Weboldalaink

Az ÁFA határozott időszaki elszámolása

Dátum: 2014-05-21 Rovat: Periodika

A határozott időszaki elszámolás szabályait nagyon lassan tette magáévá a magyar adózói társadalom. Azonban, hogy 2013. év végére a szabályokat többnyire tudatosan és helyesen alkalmazta az adóalanyok döntő hányada.

Évközi és 2014-es változások a társasági adózásban

Dátum: 2014-03-20 Rovat: Periodika

Cikkünk a társasági adózás 2014. január 1-től hatályos egyes változásait foglalja össze kiegészítve a 2013-as évközi jogszabály-módosításokkal is.

A civil szervezetek 2012. évi zárási teendői

Dátum: 2013-05-21 Rovat: Periodika

Az új civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozás jelentősen változtatta meg a közhasznúság feltételeit. A jogszabályváltozást megelőzően már közhasznú szervezetek közhasznú minőségüket 2014. május 31-ig megtarthatják, de ha ezen időpont után is közhasznú szervezetek szeretnének maradni, akkor ettől az időponttól már meg kell felelniük az új feltételeknek.

A pénzügyi instrumentumok számviteli kezelése IV. rész

Dátum: 2013-05-21 Rovat: Periodika

Folytatjuk a követelések számviteli kezelésével kapcsolatos ismeretek áttekintését, melynek során áttekintjük az állományból történő kivezetésük módjait és a társasági adóalapot érintő vonatkozásaikat.

Az iparűzési adóalap megállapításának egyes kérdései a 2013-tól

Dátum: 2013-03-21 Rovat: Periodika

Közeledik a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás leadási határideje, a 2013. május 31, ezért cikkünkben felhívjuk a figyelmet néhány olyan változásra, amelyet feltétlenül szükséges ismerni a bevallás helyes kitöltéséhez.

A társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2013

Dátum: 2013-03-21 Rovat: Periodika

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [tao-törvény] legutóbbi – 2012. december 22-én kihirdetésre került [Módtv.] – módosítása kapcsán bekövetkezett változások egy része a 2012. adóévi adókötelezettség meghatározása során irányadó, jelentős részük pedig 2013. január 1-jétől lépett hatályba.

A pénzügyi instrumentumok számviteli kezelése – II. rész Követelések állományba vétele

Dátum: 2013-01-20 Rovat: Periodika

A követelések állományba vételének elszámolása, a bekerülés legjellemzőbb módjaitól függően, a következőképpen történik.

Egyéb adók változásai

Dátum: 2013-01-20 Rovat: Periodika

Az összeállítás a 2012. évi LXIX, a 2012. évi CLIV, a 2012. évi CLXXVIII, illetve a 2012. évi CCVIII. Törvény az egyéb adónemekre vonatkozó, 2013. évtől hatályos módosító előírásait ismerteti elsősorban figyelemfelhívó jelleggel.

Periodika 4. kérdés - 2013. 1. szám

Dátum: 2013-01-20 Rovat: Periodika

Számviteli és adózási szempontból hogy kell elszámolni a tulajdonosnál illetve a kötelezettnél az elengedett osztalék összegét?

Kisvállalati adó szabályai (KIVA)

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény megalkotásával a jogalkotó lehetőséget kíván adni arra, hogy 2013-tól a vállalkozások meghatározott köre a korábbinál kedvezőbb – a jogszabály indokolása szerint gyökeresen új és egyszerű – szabályok szerint teljesíthesse adókötelezettségei jelentős részét.

A társasági adó „feltöltési kötelezettséget” befolyásoló fontosabb szabályokról

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

Hamarosan itt az ideje a társasági adóelőleg várható adóra történő kiegészítésének (a feltöltési kötelezettségnek), ennek ellenére indokolt áttekinteni az esetleg szükségessé váló intézkedések megtétele érdekében néhány olyan kérdést, amely befolyással van a várható adó összegére. A cikk nem vizsgál minden – a várható adókötelezettséget befolyásoló – szabályt. Elsősorban azokra koncentrál, amelyek 2012-től változtak, vagy ettől az adóévtől hatályosak, továbbá azokra, amelyekkel kapcsolatban szélesebb érdeklődésre lehet számítani.

A pénzügyi instrumentumok számviteli kezelése I. rész

Dátum: 2012-11-20 Rovat: Periodika

Jelen cikkünkben egy rövid kitekintést adunk a pénzügyi instrumentumok különböző formáiról, azok számviteli nyilvántartásáról és értékeléséről, illetve a gyakorlati életben azokkal kapcsolatban felmerülő legjellemzőbb problémákról. Az összeállítás első részében a követelésekkel foglalkozunk.

Vagyonszerzés ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban

Dátum: 2012-10-25 Rovat: Tudásbázis

Összefoglalónk az illetékkötelezettség megállapításában nyújt segítséget.

Üzletrész vásárlás esetén mikor kell illetéket fizetni?

Dátum: 2012-09-20 Rovat: Periodika

Az adózók részéről gyakran felmerülő kérdés, hogy üzletrész vásárlás esetén mikor kell illetéket fizetni. A kérdés azért is jogos, és cikkünkben is azért foglalkozunk vele, mert az ezzel kapcsolatos szabályozás az elmúlt években gyakran – volt, hogy évente kétszer is – változott. Hozzá kell tennünk, hogy a változás az adózók javára történt minden esetben, azaz minden jogszabály módosítással szűkült az illetékköteles ügyletek köre.

Ellenérték nélkül nyújtott üdülési szolgáltatás adózása

Dátum: 2012-04-20 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében bevételnek tekinthető a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában nem pénzben megszerzett vagyoni érték.

A saját tőke védelmével kapcsolatos jogi, számviteli és adózási szabályok

Dátum: 2012-03-20 Rovat: Periodika

Napjainkban egyre több azoknak a vállalkozásoknak a száma, melyeknél a veszteség miatt csökken saját tőke, a veszteségek egymást követő üzleti években nem kigazdálkodhatóak, illetve a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, a vagyona a tartozásait nem fedezi.

Munkabérek nettó értékének megőrzése

Dátum: 2012-02-16 Rovat: Tudásbázis

A béremelést a kormányrendeletben meghatározott dolgozók körében kell végrehajtani.

A társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2012

Dátum: 2012-01-20 Rovat: Periodika

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] különböző törvényekkel módosított egyes rendelkezései 2012.01.01-jén léptek hatályba. Az e körében bekövetkezett legfontosabb változások a Tao. tv. jogszabályhelyeire hivatkozással a következők.

Az Art 2012. évi főbb változásai

Dátum: 2012-01-20 Rovat: Periodika

A jogalkotó az adóigazgatási törvény módosításainak fő irányát az eljárás egyszerűsítésében, az adminisztrációs terhek csökkentésében, illetőleg az adóhatóság eszköztárának növelésében jelöli meg. Ezeket a szempontokat a változtatások jelentős mértékben érvényesítik.

Periodika 2. kérdés - 2012. 1-2. szám

Dátum: 2012-01-20 Rovat: Periodika

2011. évi transzferár nyilvántartás elkészítésénél alkalmazható-e és miként az 54/2011 (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott 3-7% közötti szokásos piaci haszonkulcs? Hogyan változtak a mulasztási bírság szabályai a transzferár nyilvántartással kapcsolatban?

Üzletrész bevonás illeték vonzata

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

„A” társaság ingatlan bérbeadással foglalkozó belföldi társaság, mely „X” társaság tulajdonában van. „Z” társaság (mely nem kapcsolt vállalkozása egyik társaságnak sem) 74 %-os részesedést szerez „A” társaságban. Ezt követően „A” társaság megvásárolja „X” társaságtól a saját üzletrészét, amit majd az egy év letelte után tovább értékesít.

Kapcsolt vállalkozásnak nyújtott hitel

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A Kft. az általa több éve alapított társaságnak folyamatosan biztosít tagi kölcsönt, amellyel kapcsolatosan több kérdés merült fel.

Tagi kölcsön kamatának felszámítása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra irányul, hogy el kell-e számolni bevételként az alapított cégnek leszámlázott kamatokat, és az hogyan befolyásolja a társasági adó alapját, illetve, lehet-e mellőzni a kamat elszámolását. A kamat elszámolása esetén megfelelő-e az alapkamat alapján történő elszámolás, illetve társasági adóalap módosító tételt képez-e a kamat.

Periodika 51. kérdés - 2011. 5. szám

Dátum: 2011-11-22 Rovat: Periodika

Mikor keletkezik az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén illetékfizetési kötelezettség?

Periodika 46. kérdés - 2011. 5. szám

Dátum: 2011-09-20 Rovat: Periodika

Mikor kell a kapcsolt vállalkozásokat bejelenteni?

Periodika 47. kérdés - 2011. 5. szám

Dátum: 2011-09-20 Rovat: Periodika

Az adókockázat csökkentésének milyen lehetőségei vannak a transzferár alkalmazásával összefüggésben? Megoldás-e az APA eljárás?

Periodika 32. kérdés - 2011. 4. szám

Dátum: 2011-07-20 Rovat: Periodika

Az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának mikor keletkezik belföldön adókötelezettsége?

Periodika 34. kérdés - 2011. 4. szám

Dátum: 2011-07-20 Rovat: Periodika

Minden ingatlannal rendelkező társaságnak keletkezik bejelentési kötelezettsége?

Kölcsön elengedése

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság külföldön bejegyzett kapcsolt vállalkozásától kölcsönt kapott, amely követelést a kapcsolt fél elengedi. Az adott ügylettel kapcsolatosan milyen adó- és illetékfizetési kötelezettség merül fel.

Transzferár nyilvántartás

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Önkormányzati döntő tulajdonú társaságoknak a nyilvántartást vezetniük kell.

Kapcsolt vállalkozás

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély többségi befolyással rendelkezik V1 társaságban. V1 társaság 34%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik V2 társaságban, amelyben a magánszemély közvetlenül is rendelkezik 18%-os részesedéssel. V1 és V2 társaságok kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek-e?

Kapcsolt vállalkozások kölcsönszerződései

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A kapcsolt vállalkozások egymás közötti kölcsönügylettel kapcsolatos szerződései, amennyiben kamatfizetésben nem állapodnak meg.

Csoportos adóalanyiság

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt szabályokat kell figyelembe venni a csoportos adóalanyiság választása esetén.

Devizás tételek év végi értékelése

Dátum: 2010-11-20 Rovat: Periodika

Közeledik az év vége, és ezzel lassan megkezdődnek a beszámoló- készítéssel és a könyvviteli zárlattal kapcsolatos munkálatok. A továbbiakban egy kiemelt területtel – a devizás tételek év végi értékelésével – kapcsolatos teendőket tekintjük át.

Az egyes ágazatokat terhelő különadó szabályai

Dátum: 2010-11-20 Rovat: Periodika

Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvényt (Eák.tv.) az Országgyűlés 2010. október 18-án fogadta el. A gazdaság három szektorát terhelő, határozott időre (3 évre) vonatkozó adónem részletszabályai a következők.

Periodika 57. kérdés - 2010. 5. szám

Dátum: 2010-11-20 Rovat: Periodika

Kell-e illetéket fizetni, ha tartozásátvállalás során az átvállaló ingatlannal rendelkező társaság részesedését szerzi meg?

Periodika 55. kérdés - 2010. 5. szám

Dátum: 2010-11-20 Rovat: Periodika

Kell-e társasági adóalapot módosítani tartozásátvállalás esetén?

Az adórendszert érintő évközi változások 2010. II. félév és 2011. év

Dátum: 2010-09-21 Rovat: Periodika

2010. évben már több olyan törvényt fogadott el az Országgyűlés, amelyek vagy már 2010 évközben vagy 2011. évtől módosítják az adórendszer egyes elemeit. A módosítások egyrészről a Kormány által a Nemzeti Együttműködés programja alapján összeállított 29 pontos I. Akcióterv részbeni megvalósítását szolgálják, amelyeket az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény tartalmazza (megjelent a Magyar Közlöny 132. számában). Másrészről megváltoztatja az adórendszert is többek között a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. Törvény révén (megjelent a Magyar Közlöny 129. számában).

A szociális biztonságról szóló uniós szabályok Magyarországi alkalmazása 2010. május 1-je után

Dátum: 2010-09-21 Rovat: Periodika

Az Európai Unión belül a társadalombiztosítási rendszerek tagállamonként jelentősen eltértek, a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós szabályok nem törekedtek a különböző nemzeti tb-rendszerek összehangolására.

39/2010. Periodika 39. kérdés

Dátum: 2010-07-21 Rovat: Periodika

Fennáll-e a bejelentési kötelezettség az APEH felé, ha a kapcsolt vállalkozási viszony közvetve valósul meg?

41/2010. Periodika 41. kérdés

Dátum: 2010-07-21 Rovat: Periodika

Kell-e innovációs járulékot fizetni annak a vállalkozásnak, amely önállóan mikrovállalkozásnak minősül, azonban van kapcsolt vállalkozása amelynek mutatói összeadásával középvállalkozás kategóriába esik?

Kapcsolt vállalkozásnak átadott apport

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

Szerződéskötésnek minősül-e, ha az anyavállalat a leányvállalat törzstőkéjét banki átutalással teljesíti, illetve apportál.

Új külföldi illetőségű társasági adóalanyok

Dátum: 2010-03-20 Rovat: Periodika

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (társasági adótörvény).

Kis- és közepes vállalkozások választási lehetőségei a társasági adózásban a de minimis támogatásoknál

Dátum: 2010-03-20 Rovat: Periodika

A társasági adóalapnál illetve az adókedvezményeknél több lehetőség is van a fizetendő adót csökkentésére. Az adótörvény egyes de minimis támogatásként figyelembe vehető összegek esetén vagylagosan említi a 800/2008/EK rendelet alkalmazhatóságát. E cikk a kis és közepes vállalkozásokat érintő adótörvényi rendelkezéseket tekinti át, illetve ezen vállalkozások részére 2009. adóévet érintő döntésüket megkönnyítő javaslatokat tesz.

A vállalkozások és az illetékek

Dátum: 2010-03-20 Rovat: Periodika

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) szabályozott – jogi és közgazdasági tartalmuk szerint is különféle – közterhek mindegyike egyaránt terhelheti a magánszemélyeket és a vállalkozásokat is Az Itv. tehát „szektorsemleges”, azaz nem beszélhetünk csak magánszemélyeket vagy csak vállalkozásokat terhelő illetékekről.

Felszámolás alatt lévő cégben üzletrész minősítése

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

A társaság több gazdasági társaságban rendelkezik üzletrésszel. A társaságok kapcsolt vállalkozások, egy része felszámolás alá került, és az üzletrészre értékvesztést számolt el a társaság. A felszámolásnak nincs vége, nem zárult le. A le nem zárult felszámolásnál, ahol már a felszámoló látja, hogy a megtérülésnek nincs esélye, és erről kiad egy felszámolói nyilatkozatot akkor az üzletrész kivezethető-e a Társasági adónál csökkentő tételként elszámolható-e, vagy meg kell várni a felszámolás végső időpontját.

Kapcsolt vállalkozások APEH felé történő bejelentése

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

Társaságuk dán tulajdonban lévő vállalatcsoport tagja. A csoporthoz tartozó, Magyarországon bejegyezett „testvérvállalattal” valamint 30-40, a cégcsoporthoz tartozó külföldi partnervállalkozásokkal állnak üzleti kapcsolatban.

Változások a társasági adó szabályaiban, 2009–2010-ben

Dátum: 2010-01-20 Rovat: Periodika

A 2009. évben öt törvénymódosítás érintette a társasági adózásra vonatkozó előírásokat. Az ezekben megfogalmazott rendelkezések különböző időpontokban léptek hatályba, egy részüket már a 2008. adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni, más részük a 2009. adóévi kötelezettség egészére, más részük annak egy részére vonatkozik, illetve 2010-től hatályos.

Periodika 1. kérdés - 2010. 1. szám

Dátum: 2010-01-20 Rovat: Periodika

Milyen szabályt kell figyelembe venni az eva alapjának meghatározásakor, ha az Eva hatálya alá tartozó Kft. a tulajdonában lévő személygépkocsit a társaság tulajdonosának értékesíti?

Közeleg a transzferár nyilvántartás elkészítésének határideje

Dátum: 2009-11-20 Rovat: Periodika

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) 18. § (5) bekezdése rendelkezik a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatos nyilvántartás elkészítésének határidejéről. A társasági adó alanyai a bevallás benyújtásáig kötelesek kapcsolt vállalkozásaikkal kötött szerződéseik tekintetében a szokásos piaci árat meghatározni, valamint a dokumentációban rögzíteni az alkalmazott módszert és az azt alátámasztó tényeket, körülményeket. A könyveiket naptári év szerint vezető adóalanyoknak tárgyévet követő év május 31-ig, a könyveiket eltérő üzleti év szerint vezető adóalanyoknak a mérlegfordulónapot követő 150 napon belül kell a nyilvántartásukat elkészíteni.

56/2009. Periodika 56. kérdés

Dátum: 2009-09-20 Rovat: Periodika

Vállalkozások közötti kölcsönszerződés esetén kötelesek-e a felek kamatot felszámítani abban az esetben, ha nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak?

39/2009. Periodika 39. kérdés

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Periodika

Kinek kötelező transzferár nyilvántartást készítenie, milyen következménnyel jár a nyilvántartás elmulasztása egy adóhatósági vizsgálat során?

Transzferár dióhéjban

Dátum: 2009-05-21 Rovat: Periodika

A transzferárakhoz kapcsolódó egyes adókötelezettségek teljesítésének 2005. évi preventív jellegű kérdőíves felmérése óta – az adózók eleget tettek-e a vonatkozó pénzügyminiszteri rendeletben előírt nyilvántartási kötelezettségnek – az APEH ellenőrzési gyakorlatában is jelentős minőségi változás történt módszertani és szervezeti szinten egyaránt. A korábban jellemző transzferár-nyilvántartás ellenőrzéssel egyidejűleg központi kérdéssé vált a transzferárak tartalmi ellenőrzése. Az APEH elnöke által évente kiadott ellenőrzési irányelvben egy-két éve kiemelkedő hangsúlyt kapott/kap annak vizsgálata, hogy a társaságok valóban független félként viselkednek-e kapcsolt vállalkozásaikkal, amikor egymás közötti ügyleteik során az áraikat meghatározzák.

Tagi kölcsön elengedése utáni adózás és az állampapír-vásárlások ösztönzése

Dátum: 2009-03-20 Rovat: Periodika

Az alábbi cikkben a 2008. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Módtv.) által bevezetett két új szabályozás részleteit ismerhetjük meg, így a tagi kölcsön elengedésével összefüggésben kifizetett osztalék adózására vonatkozó, és az állampapír vásárlás-ösztönzését célzó rendelkezéseket.

Magánszemély által elengedett kölcsön könyvelése

Dátum: 2008-11-26 Rovat: Tudásbázis

"A" és "G" Kft kapcsolt vállalkozás, mivel mindkét cégnek ugyanaz a két magánszemély (házaspár) a tulajdonosa.. "G" az évek folyamán folyamatosan kölcsönt nyújtott "A"-nak, melynek visszafizetését részben vagy teljes egészében elengedné.

Engedmények elszámolása

Dátum: 2008-11-20 Rovat: Tudásbázis

A társaság termékeket értékesít. A forgalom növelése érdekében konkrét termékekre akciót hirdetnek, melynek keretében minden, az előírt feltételeknek megfelelő vevőpartner – köztük kapcsolt vállalkozás is – árkedvezményre válik jogosulttá. Kérdés, hogy az engedmény összegét hogyan kell bizonylatolni a különböző esetekben?

Innovációs járulék

Dátum: 2008-10-28 Rovat: Tudásbázis

A KKV. törvény előírásait hogyan kell alkalmazni az innovációs járulék kötelzettségénél?

Kapcsolt vállalkozási viszony minősítése három társaság viszonylatában

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

A Ptk. nem tartalmazza a kapcsolt vállalkozás fogalmát, hanem csak a többségi befolyás definícióját határozza meg (amely fogalmat az Art. és Tao. szerinti kapcsolt vállalkozási jogviszony fennállásának meghatározásakor kell alkalmazni).

37/2008 Periodika 37. kérdés

Dátum: 2008-08-20 Rovat: Periodika

Kell-e transzferár nyilvántartást vezetni az önkormányzati tulajdonban lévő közmű társaságoknak?

K+F ösztönzõk az adórendszerben

Dátum: 2008-08-20 Rovat: Periodika

A cikk a kutatást, a kísérleti fejlesztést támogató kedvezmények adórendszeren belüli komplex bemutatását tűzte ki célul, amely során kitér a társasági adóalapban nyújtott és a társasági adóból érvényesíthető kedvezményekre, a különadó alapban nyújtott kedvezményre, illetve az innovációs járulékból történő visszatartásra. E részletek bemutatása előtt azonban azt indokolt tisztázni, hogy mit is kell kutatási, kísérleti fejlesztési, azaz K+F tevékenység alatt érteni?

Számlázás 2008

Dátum: 2008-02-20 Rovat: Periodika

Az új áfa törvény bevezetésével egyidejűleg több egymásnak ellentmondó értelmezés látott napvilágot a számlázás körében, ugyanis a törvény új szövegezése több helyen félreértésre ad lehetőséget, és nem minden esetben tükrözi vissza a törvény alkotójának valódi akaratát.

Kapcsolt vállalkozások közötti kamat miatti társasági adóalap korrekció

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján az adóévben elszámolt ráfordítást meghaladóan kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján elszámolt bevétel 50 %-a, és 8. § (1) bekezdés k) pontja alapján növeli az adóalapot a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt ráfordítás 50 %-a, azzal, hogy ezeket a szabályokat az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő adózó nem alkalmazza.

48/2007 Periodika 48. kérdés

Dátum: 2007-12-20 Rovat: Periodika

Hogyan kell elszámolni a kamat követelés engedményezését az engedményezettnél?

A társasági adót és a társas vállalkozások különadóját érintő fontosabb változások

Dátum: 2007-12-20 Rovat: Periodika

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény több ponton módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: társasági adótörvény) és az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvényt (a továbbiakban: különadó törvény).

Az új 2008. évi Áfa törvény

Dátum: 2007-12-20 Rovat: Periodika

Az új Áfa törvény – a 2007. évi CXXVII. tv. – 2007. november 16-án került kihirdetésre, s a Magyar Közlöny 155. számában jelent meg. A jogszabály szerkezetében, fogalomhasználatában, terjedelmében és a szabályzás tartalmában egyaránt változott.

Az adózás rendjének 2008. január 1-jével hatályba lépő változásairól

Dátum: 2007-12-20 Rovat: Periodika

Talán soha nem került ennyire a középpontba az adózás rendjét érintő módosítások kommunikációja, mint a 2008. január 1-jétől hatályba lépő új szabályok esetében. A sajtó általában az anyagi adótörvényekkel – szja-val, áfával, társasági adóval – foglalkozik, és csak mellékesen említi az eljárás rendjében történő, általában csak az adóhatóság dolgozóit és az adótanácsadókat érdeklő változtatásokat.

A tagi kölcsön után fizetett kamat elszámolása és közterhei

Dátum: 2007-04-19 Rovat: Aktuális tanácsok

Egy Kft. tagja a 2006. februárjában megkötött kölcsönszerződés alapján tagi kölcsönt nyújtott a cégének, amelyre a társaság 2007. márciusában kamatot fizetett. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2006. évi módosítása szerint a tagi kölcsönre fizetett kamat nem szerepel a kamatjövedelmek felsorolásában. Kérdés, hogy ezt figyelembe véve mennyi adót kell fizetnie a magánszemélynek a kamat után?

Kapcsolt vállalkozás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy kft. a szülők többségi tulajdonában, a bt. pedig a gyermekek többségi tulajdonában van.

Szokásos piaci ár megállapítása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Két kapcsolt vállalkozásnak minősülő cég között havonta gépkocsi bérbeadást számláznak, összesen négy autóra, különböző áron. Milyen árak felelnek meg a kapcsolt vállalkozások között alkalmazandó szokásos piaci árnak, és hogyan lehet bizonyítani ezek megfelelőségét, ha netán APEH ellenőrzésre kerülne sor.

A tagi kölcsön után fizetett kamat közterhei

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A társaság tagja által a társaság részére nyújtott kölcsön (tagi kölcsön) alapján fizetett kamat személyi jövedelemadó, társasági adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, valamint könyvelési módja.

Kapcsolt vállalkozások közötti bérleti díj

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban bérleti díj megállapítására vonatkozó Ptk. szabályokat, a szokásos piaci ártól eltérő bérleti díj esetén annak társasági adóalapra gyakorolt hatását részletezzük.

Kapcsolt vállalkozások megítélése a társasági adóban

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. és egy Bt. szeretne egymás között számlázni. Mind a Kft. mind a Bt. a társasági adó hatálya alá tartozik. A Bt.-ben 50%-os tulajdoni részesedést a feleség birtokol, aki egyben a társaság vezető tisztségviselője is, a másik tulajdonos ugyancsak 50%-ban egy külső magánszemély (nem családtag). A Kft. tagja 76%-os tulajdoni arányban a férj, a részesedés 24%-át a feleség birtokolja. Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a fenti tulajdonosi struktúrát figyelembe véve a Kft. és a Bt.?

Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedés beszámolóban való kimutatása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Zrt. 20 % feletti részesedéssel rendelkezik egy másik gazdasági társaságban, ezt a befektetést a mérlegben a számviteli törvény 27. § (2) bekezdése alapján "Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban" soron mutatták ki. Helyesen mutatták-e ki a fenti követelést a mérlegben az Eszközök/III. Befektetett pénzügyi eszközök/ Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban soron?

Tanácsadási szerződés valódi tartalma

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Tanácsadási szerződés valódi tartalmának bizonyítása

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek pénzügyi-és számviteli megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság elsősorban beruházási célú hitelt kapott Európai Uniós befektetőktől, majd ezeket a kölcsönöket a vállalatcsoporthoz tartozó más leányvállalatok fogják részben vagy egészében továbbítani.

Kapcsolt vállalkozások közötti elszámolás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egyszemélyes Kft - t alapított, melybe munkatársakat helyeztek át, akik a a példabeli társaság által felvállalt ipari szolgáltatásokat végeznek idegenek részére. A társaság által vállalt megrendelések teljesítéséhez az összes termelési feltételt (műhely, gép, anyag stb.) a társaság biztosítja, azonban a munka elvégzését az egyszemélyes Kft-től rendeli meg, hiszen a munkavállalók munkajogilag itt vannak alkalmazásban. Hogyan módosítja a fenti helyzet a társasági adóalapot?

Kapcsolt vállalkozások megítélése a társasági adó tekintetében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Annak megállapításában nyújtunk segítséget, hogy az esetben szereplő két cég kapcsolt vállalkozásnak minősül-e.

Kapcsolt vállalkozástól kapott hitel kamatának adózási kérdései

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés k) pontja alapján a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt ráfordítás 50 %-a a gazdasági társaságnál növeli a társasági adó alapját.

Elengedett követelés adózási kérdései

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kapcsolt vállalkozások közti elengedett követelés nem tartozik az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. §-ában meghatározott ingó- és vagyoni érték fogalomba, azaz az illeték törvény tárgyi hatályán kívül eső gazdasági esemény.Videóelőadásainkból

Osztalék kifizetése - Előadó: Botka Erika MSZSZE főtitkár

Nincs Flash telepítve, a video lejátszás így nem működik!
További videóelőadások

Havi adózási események

2014 Szeptember
HKSzeCsPSzoVa
23467
89111314
161718192021
2324262728
29