nyújtott kedvezményre, illetve az innovációs járulékból történő visszatartásra. E részletek bemutatása előtt azonban azt indokolt tisztázni, hogy mit is kell kutatási, kísérleti fejlesztési, azaz K+F tevékenység alatt érteni?

Fordított adózás értelmezése kazán lebontása esetén

Dátum: 2008-08-07 Rovat: Tudásbázis

Épület lebontását és ezen belül a kazánházban található kazánok és szerelvények kibontását rendelték meg. Ez utóbbi munkát más vállalkozó végzi, mint az épület bontását. Az épület lebontása engedélyköteles, a kazánok lebontásához nem szükséges hatósági engedély. Kérdés, hogy a kazánházban található kazánok és szerelvények kibontása és raktárba szállítása egyenesen vagy fordítottan adózik-e.

22/2008 Periodika 22. kérdés

Dátum: 2008-06-20 Rovat: Periodika

Keletkezik-e áfa fizetési kötelezettség a bérlő által óvadék címén fizetett összeg visszatartása címen a bérleti jogviszony megszűnésekor?

Számlázás, bizonylatolás, bizonylatkorrekciók

Dátum: 2008-06-20 Rovat: Periodika

2008. május 1-jétől módosult az Áfa törvény, amelynek eredményeképpen némi változás történt a bizonylatolás körében, továbbá jelentősen módosultak a számlát érintő korrekciós bizonylatok, illetve azok elszámolásának rendje.

A viszonteladókra illetve a nyilvános árverések szervezőire vonatkozó áfa szabályok

Dátum: 2008-06-20 Rovat: Periodika

A viszonteladókra vonatkozó szabályozás szükségességét a használtcikkek kereskedelmének, illetve nyilvános árverésen történő értékesítésének sajátosságai indokolják. A viszonteladók ugyanis a továbbértékesítésre szánt cikkeket jellemzően olyan körből, többnyire nem adóalany magánszemélyektől szerzik be, akik ebből kifolyólag nem jogosultak adó áthárítására.

A közétkeztetés megváltozott áfa szabályai

Dátum: 2008-04-20 Rovat: Periodika

Előző számunkban már foglalkoztunk a közétkeztetéssel. A témakör továbbtárgyalását több tényező is indokolja.

Az Áfa törvény májusi változásai

Dátum: 2008-04-20 Rovat: Periodika

A gazdasági élet szereplőinek az új 2008. évi Áfa törvény különösen sok problémát okozott. Az év elején teljes tanácstalanság lett úrrá a legtöbb gazdálkodón.

Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga

Dátum: 2008-04-20 Rovat: Periodika

2007. december 31-éig az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: régi Áfa tv.) 71. §-ának (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) határozta meg a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatéríttetés módját és annak részletszabályait.

Számlázás 2008

Dátum: 2008-02-20 Rovat: Periodika

Az új áfa törvény bevezetésével egyidejűleg több egymásnak ellentmondó értelmezés látott napvilágot a számlázás körében, ugyanis a törvény új szövegezése több helyen félreértésre ad lehetőséget, és nem minden esetben tükrözi vissza a törvény alkotójának valódi akaratát.

2008. évi áfa bevallási, visszaigénylési szabályok

Dátum: 2008-02-20 Rovat: Periodika

A 2008. január 1-jétől lényegesen változtak az áfa bevallásra és visszaigénylésre vonatkozó szabályok.

03/2008 Periodika 3. kérdés

Dátum: 2008-02-20 Rovat: Periodika

Hogyan számolhatók el a belföldi bejövő devizás számlák az új áfa szabályok következtében?

A közvetett vámjogi képviselőre vonatkozó szabályok az új Áfa törvényben

Dátum: 2008-02-20 Rovat: Periodika

Mielõtt részletekbe bocsátkoznánk, tisztázandó, hogy mit is jelent a közvetett vámjogi képviselõ fogalma? Az Áfa törvény több helyen is foglalkozik a közvetett vámjogi képviselõre vonatkozó szabályokkal, de nem definiálja, hogy valójában kit/kiket kell érteni alatta.

Mikor és kinek állítható ki készpénzes számla 2008-tól?

Dátum: 2008-01-14 Rovat: Aktuális tanácsok

Az új áfa törvény értelmezése kapcsán nap mint nap számtalan probléma vetődik fel az adózók körében. Egyik ilyen országos jelentőségű kérdés a készpénzfizetési számla kiállításához fűződik, hiszen több száz kérdést kaptunk már ügyfeleinktől ez ügyben.

Központi fűtés és fűtésszerelés számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy építőipari cég központi fűtés-, illetve villanyszereléssel foglalkozik. Helyes-e az, ha a felhasznált anyagot áfásan, míg a szolgáltatást áfa nélkül, a fordított adózás szabályainak megfelelően számlázzák?

Fuvarozás áfa törvény szerinti teljesítési helye és ideje, devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytat. A partnerekkel kötött (szóbeli) szerződéseikben a teljesítés időpontját nem határozzák meg, az áru fel- és lerakodás idejét a CMR bizonylaton rögzítik. Eltérő paraméterek alapján kerül-e megállapításra a teljesítés helyének és idejének meghatározása?

Áfa alapjának forintban történő megállapítása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 80. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő történő átszámításhoz azt a meghatározott árfolyamot kell alkalmazni,

Munkásszállás létesítéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó áfa szabályok

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Belföldi székhelyű, általános áfa szabályokat alkalmazó társaság saját gyárüzemi területén munkásszállást kíván létesíteni, mely beruházási munkálatokat alvállalkozók igénybevételével fogja megvalósítani. A munkásszálláson helységenként legalább két munkavállaló kerül majd elhelyezésre, lehetőségük lesz a szálláson tartózkodni pihenőnapokon is. Levonható-e a beszerzések áfája, amennyiben a munkásszállást térítésmentesen nyújtja mind a saját, mind a kölcsönzött munkavállalók részére? Változtat-e az áfa levonhatóságon az a körülmény, hogy a munkásszállás használata részben kiszámlázásra kerül a magánszemélyek számára piaci értéken, illetve az alatt? Levonásba helyezhető-e a későbbiekben az ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások áfája?

Közhasznú, illetve vállalkozási tevékenység költségszámláinak áfa levonhatósága

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság nonprofit gazdasági társaságként - Zrt. formában - működik, kiemelt közhasznú minősítését várhatóan ez évben megkapja. Közhasznú tevékenységen túl vállalkozási tevékenységet is folytat, a vállalkozási tevékenység egy része nem szolgálja a közhasznú tevékenységet. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó bejövő számlák, továbbá a központi általános költségek áfa tartalma levonható-e?

Tevékenységek számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás egy társasház tetőterének beépítési jogát megvásárolta, ahol új lakásokat épít. A felek az emeletráépítési és beépítési jognak a vételárát szerződésben megállapították. A szerződő felek írásban rögzítették, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a társasházon felújítási munkákat fog végezni.

Engedmény

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Személygépkocsi értékesítésekor az eladáskor egyedi megállapodás alapján ajándékot adnak a gépkocsikhoz. Az értékesítésről kiállított számlában a kialkudott felszerelések értékkel kerülnek kiszámlázásra és a felszerelések értékével megegyező engedmény kerül a számlában az ellenértékből levonásra.

Kiállítással kapcsolatos áfa szabályok

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kiállítókat érintő szolgáltatások teljesítési helyével kapcsolatban 2007. 09. 07-én jelent meg részletes APEH tájékoztató.

Garanciális visszatartás áfa-beli megítélése 2008-ban

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2007. december 31-ig hatályban lévő általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa tv.) 48.§ (7) bekezdés alapján a visszaigényelhető adó összegét csökkenteni kell azon beszerzések áfa összegével, amelyek ellenértékét az adózó nem egyenlítette ki.

Villamossági áruk értékesítése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Fordított adózás alá esik-e az a termékértékesítés, ha egy villamossági cikkekkel kereskedő cég áfa adóalany személy részére értékesít?

Engedmény számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2008. január 1-jétől hatályos 2007. évi CXXVII. törvény 71. §-a tartalmazza a teljesítéssel egyidejűleg adott árengedmény szabályát. A 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adó alapjába nem tartozik bele a teljesítésig adott üzletpolitikai célú engedmény.

41/2007 Periodika 41. kérdés

Dátum: 2007-12-20 Rovat: Periodika

Milyen szabályok vonatkoznak 2008. január 1-jétől a számla sorszámtartományaira?

Az új 2008. évi Áfa törvény

Dátum: 2007-12-20 Rovat: Periodika

Az új Áfa törvény – a 2007. évi CXXVII. tv. – 2007. november 16-án került kihirdetésre, s a Magyar Közlöny 155. számában jelent meg. A jogszabály szerkezetében, fogalomhasználatában, terjedelmében és a szabályzás tartalmában egyaránt változott.

A számla előállítás, kibocsátás és elfogadás fontosabb szabályai 2007-től

Dátum: 2007-10-20 Rovat: Periodika

A gazdasági élet minden szereplőjének érdeke, hogy megismerje a számlázásra vonatkozó szabályokat, mivel egyrészt valamennyi gazdasági tevékenységet végzőre vonatkoznak a számla-kiállítási szabályok, másrészt pedig mint számla elfogadók, a kapott számlák alapján költségeket, kiadásokat számolnak el, illetve előzetesen felszámított áfát igényelnek vissza. Mivel mind a helytelenül kiállított, mind a befogadott hibás számlának komoly adójogi és számviteli következményei lehetnek. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmüket néhány a közelmúltban életbe lépett változásra.

Termékexporthoz és -importhoz kapcsolódó fuvarozás áfa szabályai

Dátum: 2007-10-20 Rovat: Periodika

Az áfa törvény alkalmazásában teherközlekedésnek minősül a fuvarozás és a szállítmányozás [13. § (2) bek.]. A teherszállítás, a csomagolás, a rakodás és az ezekhez szokásosan kapcsolódó szolgáltatások, így például a mérlegelés, a szállítmányozás és közvetítés áfa törvényi szabályai termékexport és termékimport esetén az uniós csatlakozás időpontjától nem változtak.

Kereskedelmi rabat és áruminta számlázása, számviteli elszámolása

Dátum: 2007-08-20 Rovat: Aktuális tanácsok

1) Két cég között kereskedelmi megállapodás jött létre forgalomhoz kötött rabatról. Bizonyos összeghatár elérése esetén a szállító cég természetben (anyag-, illetve eszközszállítás) visszatéríti a nettó forgalom 1 % - át a vevőnek.

24/2007 Periodika 24. kérdés

Dátum: 2007-07-20 Rovat: Periodika

Hogyan kell a számlát kiállítani, ha azt a megrendelő átvállalja?

SZJA-val kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-07-20 Rovat: Aktuális tanácsok

Az elmúlt időszakban, pontosabban a HÓNAP TANÁCSA c. rovatunk 2007.áprilisi számában már egyszer foglalkoztunk a tagi kölcsön kamatának megváltozott adózási szabályaival.

07/2007 Periodika 7. kérdés

Dátum: 2007-02-20 Rovat: Periodika

7/2007. Milyen kötelezettsége keletkezik az alanyi adómentes költségvetési szervnek, ha éves bevétele meghaladja a 4 millió forintot?

A magáncélú telefonhasználat adózása II.

Dátum: 2007-02-20 Rovat: Periodika

A Periodika 2006/5. számában tájékoztattuk Olvasóinkat a telefonhasználattal összefüggő, 2006. szeptember 1-jétől hatályos adózási változásokról. Az ott leírtak elsősorban a személyi jövedelemadóra és a járulék kötelezettségekre vonatkoztak – figyelemmel az Szja törvény 69. §-ában leírt új szabályokra –, kiegészítve a PM–APEH által közzétett közös tájékoztatóban foglaltakkal.

Fuvarozás áfa törvény szerinti teljesítési helye és ideje, devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2007-01-07 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény teljesítés idejére vonatkozó szabályok az áfa megfizetésének, illetve levonhatóságának napját határozzák meg, míg a teljesítés helyére vonatkozó szabályok arra irányulnak, hogy az adott termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást hol (Magyarország területén, vagy azon kívül) kell megvalósultnak tekinteni. Így indokolt, hogy más jellemzők alapján szabályozza az Áfa törvény a teljesítés idejét és helyét.

Közösségen belüli bérmunkaügylet

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy németországi cég Magyarországon végeztet bérmunkát. A terméket a megrendelő németországi cég nem szállítja vissza Németországba, hanem Magyarországról küldi tovább harmadik országba, áfa-raktárba, és különböző közösségi tagállamokba értékesíti. Hogyan történik a számlázás?

Garanciális javítás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A garanciális javítás áfa törvénybeli helyzete attól függ, hogy a terméket értékesítő és a javítást végző személye megegyezik-e.

Közös üzemeltetés eredmény elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban közös üzemeltetésből származó pénzügyi eredmény megosztásával, annak áfa vonzatával foglalkozunk.

Lakóingatlan építés elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2003-ban telket vásárolt, amely telken 2004. évtől folyamatosan lakóingatlan építését végezte. A lakóingatlant bérbeadási céllal építette, tehát a lakóingatlan továbbértékesítési lehetősége nem merülhet fel.

Bérleti díj adókötelezettsége telefonrendszer esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság több komplett telefonrendszert kíván bérbe adni eltérő Közösségbeli adóalany részére. A telefonrendszer a szükséges tartozékokkal együtt a bérleti időszak végén bontás nélkül leszerelhető és visszaszállításra kerülhet.

Áfa levonásba helyezése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2004-ben pénzügyi lízing szolgáltatást végzett. A szolgáltatás elősegítése érdekében megbízási szerződést kötött közvetítői tevékenység ellátására. A közvetítői tevékenységet a társaság felé a szolgáltatást nyújtók SZJ 74-87 "máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás" címén számlázták.

Áfa teljesítési hely

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Állami támogatással kapcsolatos kezességet vállalt a német anyacég, ezért díjat számít fel. A KSH besorolása alapján "Máshová nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatásról" van szó, tehát áfa köteles.

Gépjármű javítása más tagállami cég részére

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy gépjárműjavítással foglalkozó társaság más tagállami cég saját gépjárművének javítását végzi Magyarországon. Helyes gyakorlat-e a szolgáltatási számlát adómentesen - ÁFA területi hatályán kívüliként - kiállítani?

Bérmunka

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Németországi megrendelő Németországból alapanyagot hoz be Magyarországra megmunkálás céljából. A magyar termelő a készárut Olaszországba szállítja ki, a számlát a német adóalany nevére állítja ki. Kell-e áfát felszámítani a bérmunka után?

Iparűzési adóalap megállapítása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy DVD forgalmazással és mozi filmforgalmazással foglalkozó cég az iparűzési adó alapját milyen anyagköltségekkel és közvetített szolgáltatásokkal csökkentheti?

Nemzetközi áruszállítással kapcsolatos önállóan teljesített szolgáltatások áfa vonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A nemzetközi közlekedéssel kapcsolatos, nem járulékos szolgáltatásként teljesített szolgáltatás adómentesen számlázható, ha termék Közösségen belüli forgalmához közvetlenül kapcsolódik.

Személygépkocsi javítás osztrák cég részére

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Külföldi (osztrák) adóalany részére végzett szolgáltatás általános forgalmi adójának megállapításában kívánunk segítséget nyújtani.

Felvásárlási jegy

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Felvásárlási jegy és annak kitöltési útmutatójában található nyilatkozat.

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek pénzügyi-és számviteli megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság elsősorban beruházási célú hitelt kapott Európai Uniós befektetőktől, majd ezeket a kölcsönöket a vállalatcsoporthoz tartozó más leányvállalatok fogják részben vagy egészében továbbítani.

Különadóval kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szerződésen alapuló, utólag adott engedmény és az esedékességen belül történő pénzügyi rendezéshez adott engedmény összegével növelni kell-e a különadó alapját? A Tao törvény és a különadóról szóló törvény fogalmai alatt ugyanezt kell-e érteni ? Az elengedett követeléssel és az elengedett kötelezettséggel módosítni kell-e a különadó alapját?

Ügyfélkör átadásának számviteli megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2007. év január 1-jétől kezdte meg tevékenységét, ügyfélkörét az anyavállalatuktól vették át a szerződések átcedálásával. Az anyavállalat a vevőkör átadását kiszámlázza.

Cégautó magánhasználata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vezetők a társaság tulajdonát képező személyautókat használják, mely gépjárművek tárolása részben a cég székhelyén, esetenként a dolgozó lakásán van, a dolgozótól bérelt garázsban.Videóelőadásainkból

Osztalék kifizetése - Előadó: Botka Erika MSZSZE főtitkár

Nincs Flash telepítve, a video lejátszás így nem működik!
További videóelőadások

Havi adózási események

2014 Augusztus
HKSzeCsPSzoVa
23
4678910
1113141617
181920222324
2627283031