Weboldalaink

Magyar adóregisztrációval rendelkező EU-s adóalanytól történő beszerzéshez hogyan kell EKÁER számot kérni

Dátum: 2015-03-09 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell EKÁER számot kérni, ha a közösségi termékbeszerzés során az eladó rendelkezik magyarországi adóregisztrációval, és a megrendelt terméket, nem közvetlenül a megrendelőhöz, hanem annak első belföldi vevőjéhez történik a szállítás?

E-munkaidő-nyilvántartás

Dátum: 2015-02-03 Rovat: Tudásbázis

Megfelel-e a törvényi szabályozásnak az elektronikus munkaidő nyilvántartás és az elektronikus szabadság jóváhagyás? Ki felel az adatok helyességéért?

Külföldi fiókteleppel rendelkező magyar illetőségű társaság

Dátum: 2014-11-18 Rovat: Tudásbázis

Németországi fiókteleppel rendelkező magyar székhelyű társaság, Németországban kiküldetés keretében munkát végző munkavállalóinak bérköltség megosztása

Alanya-e a reklámadónak a nonprofit közhasznú társaság?

Dátum: 2014-10-22 Rovat: Tudásbázis

A társaság neve és az általa bejegyezett védjegyek rendszeresen megjelennek a médiákban, a különböző kiadványokban. A megjelenés a vállalkozás neve, megjelölése, közhasznú tevékenységének népszerűsítésére, ismeretségének növelésére irányul.

A feles bérleti szerződés adózási és számviteli szabályairól

Dátum: 2014-10-22 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban bemutatjuk a termőföld feles bérletével kapcsolatos adózási és számviteli szabályokat.

Üzemanyag értékesítése társvállalkozás részére

Dátum: 2014-07-10 Rovat: Tudásbázis

Egy gazdasági társaság saját konténeres üzemanyagkútjából egy társcég kamionjai tankolását kívánja megoldani. A tevékenység jövedéki törvény szerinti megítélése iránt érdeklődik.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a távolléti díj értelmezése

Dátum: 2014-06-17 Rovat: Tudásbázis

Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel szűnt meg. A munkavégzés alóli felmentés időtartama 1,5 hónap, mely időszakra a munkavállaló, a szerződésben foglaltak alapján, távolléti díjra jogosult. A munkavállaló alapilletményén felüli kereset-kiegészítése a felmentési időre leállításra került. Kérdés, hogy leállítható-e a kereset-kiegészítés jelen esetben, és hogyan kell a távolléti díjat számolni?

Támogatás minősítése, közhasznú minősítés év közbeni elvesztése esetén

Dátum: 2014-05-14 Rovat: Tudásbázis

Választ adunk arra, hogy a társasági adó alap kedvezmény igénybevételének feltétele-e az, hogy a támogatott szervezet közhasznú minősítése az adóév végén is fennálljon.

Elállási jog érvényesítése a számvitelben és az áfában

Dátum: 2014-05-08 Rovat: Tudásbázis

Ingatlan értékesítés történt 2009-ben. A vevő tulajdonjoga bejegyzésre került az ingatlan nyilvántartásba. A vevő fizetési késedelembe esett, ezért az eladó 2014-ben elállt az ügylettől.

Agrárkamarai regisztráció

Dátum: 2014-03-18 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban egy adott tevékenység kapcsán foglaljuk össze, hogy a gazdasági társaság kötelezett-e az agrárkamarai regisztrációra.

Egyházi vezető díjazása

Dátum: 2014-03-07 Rovat: Tudásbázis

Egyházi vezetőnek fizetett bruttó bér adó és járulékkötelezettségével kapcsolatos ismertetésünk.

Termék visszaküldése

Dátum: 2014-03-07 Rovat: Tudásbázis

Termék visszaszállítása a szállítónak visszáruzással, illetve a termék átvevő általi visszaszámlázásával. A két eset közötti lényeges különbséget ismertetjük.

Szociális szövetkezet vezető tisztségviselője

Dátum: 2014-03-07 Rovat: Tudásbázis

Szolgálati járandóságban részesülő vezető tisztségviselő bejelentésével és járulék fizetési kötelezettségével kapcsolatos tájékoztatásunk.

Családi kedvezmény

Dátum: 2014-03-07 Rovat: Tudásbázis

Családi kedvezmény igénybevételével kapcsolatban iskolából igazolatlanul hiányzó gyermek esetét tárgyaljuk.

Motivációs ösztöndíj adóvonzata

Dátum: 2014-03-07 Rovat: Tudásbázis

TÁMOP projekt keretében a szakorvosok, egészségügyi szakdolgozók részére folyósítandó motivációs ösztöndíj adó-és járulék kötelezettségével kapcsolatban tájékoztatunk.

Fuvarszámlán feltüntetendő adatok

Dátum: 2014-03-05 Rovat: Tudásbázis

Fuvarozási tevékenységgel foglalkozó adózókat tájékoztatjuk arról, hogy milyen szövegnek kell feltüntetésre kerülnie a különböző szolgáltatásokról kiállított számlán.

Gyermekétkeztetés áfá-ja

Dátum: 2014-02-25 Rovat: Tudásbázis

A bölcsőde, az óvoda és főzőkonyha egy intézményként működik. A főzőkonyha tehát főz az óvodások, bölcsődések részére, ezenkívül az önkormányzat részére számlázza az iskolai és a szociális étkezést és a főzőkonyhával rendelkező intézménynél is és az önkormányzatnál is van dolgozói, illetve vendégebéd étkeztetés. Kérdés az áfa levonhatósága az önkormányzat illetve a főzőkonyha vonatkozásában.

Kenőolajra vonatkozó új jövedéki szabályok

Dátum: 2014-02-18 Rovat: Tudásbázis

Több kérdés merült fel a jövedéki engedély kérelmezésére vonatkozóan.

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája

Dátum: 2014-02-18 Rovat: Tudásbázis

Költségvetési szerv kérdésére válaszolunk.

Láncértékesítés áfája

Dátum: 2014-02-07 Rovat: Tudásbázis

Magyar cég terméket értékesít holland cégnek, de azt közvetlenül cseh adóalanynak szállítják le. Álláspontunkat a következők szerint fejtjük ki.

Önkormányzati vagyonkezelés

Dátum: 2014-02-06 Rovat: Tudásbázis

Részletező tájékoztatásunk az önkormányzati vagyonkezelésnek, valamint a vagyonkezelési szerződés megszűnését követően az eszközök visszavételének számviteli elszámolására vonatkozik.

Építőipari munkák teljesítési időpontja az áfa törvényben

Dátum: 2014-02-03 Rovat: Tudásbázis

Az építőipari vállalkozás és megrendelője megállapodhatnak részteljesítésben, illetve időszaki elszámolásban.

Munkaerő-kölcsönzés külföldi vállalkozástól

Dátum: 2014-01-31 Rovat: Tudásbázis

EGT államban székhellyel rendelkező munkaerő-kölcsönző cégen keresztül kölcsönzött külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatban adunk tájékoztatást.

Üzembe helyezési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó kötelezettség

Dátum: 2014-01-30 Rovat: Tudásbázis

Az üzembe helyezési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban fejtjük ki szakmai véleményünket.

Társasházi közös költség számviteli bizonylata

Dátum: 2014-01-23 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban társasházban lévő tulajdon miatt a társasháznak fizetendő közös költséghez befogadható bizonylatról adunk tájékoztatást.

Felmentési időre járó díjazás

Dátum: 2014-01-03 Rovat: Tudásbázis

Részletesen ismertetjük a közalkalmazottakra vonatkozó szabályokat.

Kiegészítő társas vállalkozó adózása

Dátum: 2013-12-20 Rovat: Tudásbázis

A kiegészítő státuszban tevékenykedő társas vállalkozóra vonatkozó szabályokat részletezzük írásunkban.

Ügyfélkör átvétel könyvelése beolvadáskor

Dátum: 2013-12-09 Rovat: Tudásbázis

Választ adunk arra a kérdésre, hogy egy külföldi cégtől, mint beolvadó társaságtól átvett ügyfélkört a jogutód könyveiben szerepeltetni kell-e, ha igen, akkor mivel szemben és milyen értéken.

Deviza adásvétel könyvelése

Dátum: 2013-11-26 Rovat: Tudásbázis

A swap ügyletek könyveléséről részletes tájékoztatást adunk.

Állványtervezés-, értékesítés-, és összeszerelés áfa vonzata

Dátum: 2013-11-25 Rovat: Tudásbázis

Magyar adóalany svájci megrendelő részére végzett tevékenységeire vonatkozó áfa szabályokat tárgyaljuk.

Pótbefizetés visszafizetésének elszámolása

Dátum: 2013-11-14 Rovat: Tudásbázis

Korábbi tulajdonos által teljesített pótbefizetés az új tulajdonosnak kerül visszafizetésre. Írásunkban a helyes eljárás kerül kifejtésre.

Szolgálati idő megállapítása

Dátum: 2013-11-13 Rovat: Tudásbázis

Összefoglaljuk a szolgálati idő megállapításának alapvető szabályait.

Befektetési jegy nyilvántartása

Dátum: 2013-11-11 Rovat: Tudásbázis

Befektetési jeggyel kapcsolatos gazdasági események könyvelésével kapcsolatos szakmai állásfoglalásunk.

Vámjogi szabadforgalomba helyezés

Dátum: 2013-11-07 Rovat: Tudásbázis

Magyarországi vámjogi szabadforgalomba helyezéssel kapcsolatos áfajogi kérdésre adunk választ arra az esetre, amikor a vámeljárásban érintett termék rendeltetési országa a Közösség egy más tagállama.

Óvadék elszámolása

Dátum: 2013-11-05 Rovat: Tudásbázis

Útmutatásunk önkormányzatoknál az óvadék számviteli elszámolására vonatkozik.

Termelő gépek beruházásának elszámolása

Dátum: 2013-10-21 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban termelő gépek beszerzésének, üzembe helyezésének, értékcsökkenés elszámolásának számviteli kezelésével kapcsolatban adunk szakmai állásfoglalást.

Keresőképtelenség munkaszüneti napon

Dátum: 2013-10-14 Rovat: Tudásbázis

Havidíjas és órabéres dolgozó munkaszüneti napi keresőképtelenségének díjazásával kapcsolatban törvényi változásról adunk tájékoztatást.

Behajthatatlan követelés

Dátum: 2013-10-10 Rovat: Tudásbázis

Költségvetési szerveknél a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatban adunk tájékoztatást.

Dohánybolt koncessziós díja

Dátum: 2013-10-09 Rovat: Tudásbázis

Kérdésként vetődött fel, hogy a trafikonként fizetendő koncessziós díjat költségként kell-e könyvelni.

Térítés nélküli eszközátadás adóvonzata

Dátum: 2013-09-30 Rovat: Tudásbázis

Sportegyesület, önkormányat részére értékesíthetetlen készlet átadásának adóvonzatával foglalkozunk.

Önköltségszámítási szabályzat

Dátum: 2013-09-12 Rovat: Tudásbázis

Az önköltség-számítási szabályzat a készítésével kapcsolatban részletes tájékoztatást adunk.

Importált termékek értékesítésének áfa szabályai

Dátum: 2013-09-12 Rovat: Tudásbázis

Magyar társaság által Franciaországba importált áruk értékesítésével kapcsolatos számlázási szabályokat foglaljuk össze.

Mikrogazdálkodó pénzkezelési szabályzat készítési kötelezettsége

Dátum: 2013-09-10 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban mikrogazdálkodó pénzkezelési szabályzat készítési kötelezettségével kapcsolatos szabályokat foglaljuk össze.

Felvásárlási jegy kiállítása, bevallásban történő szerepeltetése

Dátum: 2013-09-10 Rovat: Tudásbázis

Kompenzációs felárra jogosult termelőktől takarmánybúza felvásárlása esetén a felvásárlási okmány kiállításával, bevallásával kapcsolatos szabályokat részletezzük.

Kereskedelmi dolgozók bérpótlékai

Dátum: 2013-09-05 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók bérpótlékaival kapcsolatos ismereteket részletezzük.

Telekértékesítés áfa és szja vonzata

Dátum: 2013-08-23 Rovat: Tudásbázis

Magánszemély tulajdonában álló, külterületi szántóból telekmegosztással kialakított több, önálló helyrajzi számmal rendelkező belterületi ingatlan értékesítésével kapcsolatos áfa és szja szabályokat tekintjük át.

Elektronikus számla

Dátum: 2013-08-06 Rovat: Tudásbázis

Részletezzük az elektronikus számlákkal kapcsolatos előírásokat.

Start munkaprogram

Dátum: 2013-08-06 Rovat: Tudásbázis

Önkormányzatnál a START munkaprogram keretében, saját előállítású mezőgazdasági növénytermesztéssel, a megtermelt termények készletre vételének számviteli elszámolásával kapcsolatos tájékoztatásunk.

Képviseleti joggal felruházott kültag

Dátum: 2013-07-26 Rovat: Tudásbázis

Egy betéti társaság képviseleti joggal felruházott kültagjának biztosítási kötelezettségéről adunk tájékoztatást.

Jövedéki adó visszaigénylése

Dátum: 2013-07-24 Rovat: Tudásbázis

A kérdés lényege az, hogy egyrészt milyen feltételekkel lehet az ún. kereskedelmi gázolaj után jövedéki adót visszaigényelni, másrészt mely korábbi időszakra érvényesíthető a visszaigénylés.

Jogutódlás

Dátum: 2013-07-19 Rovat: Tudásbázis

Társaságok egybeolvadása kapcsán létrejött jogutódlással továbbfoglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség tárgyában feltett kérdésekre adunk tájékoztatást.

Háromszögügylet

Dátum: 2013-07-16 Rovat: Tudásbázis

Konkrét eset kapcsán ismertetjük az ügylet számlázását és bevallását.

TÁMOP pályázat elszámolása

Dátum: 2013-07-12 Rovat: Tudásbázis

Költségvetési szerveknél tekintjük át a TÁMOP pályázat elszámolásával azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegével, elkülönített számla használatával és az unió-s támogatás pénzforgalmi elkülönítésével kapcsolatos teendőket.

Hallgatói munkaszerződés

Dátum: 2013-07-08 Rovat: Tudásbázis

Részletezzük a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott diák miatt szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdéseket.

Kulturális és Sport Központ áfa levonási lehetőségei

Dátum: 2013-07-03 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban kulturális és sport intézmény áfa levonási lehetőségeiről adunk tájékoztatást.

Ciprusi társaság magyarországi ingatlanainak értékesítésének adózása

Dátum: 2013-07-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban ciprusi illetőségű társaság Magyarországon lévő ingatlantulajdonainak értékesítésének jövedelem-és vagyonadózását, valamint forgalmi adózását tekintjük át.

Lakáscélú munkáltatói kölcsön

Dátum: 2013-06-13 Rovat: Tudásbázis

Részletezzük a munkaviszony fennállása alatt folyósított hitel munkaviszony megszűnésével kapcsolatosan felmerülő adókötezettségét.

Közalkalmazott bérpótléka

Dátum: 2013-06-11 Rovat: Tudásbázis

Művelődési intézménynél lévő művelődésszervezők, gazdasági dolgozók, illetve technikai dolgozók bérpótlékával kapcsolatban adunk részletes tájékoztatást.

Amatőr sportoló

Dátum: 2013-06-07 Rovat: Tudásbázis

Amatőr sportszerződés adójogi megítéléséről szól rövid tájékoztatónk.

Munkaerő-kölcsönzés külföldre

Dátum: 2013-06-06 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban a külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzés sajátos szabályait tekintjük át.

Lakásépítési munkáltatói számla

Dátum: 2013-06-04 Rovat: Tudásbázis

Központi költségvetési szervek által a dolgozók részére biztosított lakásépítési számla megszüntetésével kapcsolatos számviteli szabályokat részletezzük.

Lemondás követelésről

Dátum: 2013-05-30 Rovat: Tudásbázis

Tájékoztatást adunk költségvetési szerv követelésről történő lemondásának jogszabályi lehetőségeiről.

Működési veszteség finanszírozása a tag által

Dátum: 2013-05-23 Rovat: Tudásbázis

Írásunkkal sertéstartó szövetkezetnek a "normál" működési hozzájáruláson felül, a veszteség fedezésére adott hozzájárulás minősítésében nyújtunk segítséget.

Osztrák számlák áfa tartalmának visszaigényelhetősége

Dátum: 2013-05-21 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás Ausztriában épületszerelési tevékenységet folytatott. A cég dolgozói részére szállást bérelt, melyről osztrák áfával terhelt számlát kapott. Hogyan kell eljárni ezen számlák áfa tartalmával kapcsolatban?

Cégtábla

Dátum: 2013-05-17 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban arra adunk választ, hogy egy cég megnevezését hol és milyen formában kell a cég székhelyén elhelyezni.

Adománygyűjtés

Dátum: 2013-05-17 Rovat: Tudásbázis

Írásunk egyesület adománygyűjtési tevékenységével kapcsolatos szabályait foglalja össze.

Határozott idejű munkaszerződés

Dátum: 2013-05-14 Rovat: Tudásbázis

Választ adunk arra, hogy mi minősül jogos munkáltatói érdeknek, mely megalapozza a határozott idejű munkaszerződés többszöri meghosszabbítását.

EU-s pályázat

Dátum: 2013-05-02 Rovat: Tudásbázis

A kérdés költségvetési szerveknél az EU-s pályázatok elszámolásával, azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegének számviteli elszámolásával kapcsolatos.

Alanyi adómentes értékhatár átlépése

Dátum: 2013-04-30 Rovat: Tudásbázis

Írásunk az alanyi adómentes értékhatár átlépése esetére vonatkozó bejelentési és számlázási kötelezettségekre vonatkozik.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozók bérezése

Dátum: 2013-04-30 Rovat: Tudásbázis

Kifejtjük, hogy helyes-e az az eljárás, hogy a dolgozóknak járó bérpótlékok helyett fix pótlék átalányt állapítanak meg.

Garantált bérminimum

Dátum: 2013-04-29 Rovat: Tudásbázis

Kifejtjük, hogy mikor, milyen munkakörben kell a munkavállaló részére legalább a garantált bérminimumot biztosítani.

Képviselők költségtérítése

Dátum: 2013-04-26 Rovat: Tudásbázis

Részletesen kifejtjük, hogy a polgármesterre és az önkormányzati képviselőre a személyi jövedelemadó törvény szerint milyen szabályok vonatkoznak.

Behajthatatlan követelés miatti társasági adóalap korrekció

Dátum: 2013-04-19 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban segítséget nyújtunk abban, hogy a 365 napon túl lejárt esedékességű követelés bekerülési értékének 20%-ával melyik adóévben lehet csökkenteni először az adó alapját.

Alapítvány könyvvezetése

Dátum: 2013-04-19 Rovat: Tudásbázis

Tájékoztatást adunk közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségéről.

Külföldi kiküldetés elszámolása

Dátum: 2013-03-27 Rovat: Tudásbázis

A következőkben könyvelési tételekkel szemléltetve a külföldi kiküldetés előlegének elszámolására vonatkozó elfogadott eljárásokat ismertetjük.

Egyéni cég

Dátum: 2013-03-19 Rovat: Tudásbázis

Egyéni vállalkozói jogállás egyéni céggé alakulás miatti megszűnésével kapcsolatos szabályokat ismertetjük.

Közművezeték adója

Dátum: 2013-03-18 Rovat: Tudásbázis

Írásunk az adókötelezettség eldöntésében nyújt segítséget.

Szolgáltatás teljesítési helye

Dátum: 2013-03-13 Rovat: Tudásbázis

Válaszunk internetes felület külföldi igénybevevők részére történő biztosításának eseteit foglalja össze.

Közvetett vámjogi képviselő számlája

Dátum: 2013-03-13 Rovat: Tudásbázis

Az ügylet áfa bevallásban illetve az összesítő nyilatkozatban történő szerepeltetése nem változott 2013-ban.

Egyetemi hallgató szakmai gyakorlata

Dátum: 2013-03-11 Rovat: Tudásbázis

Választ adunk arra, hogy a gyakorlóhelynek milyen feltételeknek kell megfelelni, illetve milyen regisztrációval kell rendelkezni.

Szabadság kiadása

Dátum: 2013-03-11 Rovat: Tudásbázis

Írásunk az Mt. 2013. január 1-jétől érvényes szabályairól szól.

Közalkalmazott garantált bérminimuma

Dátum: 2013-02-18 Rovat: Tudásbázis

A betöltött munkakört kell figyelembe venni a minimálbér megállapításánál.

Irodaház hasznosítása

Dátum: 2013-02-18 Rovat: Tudásbázis

Alábbiakban a döntést elősegítően tájékoztatást adunk arról, hogy önkormányzati tulajdonú irodaház bérbeadását vállalkozási tevékenység keretében vagy nonprofit Kft-ben célszerűbb-e folytatni.

Pedagógus óradíja

Dátum: 2013-02-14 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban pedagógus illetményének helyes megállapításához nyújtunk tájékoztatást.

Internet juttatása a munkavállalóknak

Dátum: 2013-02-14 Rovat: Tudásbázis

Az adókötelezettség megítélésénél első lépésben azt kell megvizsgálni, hogy az Internet szolgáltatást ki veszi igénybe, azaz kinek a nevére szól a számla.

Magyarországi fióktelep

Dátum: 2013-02-12 Rovat: Tudásbázis

Alábbiakban részletesen kifejtjük tudományos, kutató tevékenységet folytató fióktelep működésével kapcsolatban felmerülteket.

EUR-ban kiállított számla forintosítása

Dátum: 2013-02-04 Rovat: Tudásbázis

EVA adóalanyra speciális szabály vonatkozik, melyet példával vezetünk le.

Szennyvízberuházás

Dátum: 2013-02-04 Rovat: Tudásbázis

Alábbiakban kifejtjük a beruházás elszámolásának szabályait.

Számviteli beszámoló megőrzési ideje

Dátum: 2013-01-25 Rovat: Tudásbázis

A számviteli törvény változásával összefüggésben foglaljuk össze a beszámoló megőrzéséhez kapcsolódó előírásokat.

Közhasznú társaság kötelezettsége

Dátum: 2013-01-22 Rovat: Tudásbázis

Alábbiakban ismertetjük az új civil törvény által érintett fontos kérdéseket.

Többcélú kistérségi társulás helyzete

Dátum: 2013-01-04 Rovat: Tudásbázis

A társulás további működésével, illetve esetleges megszűnésével kapcsolatos részletes írásunk.

Valuta, deviza számvitele

Dátum: 2012-12-19 Rovat: Tudásbázis

Alábbiakban egyes devizás, valutás események elszámolását ismertetjük, amennyiben a társaság forintban vezeti könyveit.

Fizetési besorolás

Dátum: 2012-12-15 Rovat: Tudásbázis

A következőkben a közalkalmazottak fizetési fokozatának megállapítási módját ismertetjük.

Az új Munka Törvénykönyve

Dátum: 2012-12-13 Rovat: Tudásbázis

Írásunk az új MT egyes kérdéseinek alkalmazásához nyújt segítséget.

Fel- és összeszerelés

Dátum: 2012-12-10 Rovat: Tudásbázis

Rövid anyagunkban fel-és összeszerelés tárgyául szolgáló termék harmadik országba történő értékesítésére vonatkozó szabályokat foglaljuk össze.

Lakásvásárlási kölcsön

Dátum: 2012-12-10 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban a költségvetési szervek által lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön szabályaival foglalkozunk.

Adótartozás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Dátum: 2012-12-03 Rovat: Tudásbázis

Rövid írásunkban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti adótartozás fogalmát határozzuk meg.

Aláírási jog gyakorlása

Dátum: 2012-12-03 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban összefoglaljuk, hogy költségvetési szerveknél mely személyek rendelkezhetnek aláírási jogosultsággal.

Üzemanyag beszerzése külföldről

Dátum: 2012-12-01 Rovat: Tudásbázis

Rövid írásunkban bemutatjuk, milyen feltételek mellett lehet saját kútra közvetlenül külföldről üzemanyagot vásárolni.

Rehabilitációs hozzájárulás

Dátum: 2012-11-30 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban bemutatjuk, hogy 2012. január 1-jétől a megváltozott munkaképességűek minősítése milyen hatással lehet a hozzájárulási kötelezettség teljesítésére.

Környezetvédelmi termékdíj

Dátum: 2012-11-26 Rovat: Tudásbázis

Rövid írásunkból megtudhatják, hogy a külföldről behozott újrafelhasználható csomagolószer után keletkezik-e termékdíjfizetési kötelezettség, ha azt külföldre visszaszállítják.

Kismama fizetett szabadsága

Dátum: 2012-11-19 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban összefoglaljuk a GYES mellett 6 órában, illetve teljes munkaidőben visszatérő dolgozónak a szabadság idejére fizetendő díjazására vonatkozó szabályokat.

Munkaviszony megszüntetése

Dátum: 2012-11-19 Rovat: Tudásbázis

Írásunk a csoportos létszámleépítés megvalósulása során felmerülő kérdések megválaszolásában nyújt segítséget.

Agrárkamarai regisztráció

Dátum: 2012-11-13 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban egy adott tevékenység kapcsán foglaljuk össze, hogy a gazdasági társaság kötelezett-e az agrárkamarai regisztrációra.

Nyílt végű piaci lízing

Dátum: 2012-10-29 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban levezetjük, hogyan történik költségvetési szervek esetén a pénzügyi lízing keretében átvett eszközök számviteli elszámolása.

Vagyonszerzés ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban

Dátum: 2012-10-25 Rovat: Tudásbázis

Összefoglalónk az illetékkötelezettség megállapításában nyújt segítséget.

Termékimport

Dátum: 2012-10-24 Rovat: Tudásbázis

Írásunk az áfa-fizetési kötelezettség megállapításában nyújt segítséget, ha a harmadik országból rendelt terméket a Közösségben helyezik szabadforgalomba, a vámot a közösségi vevő fizeti meg.

Munkaközi szünet

Dátum: 2012-10-24 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban bemutatjuk, miért nem tekinthető közalkalmazottak esetében a munkaközi szünet a munkaidő részének.

Hazautazás repülővel

Dátum: 2012-10-18 Rovat: Tudásbázis

Rövid írásunk külföldi munkavállaló repülőgéppel történő hazautazásának költségtérítésére vonatkozó szabályokat mutatja be.

Szakmai konferencia adókötelezettsége

Dátum: 2012-10-18 Rovat: Tudásbázis

Két szempontból vizsgáljuk az adókötelezettség megállapítását: a résztvevők a juttatóval nem állnak jogviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban vannak.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Dátum: 2012-10-16 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban a jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén alkalmazandó szabályokat foglaljuk össze.

Szabályzatok

Dátum: 2012-10-16 Rovat: Tudásbázis

Alábbi írásunkban összefoglaljuk, hogy a költségvetési szervek működéséhez mely szabályzatokat szükséges elkészíteni.

Törzstőke emelés devizás kölcsönből

Dátum: 2012-10-09 Rovat: Tudásbázis

Összefoglalónkban bemutatjuk az árfolyamkülönbözet számviteli elszámolását devizás kölcsön apportálása esetén.

Települési főépítészi tevékenység

Dátum: 2012-10-09 Rovat: Tudásbázis

A főépítészi tevékenységet kizárólag magánszemély láthatja el. Írásunkban összefoglaljuk ennek jogszabályi hátterét.

Ismételt közzététel

Dátum: 2012-09-28 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban bemutatjuk hogyan kell eljárni, ha egy vállakozó éves beszámolóját közzététel céljából könyvvizsgálói jelentés nélkül küldte meg.

Területi képviselők napidíja

Dátum: 2012-09-28 Rovat: Tudásbázis

Élelmezési költségtérítést kiküldetés esetén kell fizetni. Anyagunkban összefoglaljuk, hogy mi minősül kiküldetésnek.

Nyugdíjas foglalkoztatása

Dátum: 2012-09-12 Rovat: Tudásbázis

Anyagunk azt mutatja be, hogy a nyugdíjas alkalmazott milyen keresethatárig jogosult a teljes nyugdíjra is.

Munkavállalók részére rendezett sportnap adóvonzata

Dátum: 2012-09-12 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság, vagy szakszervezet által rendezett sportnapon különféle költségek merülnek fel. Írásunk az adókötelezettség megállapításában nyújt segítséget.

Számítógép-használati utalvány adókötelezettsége

Dátum: 2012-09-07 Rovat: Tudásbázis

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mely esetben adómentes, illetve adóköteles a számítógép-használati utalvány juttatása.

Hallgatói tandíj átvállalása

Dátum: 2012-09-07 Rovat: Tudásbázis

Összefoglalónk a hallgatóktól átvállalt tandíj adózására, szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére történő elszámolására vonatkozó szabályokat értelmezi.

Bérpótlék az új Munka Törvénykönyve alapján

Dátum: 2012-09-04 Rovat: Tudásbázis

Készenléti jellegű, portás munkakörben dolgozó munkavállalók reggel 7 órától este 19 óráig, illetve este 19 órától másnap reggel 7 óráig terjedő műszakokban egymást váltva dolgoznak.

Közvetített szolgáltatások

Dátum: 2012-09-04 Rovat: Tudásbázis

A helyi iparűzési adóalapnál a közvetített szolgáltatások elszámolásához szükséges-e szerződés vagy elég a megrendelés?

Háziorvos számlája

Dátum: 2012-08-29 Rovat: Tudásbázis

A kérdés vállalkozó háziorvos által megbízási szerződés alapján végzett és kiszámlázott bölcsődei orvosi ellátásnak, illetve ügyeletnek számviteli elszámolására vonatkozik.

Mezőgazdasági START-mintaprogram elszámolása

Dátum: 2012-08-29 Rovat: Tudásbázis

Az elszámolhatóság kapcsaán figyelembe kell venni az államháztartásról szóló törvény előírásait, miszerint vállalkozási tevékenységhez nem használható fel államháztartási támogatás.

Teljesítés igazolás

Dátum: 2012-08-29 Rovat: Tudásbázis

A kérdés egy peres ügyben önkormányzatot képviselő ügyvéd megbízási díjának kifizetéséhez szükséges szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos.

Egyetemi hallgatók szakmai gyakorlata

Dátum: 2012-08-29 Rovat: Tudásbázis

Az egyetemi hallgatók nyári szakmai gyakorlatának költsége elszámolható-e a szakképzési hozzájárulás terhére.

Dolgozói számlacsomag

Dátum: 2012-07-19 Rovat: Tudásbázis

Amennyiben a cég egy bankkal vállalati számlavezetésre szerződést köt, a cég munkavállalóinak lehetősége nyílik arra, hogy a vállalati számlára való tekintettel kedvezményes kondíciókat nyújtó bankszámlaszerződést kössenek a bankkal.

Intézményi térítési díj

Dátum: 2012-07-19 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében a szociális étkeztetés nem mentes az adó alól. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor bentlakásos otthon lakóinak az ellátás részeként ellenértékért biztosítják az étkezést.

Termékbeszerzés Angliában

Dátum: 2012-07-19 Rovat: Tudásbázis

A termék alapvetően Angliában marad és ott kerül értékesítésre. A terméket angol adószám alatt és angliai áfa felszámításával értékesítették az intézmény részére.

Külföldi munkaviszony beszámítása köztisztviselőnél

Dátum: 2012-07-19 Rovat: Tudásbázis

Külföldi munkaviszony figyelembevételéhez a Legfelsőbb Bíróság határozata az irányadó szabály.

Munkaidő

Dátum: 2012-07-18 Rovat: Tudásbázis

Termelő részlegben dolgozó munkavállalók munkaidejébe, ezen belül a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenységbe beletartozik-e a munkavállalók tisztálkodásra fordított ideje.

Az új civiltörvény

Dátum: 2012-07-18 Rovat: Tudásbázis

Az új civil törvény és az ehhez kapcsolódó jogszabályváltozások figyelembevételével milyen letétbe-helyezési szabályok vonatkoznak a 2011-es és 2012-es évre.

Gabonaforgalmazás

Dátum: 2012-07-18 Rovat: Tudásbázis

Hogyan változott július 1-jétől a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany gabonaértékesítésének áfája?

Cafetéria keret időarányosítása

Dátum: 2012-07-18 Rovat: Tudásbázis

A munkavállaló éves cafetéria kerete 150 ezer forint, melyet SZÉP kártyára utaltak. A dolgozónak év közben megszűnik a munkaviszonya. Kérdés, hogy milyen adófizetési kötelezettség merül fel akkor, ha a munkavállaló visszafizeti, vagy ha nem fizeti vissza az időarányosan járó kereten felül igénybe vett összeget.

Részvény értékesítésének adókötelezettsége

Dátum: 2012-07-17 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra vonatkozik, hogy milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik a magánszemélynek az értékpapír értékesítésekor, amennyiben annak egy részét szövetkezet átalakulásakor az üzletrész után kapta, másik részét névérték alatt vásárolták.

Rendkívüli munkaidő

Dátum: 2012-06-12 Rovat: Tudásbázis

Közszolgálati jogviszonyban hogyan kell a rendkívüli munkaidőt elrendelni, elrendelés nélkül tartózkodhat-e a dolgozó a munkahelyen.

Meleg étkeztetés elszámolása

Dátum: 2012-06-12 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a dolgozók által történő meleg étkezés igénybevételének számviteli elszámolására vonatkozik saját konyhával rendelkező költségvetési szerv esetében, ha a térítési díj alacsonyabb az élelmiszer tényleges bekerülési értékénél és a különbözet utáni adófizetési kötelezettség a MÁK KIR rendszerén keresztül kerül teljesítésre.

Térítésmentesen biztosított étkezés áfa kezelése

Dátum: 2012-06-11 Rovat: Tudásbázis

Az ingyenes étkeztetésből adóköteles bevétel nem származik, ebből következően erre tekintettel adólevonási jogot sem lehet gyakorolni.

Prémiumévek program

Dátum: 2012-06-11 Rovat: Tudásbázis

A kérdés prémiumévek programban részt vevő közalkalmozott jogviszonyának megszűnésével, illetve a 40 éves jubileumi jutalomra való jogosultságával kapcsolatos.

Belső kontrollrendszer

Dátum: 2012-06-11 Rovat: Tudásbázis

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének szabályozása.

Szomszédos piac

Dátum: 2012-06-11 Rovat: Tudásbázis

Az "A" vállalkozás ingatlant és gépjárműveket ad bérbe "B" vállalkozásnak, mely eszközöket használva "B" vállalkozás élelmiszer nagykereskedelmi tevékenységet folytat. Ebben az esetben szomszédos piacon tevékenykedik a cég?

Fióktelepi kiküldetés

Dátum: 2012-06-11 Rovat: Tudásbázis

Magyarországi cég bécsi fióktelepére küldi ki hetente egy alkalommal teljes (heti 40 órás) illetve részmunkaidőben (heti 20 órában) foglalkoztatott dolgozóját. A kiküldetésért a belföldi munkáltató havi 353,25 EUR-t fizet mindkét esetben a munkavállalónak.

Ingatlan értékesítés adókötelezettsége

Dátum: 2012-06-08 Rovat: Tudásbázis

A kérdés egy 17 évvel ezelőtt megszerzett ingatlan több telekre történő szétválasztását követő értékesítéséből származó jövedelem személyi jövedelemadó kötelezettségére vonatkozik.

Környezetvédelmi termékdíj

Dátum: 2012-06-08 Rovat: Tudásbázis

Termelő vállalkozás belföldről és külföldről vásárolt csomagolószerben hozza forgalomba termékeit.

Étkeztetés

Dátum: 2012-06-07 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás gyártelepének megőrzését egy másik cég alkalmazottai végzik. Étkeztetésüket a cég biztosítja számukra az üzemi konyhán.

Erzsébet utalvány

Dátum: 2012-06-07 Rovat: Tudásbázis

Erzsébet utalvány adható közeli hozzátartozó részére?

Nyelvoktató szoftver

Dátum: 2012-06-07 Rovat: Tudásbázis

A kérdés munkavállalóknak adott angol nyelvoktató szoftver adózásával kapcsolatos.

Elhatárolt árfolyamveszteségre képzett céltartalék elszámolás 2012 évi változásai

Dátum: 2012-06-07 Rovat: Tudásbázis

A számviteli törvény 41. § (4) bekezdése szerint a céltartalék képzést egy arányszám segítségével kell kiszámolni.

Vásárláshoz kapcsolódó ajándék adózása

Dátum: 2012-06-07 Rovat: Tudásbázis

Gumiabroncs nagykereskedelmével foglalkozó Társaság meghirdetett egy akciót, melynek keretében az üzleti kapcsolatban lévő kiskereskedőkön keresztül gumiabroncs vásárlás esetén 2000.-Ft értékű üzemanyagkártyát juttat a gumiabroncs vásárlónak.

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adókedvezmény érvényesítése

Dátum: 2012-04-20 Rovat: Tudásbázis

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető részkedvezmény alapja a kifizetővel munkaviszonyban álló természetes személyt megillető bruttó munkabér.

Ellenérték nélkül nyújtott üdülési szolgáltatás adózása

Dátum: 2012-04-20 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében bevételnek tekinthető a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában nem pénzben megszerzett vagyoni érték.

Japán munkavállalók magyarországi munkavégzésének adókötelezettsége

Dátum: 2012-04-19 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a japán munkavállalók belföldi adókötelezettségére vonatkozik abban az esetben, ha évközben kezdődik, illetve fejeződik be a magyarországi munkavégzésük.

Iratanyagok megőrzése

Dátum: 2012-04-19 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a társaság iratanyagait mennyi ideig kell őrizni.

Szakképzési hozzájárulás

Dátum: 2012-04-19 Rovat: Tudásbázis

Az átmeneti szabályok alapján 2012. első félévében csökkenthető-e a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján.

Reprezentációs költségek adókötelezettsége

Dátum: 2012-04-18 Rovat: Tudásbázis

Az Szja tv. alapján a reprezentációs kiadások meghatározott részére mentesség illeti meg a társadalmi szervezetet, köztestületet, egyházi jogi személyt, alapítványt. A költségvetési intézmény egyik törvényben felsorolt kategóriába sem tartozik, ezért a költségvetési szervekre ez az adómentesség nem vonatkozik.

Garantált bérminimum dajka munkakörben

Dátum: 2012-04-18 Rovat: Tudásbázis

A garantált bérminimum szempontjából azonban nem a dolgozó tényleges végzettségét, hanem a betöltött munkakört kell figyelembe venni.

Többcélú kistérségi társulás gazdálkodása

Dátum: 2012-04-18 Rovat: Tudásbázis

A többcélú kistérségi társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezete gondoskodik.

Közvetített szolgáltatások

Dátum: 2012-04-17 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a továbbszámlázott szolgáltatás elszámolására vonatkozik.

Munkabérek nettó értékének megőrzése

Dátum: 2012-04-17 Rovat: Tudásbázis

A folyamatosan foglalkoztatottak átlagos havi béremelését 216.805 forintos munkabérekig kell végrehajtani.

Iskolarendszerű képzés

Dátum: 2012-04-16 Rovat: Tudásbázis

2012. évben hogyan kell meghatározni a 2009. évben megkezdődött iskolarendszerű képzés átvállalt költségének adókötelezettségét.

Munkavállaló számára bérelt lakás után fizetendő közterhek

Dátum: 2012-04-16 Rovat: Tudásbázis

A társaság Budapesten kíván lakást bérelni vidéki lakóhellyel rendelkező munkavállalója számára.

Gépkocsi nyílt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzése

Dátum: 2012-04-16 Rovat: Tudásbázis

A társaság nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében gépkocsi beszerzését tervezi oly módon, hogy a szerződés 36 hónapra kerülne megkötésre, a szerződés tartalmazná a gépkocsi maradványértékét is. A társaság által fizetendő önerő a bruttó ár 40%-a, amely - első részletként - előre kerülne megfizetésre.

Külföldről igénybevett szolgáltatások

Dátum: 2012-04-16 Rovat: Tudásbázis

Mi a teendő abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtója az áfát felszámította?

Távmunkavégzés

Dátum: 2012-04-16 Rovat: Tudásbázis

A kormánytisztviselők esetében a távmunkavégzéssel kapcsolatosan a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jubileumi jutalom

Dátum: 2012-02-17 Rovat: Tudásbázis

A jubileumi jutalom szempontjából hogyan vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő.

Szállítói tartozás

Dátum: 2012-02-17 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a tárgyévben érkezett szállítói számla 2011. évet követő kifizethetőségére vonatkozik a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően.

Munkabérek nettó értékének megőrzése

Dátum: 2012-02-16 Rovat: Tudásbázis

A béremelést a kormányrendeletben meghatározott dolgozók körében kell végrehajtani.

Szakszervezeti juttatások

Dátum: 2012-02-16 Rovat: Tudásbázis

2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a szakszervezet tagjait a következő juttatásokban részesítheti.

Különbözet szerinti adózás áfájának könyvviteli elszámolása

Dátum: 2012-02-16 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény vonatkozó előírásaiból indokolt kiindulni. Az árrés adóztatásának az az egyik jellemzője, hogy az áfát nem a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértéke alapján kell megfizetni, hanem egy - az Áfa-tv. szerinti meghatározott - különbözet alapján.

Szerződések nyilvántartása

Dátum: 2012-02-16 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra vonatkozik, hogy a számla mellé kell-e csatolni minden esetben a szerződés másolatokat.

Környezetvédelmi termékdíj

Dátum: 2012-02-15 Rovat: Tudásbázis

A 2011. december 31-i leltár szerinti csomagolószereket termékdíjfizetési kötelezettség terheli.

Magyar munkavállaló németországi munkavégzése

Dátum: 2012-01-31 Rovat: Tudásbázis

A munkavállaló a kérdező társaság anyavállalatának német leányvállalatánál végez munkát. A munkát kiküldetés keretében végzi, azaz rendelkezik A1-es nyomtatvánnyal, ezért a magyar társadalombiztosítás keretei között marad továbbra is biztosított, azaz az egyéni és a társaságot terhelő járulékokat a NAV felé kell bevallani és befizetni.

Közösségi belépési helyig felmerült fuvarköltség áfája

Dátum: 2012-01-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés, hogy a közösségi belépési helyig felmerült, és a belépés helyén vámeljárás alá vonás során a vámértékbe beépített fuvardíjat egy magyarországi illetőségű szállítmányozó hogyan számlázzon tovább a magyarországi illetőségű megrendelőnek.

24/72 órás munkarendben foglalkoztatottak bérpótléka

Dátum: 2012-01-31 Rovat: Tudásbázis

24/72-es munkarendben, őrző-védő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára kell-e bérpótlékot fizetni.

Étkezési hozzájárulás adózása

Dátum: 2012-01-27 Rovat: Tudásbázis

Üzemi étkezőhelyen a munkavállalók által elfogyasztott adag (szokásos piaci) ára: 600.-Ft/adag, a munkavállalók ezért 400.-Ft-ot fizetnek adagonként. Így a munkáltató által juttatott jövedelem 200.-Ft/adag.

Művészeti szolgáltatások áfa kötelezettsége

Dátum: 2012-01-27 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint 2011. január 1-jétől az adóalanynak művészeti szolgáltatás teljesítés helyének az a hely számít, ahol a szolgáltatásokat igénybe vevő gazdasági céllal letelepedett, székhely, telephely hiányában pedig a lakóhelye vagy a szokásos tartózkodási helye van.

Mikor adómentes a munkáltatói lakáscélú támogatás?

Dátum: 2012-01-09 Rovat: Tudásbázis

A lakás vásárlásához, építéséhez kapcsolódó különböző kedvező adókötelezettség alá tartozó munkáltatói juttatások iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében, a munkavállaló lakás megszerzéséhez, építéséhez a munkáltatónak lehetőséget biztosít adómentes vissza nem térítendő támogatás, és kamatmentes kölcsön nyújtására.

Üzletrész bevonás illeték vonzata

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

„A” társaság ingatlan bérbeadással foglalkozó belföldi társaság, mely „X” társaság tulajdonában van. „Z” társaság (mely nem kapcsolt vállalkozása egyik társaságnak sem) 74 %-os részesedést szerez „A” társaságban. Ezt követően „A” társaság megvásárolja „X” társaságtól a saját üzletrészét, amit majd az egy év letelte után tovább értékesít.

Közösségen belüli termékértékesítés

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás Romániába teljesített ügylet esetében a partnerével határozott időre szóló elszámolásban állapodott meg. Az elszámolási időszak 1 hónap. A számla kiállítás napja a tárgyhónap utolsó napja. Fizetési határidő a tárgyhót követő hónap 10. napja.

Kapcsolt vállalkozásnak nyújtott hitel

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A Kft. az általa több éve alapított társaságnak folyamatosan biztosít tagi kölcsönt, amellyel kapcsolatosan több kérdés merült fel.

Üzletrész ajándékozása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

Ajándékozás útján történő vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Üzleti partner részére átadott ajándék adókötelezettsége

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

Pontgyűjtő akció során a vevő a meghatározott feltételek teljesítése okán jutalom pontokat kap, amellyel egyidejűleg a pontot kibocsátó egy jövőbeni kötelezettséget vállal az adott pontok értékében történő beváltására (levásárlására) egy meghatározott termékkör, szolgáltatás igénybevételének a lehetőségére.

Tagi kölcsön kamatának felszámítása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra irányul, hogy el kell-e számolni bevételként az alapított cégnek leszámlázott kamatokat, és az hogyan befolyásolja a társasági adó alapját, illetve, lehet-e mellőzni a kamat elszámolását. A kamat elszámolása esetén megfelelő-e az alapkamat alapján történő elszámolás, illetve társasági adóalap módosító tételt képez-e a kamat.

Termelés során felhasznált gőz számviteli minősítése

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A termelési folyamat során, a termékek pasztillává történő zsugorításához jelentős értékű gőzt használ fel, amelyet egy külső szolgáltatótól szerez be. A külső szolgáltató nem csak továbbítja, hanem elő is állítja a gőzt. A számlázás GJ-ban történik, és nincs elkülönítve a számlán a gőz előállításához felhasznált víz értéke és a gőz előállítási költsége.

Tőkeemelés tagi kölcsönből

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

Magánszemély tulajdonosok felé ki nem fizetett osztalék összegére a cégben szükség van, e mellett a törzstőke emelését is szükségesnek tartják. Kérdés, hogy van e lehetőség a tagok osztalék követeléséből tőkét emelni, illetve annak milyen adóvonzata van.

A tárgyi eszközökre vonatkozó figyelési időszak

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

Jogutódlás esetén a jogelőd által beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó figyelési időszakot a jogelődnél történő rendeltetésszerű használatba vétel időpontjától kell számítani.

Telefonköltség áfa levonása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A telefonszolgáltatásnál a törvény magáncélú használatot feltételez. A magáncél pedig nem alapozza meg az általános forgalmi adó levonását. Amennyiben a telefont magáncélra is használhatják, akkor a hivatalos célú szolgáltatás-igénybevételt és a magáncélú használatot el kell különíteni egymástól, és a magáncélra jutó áfa egyáltalán (tehát részben, arányosítással sem) nem helyezhető levonásba.

Könyvek, könyvtárak számviteli elszámolása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A felügyeleti szervtől átvett nem nyilvános könyvtári könyveket hogyan kell a számviteli nyilvántartásokban elszámolni, illetve a beszámolóban megjeleníteni.

EU-s támogatások elszámolása

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a közvetlenül az Európai Uniótól kapott EU-s támogatások kedvezményezettnél történő elszámolására vonatkozik, abban az esetben, ha a program több ország részvételével és devizában bonyolódik le.

Gazdasági vezetők képesítési szabályai

Dátum: 2011-11-30 Rovat: Tudásbázis

A gazdasági vezetők képesítési előírásait az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet fogalmazza meg.

Nyereményjáték adózása

Dátum: 2011-11-22 Rovat: Tudásbázis

A Tárasaság játékot szervez, amely esetében a vállalkozás népszerűsítése érdekében néhány, a vállalkozásra vonatkozó kérdés megválaszolása után a válaszadóknak ajándékot sorsolnak ki.

Reprezentáció és kiküldetés adózási szabályai

Dátum: 2011-11-10 Rovat: Tudásbázis

A kétnapos hivatali rendezvényeken, üzleti eseményeken a társaság tagjai, azok képviselői, a vezető tisztségviselők valamint a vállalatcsoport egyéb vezetői vesznek részt. A felmerült költségek adózása és elszámolása a következők szerint történhet.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Dátum: 2011-10-01 Rovat: Tudásbázis

Egyházi intézmény egyszerűsített foglalkoztatás keretében abban az esetben foglalkoztathat munkavállalót, ha a jogviszonyt nem az alaptevékenységbe tartozó feladat ellátására létesítik.

Nyugdíj melletti foglalkoztatás

Dátum: 2011-10-01 Rovat: Tudásbázis

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései alapján öregségi nyugdíjra egyéb feltételek fennállása mellett az jogosult, aki azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat részére megállapítják nem áll biztosítási jogviszonyban.

Jövedéki termék kiszállítása más tagállamba

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás kb. 30 liter pálinkát vásárolt Magyarországon és azt kiszállította – valamint értékesítette – a Közösség más tagállamába, a kérdés az, hogy ehhez a szállításhoz kellett volna-e hatósági eljárás és kellett volna-e adót fizetni.

Ingyenes használatba adás

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy adóalany a tulajdonában lévő műszereit ingyenesen használatba adja egy másik adóalany részére. Az ingyenes használatba adást tulajdonjog átruházás nem kíséri. A műszer vásárlásakor a beszerzést terhelő áfa-t levonásba helyezték.

Mi a különbség az előleg és az előrefizetés között?

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani.

EKHO

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint az a magánszemély, aki meghatározott foglalkozásnak megfelelő tevékenységet munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján folytat, a tevékenység ellenértékeként megszerzett bevételére alkalmazhatja az ekho szerinti adózást.

Tehergépkocsik magánhasználata

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

Ha a gépjármű az Szja tv. fogalmi meghatározása szerint nem minősül személygépkocsinak, akkor a magánhasználatra speciális szabályok vonatkoznak.

Térítésmentesen átvett gyógyszer elszámolása

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

A kórház adományként, azaz térítésmentesen átvett gyógyszert milyen számviteli bizonylattal számolja el, illetve számviteli elszámolása hogyan történjen?

Fizetés nélküli szabadság

Dátum: 2011-09-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés gyermek gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalókat ezen időtartamra megillető szabadság mértékével kapcsolatban merül fel.

Napelemmel történő áramellátás

Dátum: 2011-09-29 Rovat: Tudásbázis

Napelemmel kívánják biztosítani a Polgármesteri Hivatal és szervezeti egységeként működő intézményei áramellátását. A kérdés arra vonatkozik, hogy a beruházás és az áramdíj előzetesen felszámított áfája levonásba helyezhető-e. A napenergia beruházással áramot termel a Hivatal, amelyet értékesít az áramszolgáltató részére. A termelt áramot az intézmények fogyasztják.

Vagyonkezelésbe adott közmű beruházásainak, felújításának számviteli elszámolása és számlázása

Dátum: 2011-09-29 Rovat: Tudásbázis

A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e célokra az értékcsökkenés összegének megfelelő mértékben tartalékot képezni. Ezen kötelezettségek, illetve a tartalék elszámolásának és felhasználásának rendjét, részletes tartalmát a vagyonkezelési szerződésben kell meghatározni.

Polgármester költségátalánya

Dátum: 2011-09-29 Rovat: Tudásbázis

A polgármester a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 18. §-a szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni, vagy választása szerint költségátalány illeti meg.

Jogviszony egyidejű fennállása

Dátum: 2011-09-29 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a közfoglalkoztatási és a köztisztviselői jogviszony egyidejű alkalmazhatóságának lehetőségére vonatkozik.

A pótbefizetés Gt. szabályai egyszemélyes kft-nél

Dátum: 2011-08-01 Rovat: Tudásbázis

Egyszemélyes kft-nél az alapító okirat tartalmára a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Közhatalmi szerv áfa alanyisága

Dátum: 2011-07-31 Rovat: Tudásbázis

A közhatalmi tevékenység 2008. évtől is az áfa hatályán kívül van, a mellette megszerzett adóköteles bevételek azonban az első forinttól áfásak, hacsak nem választott alanyi adómentességet a közhatalmi szerv.

Lakásbérbeadási tevékenység áfája

Dátum: 2011-07-31 Rovat: Tudásbázis

A Polgármesteri Hivatal adókötelesen végzi a lakás-és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az ingatlan értékesítésre viszont nem választottak adókötelezettséget.

Milyen dokumentumokkal kell alátámasztani azt, hogy a reprezentáció valóban üzleti célt szolgáljon?

Dátum: 2011-07-31 Rovat: Tudásbázis

A reprezentáció fogalmát a személyi jövedelemadóról szóló törvény definiálja.

Engedmény elszámolása

Dátum: 2011-07-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság az alapanyag beszállítójával kötött megállapodása szerint a beszállítótól engedményben részesül, abban az esetben, ha a negyedéves beszerzés meghaladja a szerződésben előre meghatározott mennyiséget.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Dátum: 2011-07-30 Rovat: Tudásbázis

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott mezőgazdasági idénymunkát végző munkavállaló részére a jogviszonyának megszűnése esetén milyen igazolásokat kell kiadni?

Önkormányzati tulajdonú társaságok támogatásának áfája

Dátum: 2011-07-30 Rovat: Tudásbázis

A támogatás után más pénzösszeghez hasonlóan akkor kell általános forgalmi adót fizetni, ha ellenértéknek minősül.

Bővíthető-e a létszám a prémiumévek programban résztvevő költségvetési szervnél?

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 2004. évi CXXII. törvény rendelkezik.

Téves besorolás miatti illetmény-különbözet köztisztviselőknél

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Kérheti-e a köztisztviselő visszamenőlegesen az illetmény különbözet megfizetését?

Közalkalmazott besorolása

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Milyen fizetési osztályba kell sorolni az óvodai konyhán szakácsnő beosztásban dolgozó közalkalmazottat, aki 8 általános iskolai végzettséggel és 33782602 OKJ számú szakképesítést igazoló végzettséggel rendelkezik?

Kötött felhasználású normatíva megigénylésének jogosultsága

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A nyári étkeztetésre vonatkozó, kötött felhasználású normatívát olyan élelmiszerek beszerzésével kívánják megoldani, amelyek élelmiszer alapanyagnak minősülnek. Ilyenek például a liszt, tészta, olaj, cukor, stb. Ez a fajta kiadás elszámolható-e a kérdéses kötött felhasználású normatíva részeként.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítési igazolás jogosultja

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdező önkormányzat önállóan működő költségvetési szerv, ezért nincs saját gazdasági szervezete.

Közös adószám megszűnése

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Külön kell választani az önkormányzat és a polgármesteri hivatal adószámának, illetve az önállóan működő intézmények adószámának kérdéskörét.

Belföldi illetőségű magánszemély, külföldről származó tőkejövedelmének adókötelezettsége

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Hogyan adózik a belföldi illetőségű magánszemély Ciprusról származó osztalékjövedelme attól függően, hogy a jövedelmet juttató társaság ellenőrzött külföldi társaságnak minősül, illetve nem minősül annak, továbbá hogyan adózik a belföldi illetőségű magánszemély, amennyiben a külföldi társaságban lévő tulajdoni részesedését értékesíti.

Üdülési szolgáltatás

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás saját tulajdonú üdülőt üzemeltet, melyben a dolgozók és közeli hozzátartozóik, valamint más magánszemélyek részére is üdülési szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás árait árképzési szabályzatban határozták meg, a szabályzat szerint a gyermekek életkoruktól függően a felnőtt ár 50%-kal illetve 100%-kal csökkentett értékéért vehetik igénybe a szolgáltatást.

Üzletrész megvásárlásaaz örököstől

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Egy kft. többségi tulajdonosa elhunyt. A társasági szerződésben kikötötték, hogy a tag halálával üzletrésze nem száll át a jogutódra, a tagok az átszállást kizárják, de ez esetben az üzletrészt a tagok vagy a társaság az örököstől az üzletrészt örökléskori forgalmi értéken kötelesek megváltani.

Az ügyeleti díj a távolléti díj alapját képezi-e?

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A távolléti díj számítására az Mt. vonatkozó szakaszait értelemszerűen alkalmazni kell.

Iparűzési adó alapjának meghatározása

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság közhasznú tevékenységet és vállalkozási tevékenységet is folytat. A közhasznú tevékenységnek minősülő gyógyító tevékenységhez az OEP-től támogatást kap.

Közösség területén kívül forgalomba helyezett személygépkocsi adómentessége

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében mentes az adó alól a belföldről küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítő maga vagy javára más végezi.

Szakképzési hozzájárulás

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

A szakképzési hozzájárulás saját munkavállalók angol nyelvi képzésére történő felhasználásának milyen feltételei vannak?

Eltérő üzleti év alklamazásának lehetősége

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Egy magyarországi társaság EU tagállambeli anyavállalata a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz. A hivatkozott anyavállalatnak Európában több leányvallalata is van, melyek az anyavállalattal egyezően – a naptári évtől eltérő – üzleti évre készítik beszámolójukat, a magyar társaság kivételével.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Dátum: 2011-06-30 Rovat: Tudásbázis

Kell-e éjszaka foglalkoztatott dolgozónak éjszakai pótlékot, illetve munkaszüneti napon foglalkoztatottnak távolléti díjat számfejteni?

Kölcsön elengedése

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság külföldön bejegyzett kapcsolt vállalkozásától kölcsönt kapott, amely követelést a kapcsolt fél elengedi. Az adott ügylettel kapcsolatosan milyen adó- és illetékfizetési kötelezettség merül fel.

Telefonszolgáltatás

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy az Szja törvény a telefonszolgáltatást a korábbi évekhez képest 2011. évben miként minősíti.

Munkabér elszámolása

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a munkabér elszámolásánál hogyan kell figyelembe venni azokat a bérszámfejtést befolyásoló információkat (táppénzes állomány, visszamenőleges béremelés stb.), melyek utólag jutottak tudomására a munkáltatónak.

Külföldi vállalkozás telephelyének társasági adófizetési kötelezettsége

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A külföldi vállalkozás Magyarországon vásárolt egy ingatlant bérbeadási célból. A vásárolt ingatlant a külföldi vállalkozás felújította.

Vámjogi szabadforgalomba helyezés

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Közösségen kívüli országból behozott termék vámjogi szabad forgalomba helyezését a Közösség területén bárhol, bármely vámhivatalnál lehet kérni, függetlenül a rendeltetési országtól.

Transzferár nyilvántartás

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Önkormányzati döntő tulajdonú társaságoknak a nyilvántartást vezetniük kell.

Rokkantsági nyugdíj melletti kereset

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A rokkantsági nyugdíj az egészségkárosodás miatt elvesztett keresetet pótló ellátás.

Végelszámoláshoz kapcsolódó átértértékelési különbözet elszámolása

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Az eszközök és kötelezettségek a beszámolóban piaci értéken szerepelnek.

Étkeztetési utalvány biztosítása

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak juttatott étkezési utalvány, munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás révén juttatott bevétel, akkor is ha az adóéven belül utólag kapja.

Számlakorrekciók elszámolása

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

Nagykereskedelmi vállalkozásnál az üzletekbe történő kiszállításokhoz kapcsolódó különféle gazdasági események bizonylatolása, a szükséges önrevíziók, és ezek számviteli elszámolása.

Polgármester egyes juttatásai

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés az életbiztosítási szerződésre és az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásra vonatkozik.

Támogatás elszámolása

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés egy a szakorvosi rendelő a 2009. évben fizetett, majd jogosulatlanság miatt visszautalt OEP finanszírozásra és annak peres úton történő visszakövetelt és 2011. évben visszakapott támogatás könyvelésére vonatkozik.

Támogatás jogszerűsége

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kft. által, államháztartáson kívül nyújtott támogatások jogszerűségére vonatkozik.

Ekhós jövedelem

Dátum: 2011-05-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött nyugdíjas biztosítási jogviszonya esetén az ekhós jövedelmének figyelembevételére vonatkozik.

Kapcsolt vállalkozás

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély többségi befolyással rendelkezik V1 társaságban. V1 társaság 34%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik V2 társaságban, amelyben a magánszemély közvetlenül is rendelkezik 18%-os részesedéssel. V1 és V2 társaságok kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek-e?

Időszakra vonatkozó elszámolás áfája

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság szerződése szerint időszakos elszámolású szolgáltatást végez.

Közmű ingatlanon végzett bővítés áfája

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A szolgáltató a számára bérbe adott közmű ingatlanon bővítést végzett, melynek keretében vízvételi kutat épített. Az elvégzett tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles. A munka tulajdonosnak történő továbbszámlázása fordított adózásba esik-e?

Tanulmányi szerződésből származó kötelezettség átvállalása

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság új munkavállalóval kíván munkaszerződést kötni. A munkavállalónak az előző munkahelyén tanulmányi szerződés alapján kötelezettsége áll fenn. Ezt a tartozást az új munkáltatója átvállalja. A kérdés a kötelezettség átvállalás formájára és annak adóztatására irányul.

Kapcsolt vállalkozások kölcsönszerződései

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A kapcsolt vállalkozások egymás közötti kölcsönügylettel kapcsolatos szerződései, amennyiben kamatfizetésben nem állapodnak meg.

Apport adózása

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A magánszemély szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi alkotáshoz fűződő jogot nem pénzbeli hozzájárulásként apportál gazdasági társaságba.

Üdülési szolgáltatás adózása

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás saját tulajdonú üdülőt üzemeltet, melyben a dolgozók és közeli hozzátartozóik, illetve egyéb magánszemélyek részére is üdülési szolgáltatást biztosít. A dolgozók és hozzátartozóik 2000 Ft/fő, míg egyéb személyek 3000 Ft/fő térítést fizetnek vendégéjszakánként.

Saját gépkocsi hivatali célú használatának költségtérítése

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy havi 1000 km saját gépkocsi hivatali célú használatára költségtérítés útnyilvántartás alapján számfejthető-e?

Követelések és a hozzájuk tartozó értékvesztések kivezetése, a kivezetés társasági adóra gyakorolt hatása

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

A követeléseket és a hozzájuk tartozó értékvesztéseket a könyvekből kivezetni alapvetően kétféle jogcímen lehet, a kivezetések társasági adóra gyakorolt hatása függ a kivezetések jogcímétől.

Saját gépjárműhasználat

Dátum: 2011-04-30 Rovat: Tudásbázis

Bt. beltagja saját tulajdonú gépjárművének a vállalkozási tevékenység érdekében történő használatakor kiküldetési rendelvény alapján költségtérítés elszámolása lehetséges-e.

Devizás tételek értékelése

Dátum: 2011-03-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a záráskor nyilvántartott devizás összegre milyen előírások vonatkoznak.

Házasságkötési szolgáltatási díj számlázása

Dátum: 2011-03-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés az 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §-ának (6) bekezdésének helyes alkalmazására vonatkozik.

Elektronikus számla

Dátum: 2011-03-31 Rovat: Tudásbázis

Az elektronikus úton történő számlázás tekintetében az Áfa törvény előírásai mellett az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

Az önkormányzati könyvvizsgálati kötelezettség kiterjed-e az önállóan gazdálkodó költésgvetési szervekre is?

Dátum: 2011-03-31 Rovat: Tudásbázis

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) az önkormányzatok tekintetében a könyvvizsgálati kötelezettségről.

Innovációs járulékfizetési kötelezettség

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

Kérdésük arra irányul, hogy helyes-e azon jogértelemezés, miszerint az innovációs járulékfizetési kötelezettség csökkentésénél figyelembe vehető más szolgáltató által végzett K+F tevékenység esetén önálló szolgáltatónak minősül mind a költségvetési kutatóhely, mind a nonprofit kutatóhely.

Közösségi alap adómentes felhasználása

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A közösségi adóalapból történő juttatás adómentessége 2010. január 1-től megszűnt.

Jövedéki adó visszatérítése

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A személyszállító autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adó után kell-e általános forgalmi adót fizetni?

Taxi szolgáltatás igénybevételének adó- és közteher vonzatai

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

Amennyiben a dolgozók rendkívüli körülmények miatt – késő éjszakai munkavégzés – hazautazáshoz tömegközlekedést nem tudnak igénybe venni, több (3-4) munkavállaló utazása esetén megvalósul a csoportos személyszállítás.

Külföldi foglalkoztatottak járulékfizetése

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

Svéd állampolgárt foglalkoztat magyar illetőségű kft. távmunka keretében. A munkavégzés Svédországban történik.

Végkielégítés társadalombiztosítási járulék kötelezettsége

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén végkielégítés jogcímen, a munkáltató által megállapodásban rögzített juttatást terhelik-e egyéni járulékok?

Szemvizsgálat, szemüveg költségeinek elszámolása

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet vonatkozik.

Az Áfa törvény 58. §-ának értelmezése

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A kérdés egy folyamatos teljesítésű, közüzemi számla szállítói tartozásának értelmezésével, és a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

Szakfeladat rend kialakítása a művészeti, kultúrális tevékenységnél

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

Az egyes szakfeladatokhoz tartozó tevékenységek leírása, meghatározása az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató 2. számú mellékletében található. Az ebben található szöveges leírás nem tartalmaz konkrét definíciókat a szakfeladat meghatározásához, kiválasztásához, csak a főbb tevékenységek tartalmi megfogalmazására kerül sor.

Cafeteria juttatása köztisztviselőknek

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg.

Hogyan volt támogatható a továbbtanulás 2009 és 2010-es években

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A kérdés munkaviszonyban álló illetve munkaviszonyt még nem létesített magánszemélyek eseteire vonatkozik.

Jogutód nélküli megszűnés

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A közalkalmazotti jogviszony jogutód nélküli megszűnéséről a Kjt. rendelkezik.

Rokkantsági nyugdíj melletti foglalkoztatás

Dátum: 2011-02-28 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a Tbj. törvény értelmezésére vonatkozik.

40 év munkaviszony után nyugdíjba vonuló keresete

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság női dolgozója 40 év munkaviszonnyal rendelkezik.

Csoportos adóalanyiság

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt szabályokat kell figyelembe venni a csoportos adóalanyiság választása esetén.

Változó munkavégzési helyhez kapcsolódó munkajogi és adójogi kérdések

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

A felek munkaszerződésben kiköthetik, hogy a munkavállaló változó munkavégzési helyen köteles a munkát végezni. A változó munkahely nem terjed ki szükségszerűen a munkáltató teljes működési területére, a felek meghatározhatják annak terjedelmét. Annak ellenére, hogy a munkáltató működési köre az egész megye területére kiterjed, a felek megállapodhatnak hogy a munkavállaló kizárólag mely helységekben köteles munkát végezni. Amennyiben ilyen szűkítő megállapodást nem tartalmaz a munkaszerződés, a munkavállalók az egész megye területén foglalkoztathatók.

Helyi utazási bérlet

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

Adómentesen juttatható-e a munkavállalónak helyi utazási bérlet?

Változó munkahelyen történő foglalkoztatás

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az átirányítás iletve a kiküldetés szabályai alkalmazhatóak-e a változó munkahelyen foglalkoztatott munkavállalónál?

Végkielégítés lehetősége közalkalmazotti jogviszony esetén

Dátum: 2011-01-31 Rovat: Tudásbázis

A Kjt. 30. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A-30/B. §-ban foglalt korlátozással – megszüntetheti felmentéssel abban az esetben, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált. Jelen esetben az alkalmatlanság egészségügyi ok következménye.

Szorgalmi jog alapítása

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság részére vízvezetési szolgalmi jog került alapításra, amely bejegyzésre is került a Földhivatalnál. A szolgalmi jog fejében a szolgáló telkek tulajdonosait ellenérték nem illeti meg. Ebben az esetben keletkezik-e valamelyik félnél áfa fizetési kötelezettség? Illetve kell-e az így kapott jogot térítés nélküli jogként aktiválni?

Közösségi kiszállítás igazolása

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság mezőgazdasági terményeket értékesít közösségi adószámmal rendelkező eltérő tagállambeli adóalanyok részére. Az értékesítés során a termékek Magyarországról más tagállamba történő fuvarozását a vevő végzi az eladó telephelyén történő átadását követően.

Tereprendezés elszámolása

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a tereprendezés (földkupacok elegyengetése, terep felásása), füvesítés (fűmaggal behintés, behengerezés), számviteli elszámolásara vonatkozik.

Úthasználatra jogosító bérlet adójogi megítélése

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének 8.37. pontja szerint 2010. évben adómentes természetbeni juttatásnak, 2011. évben pedig adómentes nem pénzben kapott juttatásnak minősül munkáltató által a munkavállalónak biztosított személygépkocsi magáncélú használata, illetve az ezzel összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet (autópálya használati díj) juttatása, így adóelőleg és járulék fizetési kötelezettség a juttatás után nem keletkezhet.

Környezetvédelmi termékdíj adóraktári betárolás esetén

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés az, hogy mi a különbség 2009. és 2010. években a belföldi előállítású termék adóraktárba (áfa-raktár) történő értékesítése, illetőleg onnan külföldre értékesítése termékdijkötelezettségében.

Osztalék elévülés

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A társaságnál a 2002. és az azt követő években jóváhagyott osztalék kötelezettségként van nyilvántartva. Kérdés, hogy az ily módon kimutatott, korábban képzett osztaléknak van-e elévülési ideje, meddig lehet kötelezettségként nyilvántartani a könyvekben.

Üzleti ajándék adózása 2010. és 2011. évben

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A társasági adó alanyai hogyan adóznak az üzleti ajándékok értéke után?

Német illetőségű magánszemély részére fizetett különböző juttatások adó- és járulék szabályai

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés német illetőségű magánszemély részére fizetett osztalék, megbízási és igazgató tagsági díjazás, valamint munkaviszonyból származó jövedelem adózására és járulékfizetésére vonatkozik. Németország és Magyarország között a kettős adóztatás elkerülését a jövedelemadók tekintetében az 1979. évi 27. törvényerejű rendelet tartalmazza.

Ideiglenes iparűzési adó

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra vonatkozik, hogy építési projekt esetén a fővállalkozó adókötelezettsége fennáll-e akkor is, ha a munkálatokat alvállalkozók végzik.

Támogatási igazolás

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet A) 13. pontja alapján milyen tartalmú nyilatkozatot kell kérni, ha az alapítvány nem végez vállalkozási tevékenységet.

Vasárnapi munkavégzés

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás kéthavi munkaidőkeretben foglalkoztatja a munkavállalóit vasárnapi munkavégzéssel.

Az Áfa törvény 58. §-a alá tartozó szolgáltatások számláinak könyvelése

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A számlák polgári jogi teljesítése 2010. évben történt, a teljesített szolgáltatásról kiállított számlában a fizetési határidő 2011. évre esik.

Prémium kifizetése

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a 2011. februárban, illetve márciusban kifizetett 2010. évi prémiumot milyen személyi jövedelemadó kulccsal kell adózni.

Önkormányzati tulajdonú társaság transzferár nyilvántartása

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A transzferár nyilvántartás készítési kötelezettséggel kapcsolatos előírásokról a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) 18. § (5) bekezdése rendelkezik.

Fuvarszámlák könyvelése

Dátum: 2010-12-31 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 74. § (3) bekezdés szerint az exportértékesítés árbevételét csökkenti a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó – devizában, valutában vagy forintban számlázott, illetve fizetett – szállítási és rakodási-raktározási költség a számlázott, fizetett forintösszegben, a valutának, illetve a devizának a teljesítés napjára vonatkozó – a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértékén.

Munkavállalók más munkáltatónál történő foglalkoztatása

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 106. §-a értemében a munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető, azaz kirendelhető.

Áfa visszaigénylési jog

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás nem tudja fizetési határidőn belül kiegyenlíteni szállítói számláját. A felek megállapodnak, hogy erről a kötelezettségről váltót állítanak ki. Kérdés, hogy áfa szempontból kiegyenlítettnek tekinthető-e a számla és ezáltal beállítható-e a bevallásba, mint visszaigényelhető áfa.

Üzletvezetői konferencia utazás, szállás költsége

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság konferenciát szervezett üzletvezetői részére. Kérdés, hogy a konferencia miatt felmerült utazási és szállásköltség, illetve a konferencia részét képező programba meghívott előadóvendégek költsége természetbeni juttatásnak minősül-e.

Reprezentáció

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

Évzáró rendezvény megszervezésével kapcsolatos kiadásokat reprezentációnak lehet-e tekinteni.

Gyesen lévő munkavállaló foglalkoztatása

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

A gyesen lévő munkavállaló amennyiben a gyes mellett vissza akar menni dolgozni, akkor, a munkáltató köteles-e foglalkoztatni, és milyen feltételekkel.

Közmű átadás áfa és társasági adó vonzata

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

A céget ingatlan beruházás kapcsán törvényi előírás kötelezte szennyvízhálózat megépítésére. A szennyvízhálózat a társaság könyveiben szerepel. Ingyen át kell adni a helyi Önkormányzatnak. Kérdés, hogy át lehet-e adni áfa és társasági adó mentesen.

Kültag betéti társaságból történő kilépésének számviteli elszámolása

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a betéti társaság vonatkozásában – eltérő rendelkezés hiányában –a közkereseti társaságra irányuló szabályokat rendeli alkalmazni. Közkereseti társaság – így betéti társaság - esetében a tag kilépésére a Gt 102. §-ban foglalt szabály az irányadó.

Uniós adóalany Magyarországon végzett oktatásának áfája

Dátum: 2010-10-31 Rovat: Tudásbázis

Uniós anyavállalat Magyarországon és uniós országban is teljesít oktatási tevékenységet, Magyarországon áfa regisztrációval rendelkezik.

Előadó művészeti szervezet támogatása

Dátum: 2010-10-07 Rovat: Tudásbázis

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a szerint hogyan lehet igénybe venni adókedvezményt a Tao törvény 4. § 38. pontja szerinti igazolás alapján, valamint az adókedvezmény összegére nézve a törvény határoz-e meg szabályt.

Környezetvédelmi termékdíj közösségi értékesítés esetén

Dátum: 2010-09-30 Rovat: Tudásbázis

A Társaság új és használt személygépkocsikat szerez be a Közösségből, melyeket ugyancsak a Közösség más tagállamaiba értékesít. A kérdés, hogy a környezetvédelmi termékdíjat mikor, hogyan kell rendezni.

Számlák megőrzése

Dátum: 2010-09-30 Rovat: Tudásbázis

A Társaság gépi úton, integrált vállalat irányítási rendszer segítségével állítja elő számláit. Az előállított számlák megőrzése elektronikus formában történhet-e, ha igen, akkor annak milyen jogszabályi feltételei vannak.

Elmaradt járandóságok adózása

Dátum: 2010-09-30 Rovat: Tudásbázis

A munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt a volt munkavállalónak megítélt elmaradt bért, felmondási időre fizetett átlagkeresetet, szabadságmegváltást, kártérítést és a késedelmi kamatot milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.

Magánszemély ingatlan bérbeadása augusztus 16-tól

Dátum: 2010-09-30 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott bevételből. Azonban ha nem egyéni vállalkozóként, nem mezőgazdasági őstermelőként számlaadásra kötelezett magánszemély nyilatkozatot ad arról, hogy kéri az adóelőleg levonását, akkor a kifizetőnek levonási kötelezettsége keletkezik.

Gépjármű bérleti díjhoz kapcsolódó költség áfája

Dátum: 2010-09-30 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 70. § (1) bekezdés b) pont szerint az adó alapjába beletartoznak a nyújtott szolgáltatás során felmerült járulékos költségek, amelyeket a szolgáltatás nyújtója hárít át a szolgáltatás igénybevevőjére (pl. biztosítással összefüggő díjak).

Különadó alanya

Dátum: 2010-09-30 Rovat: Tudásbázis

A 2010. október 1-jén hatályba lépő különadó fizetési kötelezettség milyen jogviszonyban álló magánszemélyekre, illetve milyen kifizetésekre vonatkozik.

Közvetett vámjogi képviselő tevékenyégének főbb elemei

Dátum: 2010-07-31 Rovat: Tudásbázis

A közvetett képviselőként eljáró személy a vámtartozás megfizetése szempontjából adósnak, az importot terhelő általános forgalmi adó szempontjából pedig adófizetésre kötelezett minősül.

Számlával egy tekintet alá eső okirat értelmezése

Dátum: 2010-07-31 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 168. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a számla tartalmát módosító okirat – melynek formai kellékeit a 170. § sorolja fel – a számlával egy tekintet alá esik.

Eltérő üzleti év bejelentése

Dátum: 2010-07-31 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2003. év óta eltérő üzleti évre tért át A külföldi tulajdonos döntése miatt 2011. január 1-jétől szeretnének visszatérni a naptári évhez igazodó üzleti évre.

Magánszemély tulajdonában lévő levédett ˝logo˝értékesítése

Dátum: 2010-07-31 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély tulajdonában levédett „logo” van. A magánszemély egy kft. tulajdonosa. A magánszemély használatba szeretné adni a kft-nek a logo-t, amiért díjat kapna. A levédett „logo” bérbe adására felhasználási szerződés alapján kerülhet sor.

Innovációs járulék fizetési kötelezettség meghatározása

Dátum: 2010-07-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság 100%-os tulajdonában áll egy külföldi cégnek. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint a társaság kisvállalkozásnak minősül, ha csak a saját vállalkozásra vonatkozó mutatóértékeket veszik számításba, amennyiben viszont az anyavállalat adatait is hozzászámítják, úgy nem felel meg a kisvállalkozás e jogszabály szerinti kategóriának.

Fejlesztési célú uniós támogatás számviteli elszámolása

Dátum: 2010-07-31 Rovat: Tudásbázis

Mely időszak bevételeként kell elszámolni az egyes támogatási összegeket, illetve mikor kell elszámolni a támogatással kapcsolatban felmerült költségeket.

MRP szervezet megszűnése

Dátum: 2010-06-30 Rovat: Tudásbázis

Egy Zrt-nél megszűnik az MRP szervezet, melynek jogi, adózási szabályait ismertetjük.

Dolgozók részére biztosított munkába szállítási szolgáltatás áfája

Dátum: 2010-06-30 Rovat: Tudásbázis

Egy cég dolgozóinak munkába szállítása céljából személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe. Kérdés, hogy ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele kapcsán felmerülő áfa levonásba helyezhető-e?

Külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi képviselőjének feladatai

Dátum: 2010-06-30 Rovat: Tudásbázis

Uniós tagállambeli vállalat Magyarországon termékeket vásárolna és adna el. Minthogy ez a tevékenység a magyar Áfa törvény hatálya alá esik – Magyarországon áfa bevallási kötelezettséggel is jár –, be kell jelentkeznie Magyarországon áfa alanynak, ami adószám kiváltási kötelezettséget jelent. A külföldi az adóhatóság előtti képviseletére pénzügyi képviselőt kíván megbízni. Kérdés, hogy ebben a konstrukcióban a pénzügyi képviselőnek konkrétan milyen feladatokat kell ellátnia a külföldi helyett, illetve melyek azok, amelyek a külföldit terhelik?

Digitális archiválás szabályai

Dátum: 2010-06-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés szerint a vevő részére papír formában kiállított számla eredeti példányának másolatait elektronikus formában kívánják megőrizni, és a megőrzésre egy külső vállalkozást bíznak meg.

Társasági adóalap módosítása

Dátum: 2010-06-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság 2008. november 30-án lejárt, még jelenleg sem kiegyenlített követe-léssel rendelkezik, melyet 2009. évben peresítettek, továbbá ugyanebben az évben 100% mértékű értékvesztést számoltak el rá a könyvekben. A kérdés arra irányul, hogy a 2009. évi társasági adóalapnál a követelés értékének 20%-a figyelembe vehető lett volna-e adóalap csökkentő tételként.

Előleg számlázása

Dátum: 2010-05-31 Rovat: Tudásbázis

Előleg fizetés esetén mikor kell számlát kiállítani, illetve devizában történő fizetés esetén milyen árfolyamot kell alkalmazni az áfa fizetési kötelezettség megállapításakor.

Tehergépjármű magáncélú használata

Dátum: 2010-05-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság több tehergépkocsijánál is engedélyezett a magáncélú használat, a munkavállalók egy része ugyanis így jár munkába. Kérdésként merül fel ennek megítélése, adózása.

Dolgozói részvény juttatása

Dátum: 2010-05-31 Rovat: Tudásbázis

2010. évben milyen jogi és adózási feltételekkel lehet dolgozói részvényt juttatni, illetve azok elidegenítése esetén milyen adókötelezettség keletkezik.

Kedvezményes adókulcs

Dátum: 2010-05-31 Rovat: Tudásbázis

Feloldható-e a kedvezményes adókulcs miatt képzett lekötött tartalék a fizetett kamatok összegére és a fejlesztési tartalék terhére megvalósított beruházásra?

Termékértékesítés tagállami partner részére

Dátum: 2010-05-31 Rovat: Tudásbázis

Tagállami partner részére saját gyártású terméket értékesítenek. A terméket a partner a cég telephelyén veszi át, a számlát 25% általános forgalmi adó feltüntetésével állítják ki abból a megfontolásból, hogy a tagállami partner rendelkezik magyar áfa adószámmal. Az ügylettel kapcsolatosan ugyanezen vevő a termék tárolását rendeli meg a cégtől, és a számla kiállítását a tagállami partner közösségi adószámának feltüntetésével fordított adózás szerint tervezik. Figyelembe kell-e venni azon tényt, miszerint a vevő rendelkezik magyar adószámmal; gazdasági célú letelepedésnek minősül-e az, hogy a vevő magyar adószámmal rendelkezik, de Magyarországon sem székhelye, sem telephelye nincs.

Munkába járás költségtérítésének adóvonzata

Dátum: 2010-05-31 Rovat: Tudásbázis

A munkába járásról szóló, május 1-jén életbe lépő 39/2010. Korm. rendelet új szabálya miatt adható-e adómentesen a 9 Ft / km összegű költségtérítés?

Természetbeni juttatások

Dátum: 2010-04-30 Rovat: Tudásbázis

Külföldi partnercég által (magyar vállalkozáshoz) kiküldött munkavállalók részére adott természetbeni juttatások (szállás, étkezés, utazás) adózásával kapcsolatban felmerült kérdések.

Cégtelefon áfája

Dátum: 2010-04-30 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa tv. alapelvéből következik, hogy adólevonási joggal olyan mértékben lehet élni, amilyen mértékben az adott szolgáltatást illetve beszerzést az adózó gazdálkodási (azaz bevételszerző) tevékenysége érdekében hasznosítja (120. §).

Személygépkocsik után keletkező adófizetési kötelezettségek

Dátum: 2010-04-30 Rovat: Tudásbázis

A cégautóadó fizetési kötelezettség csökkenthető a gépjárműadó és a nagyteljesítményű gépjárművek adójának összegével.

Képzési költségek átvállalása

Dátum: 2010-04-30 Rovat: Tudásbázis

A munkavállalók képzési költségeit átvállalhatja-e a munkáltató adó- és járulék mentesen?

Biztosítási díj adókötelezettsége

Dátum: 2010-04-30 Rovat: Tudásbázis

A kockázati élet- vagy balesetbiztosítási díjat milyen adó- és járulék terheli, illetve a szerződésmódosítás következtében kinek, milyen adókötelezettsége keletkezik.

Külföldi szervezet illetőség igazolása

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés külföldi szervezet részére fizetett szolgáltatási díj adózásával kapcsolatban merül fel.

Ügyvezető munkaszerződése

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

an-e különbség a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével, illetve az egyéb munkakört ellátó magánszeméllyel kötött munkaszerződés között.

Közösségen belüli beszerzéshez utólag adott engedmény elszámolása

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

EU-s partner által utólag adott engedmény összegét melyik áfa bevallásban és annak melyik sorában kell szerepeltetniük, és milyen árfolyammal kell forintosítani?

Kapcsolt vállalkozásnak átadott apport

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

Szerződéskötésnek minősül-e, ha az anyavállalat a leányvállalat törzstőkéjét banki átutalással teljesíti, illetve apportál.

Fuvarozás és az Áfa törvény kapcsolata

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

010. január 1-jétől, ha a szolgáltatás megrendelője adóalany, a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét az Áfa törvény – a 39, 40, 42, 44 és 45. § alá tartozó szolgáltatások kivételével – 37. § (1) bekezdése a megrendelő székhelyén, illetve telephelyén határozza meg.

Titokartási díj

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A távozó ügyvezető részére titoktartási díjat fizetnek. A kérdés a titoktartási díj adókötelezettségére vonatkozik.

Ingatlan bérbeadás

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdésként merül fel, hogy a magánszemély, aki az ingatlan bérbeadója, hogyan adózik a bérbeadásból származó jövedelme után?

Munkavállalók ellenszolgáltatás nélküli kirendelése

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A cég néhány munkavállalót kirendel egy másik vállalkozáshoz, ellenszolgáltatás nélkül. Csupán a kirendelt munkavállalók bér és járulék költségét számlázzák át. Kérdés, hogy milyen áfa kötelezettséggel jár ez az átszámlázás?

A fizetendő áfa megállapítása, időpontjának esetei

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A megrendelő minden esetben magyarországi adóalany.

Helyi iparűzési adó megosztása

Dátum: 2010-03-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság a székhelyén folytat csak bevételszerző tevékenységet, a telephelyén csak a bérelt ingatlan felügyeletét látja el dolgozó a bérleti szerződés lejártáig. Kérdés, ebben az esetben is meg kell-e osztani a helyi iparűzési adóalapot a telephely és a székhely között.

Átalányadózó kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó Szja és járulék fizetési kötelezettsége 2010-ben

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 50. §-a szerint átalányadózást választó egyéni vállalkozó az Szja tv. 53. §-a szerint megállapított jövedelme után fizet személyi jövedelemadót.

Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapításához a létszám számítása

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. §-a írja elő.

Egyszemélyes kft tagjának adózása és járulékai

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély heti harminchat órát meghaladó munkaviszonyban áll, és mellette egyszemélyes kft. tagja, egyben ügyvezetője.

Felszámolás alatt lévő cégben üzletrész minősítése

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

A társaság több gazdasági társaságban rendelkezik üzletrésszel. A társaságok kapcsolt vállalkozások, egy része felszámolás alá került, és az üzletrészre értékvesztést számolt el a társaság. A felszámolásnak nincs vége, nem zárult le. A le nem zárult felszámolásnál, ahol már a felszámoló látja, hogy a megtérülésnek nincs esélye, és erről kiad egy felszámolói nyilatkozatot akkor az üzletrész kivezethető-e a Társasági adónál csökkentő tételként elszámolható-e, vagy meg kell várni a felszámolás végső időpontját.

Szakképzési hozzájárulás alapja

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a szakképzési hozzájárulás alapjába bele tartozik-e a Start kártyás foglalkoztatott részére kifizetett munkabér.

Tevékenységre jellemző kereset

Dátum: 2010-02-28 Rovat: Tudásbázis

Egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság tulajdonosa alkalmazotti jogviszonyban van. Vonatkoztatható-e rá is a társas vállalkozások tagjaira kötelező tevékenységre jellemző kereset szerinti bevallás?

Biztosítási szolgáltatás adókötelezettsége

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

Életbiztosítási szerződés keretében a munkáltató által befizetett díj egy részét a magánszemély felveszi (rendelkezési jogával él). Keletkezik-e a kedvezményezettnek adófizetési kötelezettsége.

Kapcsolt vállalkozások APEH felé történő bejelentése

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

Társaságuk dán tulajdonban lévő vállalatcsoport tagja. A csoporthoz tartozó, Magyarországon bejegyezett „testvérvállalattal” valamint 30-40, a cégcsoporthoz tartozó külföldi partnervállalkozásokkal állnak üzleti kapcsolatban.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

Köteles-e a kifizető vizsgálni, hogy a magánszemély nyilatkozata az Ekho törvény szerinti adózásra valós-e?

Minden készpénzes értékesítést rögzíteni kell a pénztárgépben?

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

A 2008. január 1-től életbe lépett új Áfa törvény 166. § (2) bekezdése – a korábbi szabályozástól eltérően – bevezette azt a szabályt, hogy az az adóalany, aki pénztárgéppel köteles teljesíteni nyugtaadási kötelezettségét, készpénzes számla kiállítása esetén mentesül a gépi nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

Korkedvezményes nyugdíj

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

Korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék fizetést a munkáltató elkerülheti-e?

Nemzetközi teherfuvarozás áfa szabályainak változása 2010. január 1-től

Dátum: 2010-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 2010. január 1-től hatályos szabályai alapján, a szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásakor döntő jelentősége van annak, hogy az adott ügylet adóalanyok, vagy nem adóalanyok között jön létre.

Termékértékesítés áfa-raktáron keresztül

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

„A” magyar cég terméket értékesít „B” magyar cégnek adóraktári betárolással, majd „B” továbbértékesíti az adóraktárban lévő terméket „C” cégnek, amely a Közösség más tagállamában rendelkezik illetőséggel. A kérdés az, hogy a „B” cég jogosult-e áfa mentesen értékesíteni „C” cégnek, és a „C” jogosult-e az adó raktárból adómentesen kiszállítani a terméket a Közösség más tagállamába, vagy harmadik országba.

Magánszemély által nyújtott tanácsadás adókötelezettsége

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

Egy angol állampolgárságú és lakhelyű természetes személy üzletviteli tanácsadást és üzletszerzési szolgáltatást nyújt egy belföldi székhelyű gazdasági társaság részére. Kérdésként merül fel ennek adózása, járulék elszámolása és számlázása.

Rehabilitációs hozzájárulás

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapításánál figyelembe vehető-e megváltozott munkaképességűként a rokkant nyugdíjas személy?

Vevőkövetelésekre képzett értékvesztés

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A vevőkövetelésekre képzett értékvesztés 2009. évi társasági adó vonzata.

Euróban vezetett könyvvitel

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A devizás könyvvezetésre vonatkozó megváltozott számviteli szabályok alkalmazhatóságának időbeli hatálya.

Külföldön bérelt autó cégautóadó kötelezettsége

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A cég munkatársa külföldön kiküldetése idejére autót bérel, az ezzel kapcsolatos költségeket a magyar cég számolja el. Kérdés, hogy ebben az esetben keletkezik-e cégautó adó fizetési kötelezettség, ha igen, mikor keletkezik az adókötelezettség, és mikor szűnik meg.

Kölcsön elengedés illeték és társasági adó vonzata

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A gazdasági társaság magánszemély tulajdonosa az általa nyújtott rövid lejáratú kölcsönt elengedi. Ezen ügylet illeték és társasági adó vonzata.

Képzés költségeinek átvállalása

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a társasághoz belépni szándékozó munkavállaló tanulmányi szerződésszegésből származó kötelezettségének átvállalása milyen adójógi következménnyel jár.

Reklámhordozó papír környezetvédelmi termékdíja

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás rendszeresen rendel nyomdáktól plakátokat, szórólapokat, különböző kiadványokat, rendezvényeik reklámozása céljából, és a kérdés az, hogy terheli környezetvédelmi termékdíj ezeket, és ha igen, milyen módon kell azt rendezni.

Áfa felszámítás vagy fordított adózás

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

Lift beépítését meglévő liftaknába valamint nyilászárók értékesítését és szerelését áfa felszámításával vagy fordított adózással kell-e számlázni?

Helyi bérletjuttatás megszerzésének időpontja

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A 2010. január 1-jétől hatályba lépő személyi jövedelemadó törvényváltozások szerint (Szja tv. 70. §) kedvezményes adókulcs alá tartozó adóköteles természetbeni juttatás lesz többek között a helyi utazási bérlet. A bérletjuttatás után jövőre 25% SZJA-t kell a kifizetőnek fizetni. A juttatást járulék, illetve EHO fizetési kötelezettség nem terheli.

Az iskolarendszerű képzés átmeneti szabályai

Dátum: 2009-12-31 Rovat: Tudásbázis

A Szja tv. 7. § (1) bekezdés p) pontja 2009. február 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a minimálbér két és félszereséig az iskolarendszerű képzés átvállalt összegét nem kell a jövedelemszámításnál figyelembe venni.

Vevő által kiállított számla szabályai

Dátum: 2009-11-30 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 160. § – 161. §-ai, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/I. §-a tartalmazzák az ide vonatkozó szabályokat.

Közüzemi számlák elszámolása

Dátum: 2009-11-30 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy az áram, gáz, víz közüzemi számlákon szereplő tételek közül melyek minősülnek anyagköltségnek (tehát csökkenthető vele a helyi iparűzési adó alapja), és melyek szolgáltatás költségének.

30 %-os forrásadó

Dátum: 2009-11-30 Rovat: Tudásbázis

2010. január 1-jétől ismét társasági adót kell levonni külföldiek részére kifizetett egyes szolgáltatások számlázott értékéből.

Fedezeti ügylet jogi és számviteli értelmezése

Dátum: 2009-11-30 Rovat: Tudásbázis

A fedezeti ügylet fogalmát jogszabályi szinten a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (8) bekezdés 10. pontja határozza meg, illetve a számviteli elszámolás módjára is ad eligazítást a hivatkozott törvényi szakasz.

Hogyan változtak az iskolarendszerű képzés adózási szabályai

Dátum: 2009-11-30 Rovat: Tudásbázis

Az iskolarendszerű képzés adózási szabályai 2009. február 1-től a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § (1) bekezdés p) pontja és az átmeneti rendelkezés a 2008. évi LXXXI. törvény 257. § (14) bekezdése figyelembevételével az alábbiak szerint változtak.

Riasztórendszer szerelés áfája

Dátum: 2009-11-30 Rovat: Tudásbázis

Kérdésként merült fel, hogy a riasztórendszer telepítésének fordítottan adózik-e?

Német ügyvezető társadalombiztosítási járuléka

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

Németországban biztosítással rendelkező ügyvezető magyarországi díjazásának járulék vonzata

Részletfizetés áfája

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

Az építési vállalkozó készültségi fokonként (20% - 40% - 40%) számlázza le az elkészült munkát a megrendelőnek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 58. §-ának részletfizetésre vonatkozó szabálya, mely szerint a teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vonatkozik, alkalmazható-e a számlázás során?

Munkábajárás költségtérítése

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

A 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet értelmében munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a hétvégi hazautazás. A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkába járás díjának 86 %-át, ha országos közforgalmú vasút 2. osztályon, illetve 80 %-át ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik.

Magánnyugdíjpénztári tagság megszüntetése

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

Több mint 120 hónap magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkező pénztártagnak, aki 2009. január 1. előtt betöltötte az 52. életévét, van-e lehetősége visszalépni az állami nyugdíjrendszerbe?

UMVP program keretében elnyert gépberuházási támogatás számvitele

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott céloknak megfelelő támogatási formákat és a támogatások igénybevételének, elszámolásának szabályait – többek között – az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásá-ba megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól” szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet tartalmazza.

Szabadság kiadása részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a szabadság és a betegszabadság kiadását és elszámolását a gyakorlatban hogyan kell végezni?

Bevételi nyilvántartást vezető bt-nek eva alanyisága megszűnik

Dátum: 2009-10-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdésként merül fel, hogy milyen adóbevallásokat kell készíteni illetve mik a számviteli teendők.

Polgármesteri hivatalban informatikust lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni?

Dátum: 2009-10-27 Rovat: Tudásbázis

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 1. § (1) bekezdés szerint a Ktv. hatálya kiterjed – többek között – a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyzőség (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára.

Kifizetett összeg visszafizetése

Dátum: 2009-10-06 Rovat: Tudásbázis

A dolgozó közalkalmazotti jogviszonya 2005-ben megszűnt felmentéssel.

A visszaigényelhető áfa feltételeinek vizsgálata a költségvetési szerveknél

Dátum: 2009-10-05 Rovat: Tudásbázis

Európai Bíróság C/74-s döntése alapján visszaigényelhető áfa feltételeinek vizsgálata a költségvetési szerveknél.

Bírósági ítélet alapján utólagosan kifizetett munkabér adó és járulék kötelezettsége

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

A társasággal szemben munkaügyi pert nyert munkavállalóknak megítélt, utólagosan kifizetendő munkabért terhelő, és egyéni járulékok, ha a munkaügyi pert nyert munkavállalóknak a bíróság a munkaviszony megszűnése napját módosította, azaz a munkaviszonyuk megszűnésének időpontját kitolta, s ennek megfelelően a társaságot elmaradt munkabér megfizetésére kötelezte.

Domain név értékesítésének és bérbeadásának adó és járulék kötelezettsége

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Magánszemély értékesíteni illetve bérbeadni szeretné a tulajdonában lévő domain nevet egy társaság részére, melyben tulajdonos.

Környezetvédelmi termékdíj termék külföldi értékesítése esetén

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Társaság által előállított termék vásárlói csomagolva kérik azt. A terméket külföldre értékesítik.

Ruházati kiegészítők adókötelezettsége

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság marketing stratégiai tervei között egyforma ruházati kiegészítők (sál, öv, táska, blúz stb.) beszerzése szerepel. A kiegészítőket fotózáshoz használnák, valamint a partnerekkel kapcsolatot tartó területi képviselők és az irodai dolgozók viselnék. Kérdésként merül fel ennek adózása.

Litvániában rendezett konferencia áfa szabályai

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft Litvániában tudományos konferenciát szervez magyar, más uniós és unión kívüli adóalanyok részére. A konferenciával kapcsolatosan főként Litvániában, de Magyarországon is merülnek fel költségek. Kérdés, milyen áfát kell felszámítani a kiszámlázott ellenérték után, illetve hogyan igényelhető vissza a beszerzést terhelő áfa?

Kazánház értékcsökkenési leírása

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság beruházás keretében csarnokot épít. Kérdésként merül fel, hogy a technológiát is szolgáló kazánház milyen értékcsökkenési kulccsal számolható el.

Termékimporthoz kapcsolódó szállítási költség áfája

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Közösségen kívüli – azaz exporthoz, illetve importhoz kapcsolódó – teherfuvarozás esetén az Áfa törvény 39. §-a alapján a teljesítés helyét a megtett útvonal határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a belföldi, azaz a Magyarországra eső útvonal szakaszra eső szállítási költség a magyar Áfa törvény hatálya alá esik, míg a Magyarországon kívüli útszakasz szállítási költsége a magyar Áfa törvény hatályán kívüli szolgáltatás.

Szövetkezetből kilépő tagok elszámolása

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

A szövetkezetből kilépő tagok elszámolása során érvényesítendő saját tőkevédelmi szabályok értelmezése.

Elengedett kamatmentes munkáltatói lakásépítési kölcsön adózása

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság saját munkavállalóinak pénzintézeten keresztül kamatmentes lakásépítési kölcsönt nyújtott. A kölcsön lejárata előtt munkaviszonyát több dolgozó megszüntette.

Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló juttatásából kell-e pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkavállalói járulékot levonni.

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1998. évi LXXX. törvény (Tbj tv.) 25. §-a szerint

Támogatási előleg igénylési díj és a támogatási előleg számviteli elszámolás

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján fejlesztési támogatás kérelem került benyújtásra, melyre a 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján támogatási előleget folyósítottak.

Saját fejlesztésű szoftver licenc ingyenes átadásának áfája és számvitele

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság saját fejlesztésű szoftver licencét ingyenesen szeretné átadni egy partnere számára. Kérdés, milyen áfa vonzattal jár ez az átadás, illetve milyen számviteli elszámolási kötelezettséget jelent ez az ügylet?

Saját munkavállaló képzésének elszámolása gyakorlati képzést folytatónál a szakképzési hozzájárulás terhére

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Gyakorlati képzőhely, a szakképzési hozzájárulás felhasználása tekintetében a saját munkavállalók képzése esetén figyelembe kell-e vennie a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet előírásait.

Pedagógus munkaidejének csökkentése

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

Ha egy pedagógusnak nem tudunk elég óraszámot biztosítani, s ő nem akar a részmunkaidős foglalkoztatásba (eddigi munkaidejének csökkentésébe) beleegyezni, milyen lehetősége van az intézménynek?

További illetménynövekedés

Dátum: 2009-09-30 Rovat: Tudásbázis

A dolgozó 2002-ben pedagógus szakvizsgát tett, ami alapján 2003. január 1-től átsoroltuk „I” fizetési kategóriába. Alapdiplomája mérnöki, ezután elvégezte a műszaki tanárit, amire tekintettel 7 %-os illetménynövekedést kapott.

Jelenleg nyugdíjas közalkalmazott elbocsátása milyen feltételekkel történhet?

Dátum: 2009-09-15 Rovat: Tudásbázis

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 37/B. § (1) bekezdés szerint a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha

Konyhai dolgozó kötelezhető-e ebédbefizetésre?

Dátum: 2009-09-15 Rovat: Tudásbázis

A 19/2000. (VI. 16.) AB határozatban az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte egy önkormányzat rendeletének azon rendelkezéseit, amelyek a kötelező étkezést szabályozták.

Kiküldetés során fizetett parkolási díj SZJA vonzata

Dátum: 2009-09-10 Rovat: Tudásbázis

Magántulajdonú személygépkocsival, hivatalos kiküldetési rendelvénnyel megtett út során

Megelőzheti-e a teljesítésigazolás a számlán feltüntetett teljesítési időpontot?

Dátum: 2009-09-10 Rovat: Tudásbázis

A szakmai vezető által készített teljesítésigazolásnak többek között az a célja, hogy a szerződésben foglalt követelmények teljesítését igazolja.

Gazdasági feladat szakfeladatként

Dátum: 2009-08-31 Rovat: Tudásbázis

Az iskola, óvoda, zeneiskola, könyvtár, tűzoltóság adminisztrációját és könyvelé-sét egy másik költségvetési szerv, a Városgondnokság végzi. Ezt az intézményt meg kívánjuk szüntetni, és az eddig az intézmény által ellátott tevékenység az önkormányzathoz kerülne szakfeladatként. A Státusz törvény előírásait figye-lembe véve kivitelezhető-e ez az elképzelés, és hogyan alakul a dolgozók munka-jogi helyzete (áthelyezéssel átkerülhetnek-e az önkormányzathoz)?

Könyvvezetés

Dátum: 2009-08-31 Rovat: Tudásbázis

Végezheti-e Bt, vagy KFT a költségvetési szervek könyvvezetését?

Közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó Art. 36/A. §-a alapján köztartozás miatt visszatartott összeg könyvelése

Dátum: 2009-08-31 Rovat: Tudásbázis

A visszatartott összeget vagy az adóhatóságnak, vagy – ha a vállalkozás időközben kiegyenlítette adótartozását –, akkor a vállalkozásnak kell kifizetni.

Természetbeni juttatás után fizetendő társadalombiztosítási járulék

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

A 2009. évi XXXV. törvény 2009. július 1-től módosította a foglalkoztatókat terhelő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget.

Uniós országban végzett építőipari szolgáltatás

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

Egy magyar kft építőipari (ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó) szolgáltatást végez Szlovákiában. A Kft rendelkezik szlovák adószámmal is.

Nonprofit kft. kötelezett-e szakképzési hozzájárulás fizetésére

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

A Magyar Közlöny 2009/79. számában megjelent 2009. évi XLIV. törvény a szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényt módosította.

Fizetés nélküli szabadság

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

Fizetés nélküli szabadság igénybevételével kapcsolatban több kérdés merült fel.

Adóelőleg korrekció

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

Az Szja törvény módosítása miatt képződött első félévi adóelőleg „túlfizetés” visszatérítésével kapcsolatos a kérdés.

Fejlesztési tartalék

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

A fejlesztési tartalék törvény szerinti elszámolásának feltételei

Munkavállaló továbbtanulása

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság egyik alkalmazottját beiskolázza. Kérdés ezzel kapcsolatosan az adókötelezettségre, illetve a juttatási lehetőségekre (tanulmányi szabadság, tankönyvek, vizsgadíjak) vonatkozóan merült fel.

Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelenségének igazolása

Dátum: 2009-07-31 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 103. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a munkavállaló köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni.

Szabadnap kiadása rövidített munkarendben

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

A társaság heti 32 órás munkahétre tért át, melyet a munkavállalók négy nap alatt, 8 óra munkaidő teljesítésével dolgoznak le. A „szabadnap” kiadása nem egy meghatározott napon, hanem dolgozónként, illetve dolgozói csoportonként eltérő napokon történik. Kérdés, hogyan történjen szabályosan a szabadságok kiadása.

Alapítványtól elnyert ösztöndíj adózása

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

A társaság munkavállalóinak gyermekei ösztöndíjat pályáznak meg egy külföldön bejegyzett alapítványnál felsőfokú oktatás támogatására. Az „ösztöndíj” igényelhető költségvetési finanszírozású vagy magán felsőoktatási intézményben, illetve belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén. A pályázók jellemzően belföldi felsőoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat. Kérdés, hogy milyen adó és járulékfizetés kapcsolódik a juttatáshoz?

Külföldi partner által kiállított jóváírás forintosítása

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

A cég uniós országból terméket szerzett be. Minőségi kifogás miatt a beszerzett termékek egy részét visszaküldték, melyről a partner jóváíró bizonylatot állított ki. Kérdés, hogy milyen árfolyamon kell a jóváíró bizonylatot könyvelni, illetve melyik áfa bevallásban kell szerepeltetni?

Korengedményes nyugdíj elszámolása

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

A társaság a feltételekkel rendelkező munkavállalóik számára korengedményes nyugdíjba vonulást tesz lehetővé 2009. év végéig. A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.(XII.6) Kormányrendeletnek megfelelően a munkáltató előre átutalja a munkavállaló nyugdíját a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára. Kérdésként merül fel ennek számviteli elszámolása, illetőleg adó és járulékvonzata.

Fel nem használt fejlesztési tartalék miatti kötelezettség

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. 2003. évben fejlesztési tartalékot képzett, mely összeget a mai napig sem használt fel. Kérdés, hogy mely éveket kell önellenőrizniük.

Utazásszervezési szolgáltatással kapcsolatos kérdések

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény módosításából eredően a számlázással és az áfa felszámítással kapcsolatban különféle értelmezési kérdések merültek fel.

Felvásárló által mezőgazdasági őstermelőnek fizetett előleg szabályai

Dátum: 2009-07-02 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő bevételeit az Szja tv. 2. mellékletének rendelkezései szerint állapítja meg. Az Szja tv. 2. melléklet I. fejezetének 1. pontja szerint a mezőgazdasági őstermelő bevételeinek részét képezi az értékesített termék, áru, szolgáltatásra tekintettel fizetett előleg is. Tehát ha a vevő előleget fizet, akkor azt a mezőgazdasági őstermelőnek a bankszámlán történő jóváírás-, illetve a kézhezvétel napján bevételként kell nyilvántartania.

A 2004-2005. évi állami támogatások miatti utólagos áfa levonása

Dátum: 2009-05-31 Rovat: Tudásbázis

A 2004 – 2005. állami támogatások miatti utólagos áfa levonásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.

Közös tevékenység

Dátum: 2009-05-31 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005. január 1-től hatályos módosítása bevezette a közös tevékenység fogalmát, amelynek eredményét a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként illetve ráfordításaként kell elszámolni.

A termékimport vám- és áfaszabályairól

Dátum: 2009-05-31 Rovat: Tudásbázis

A tényállás szerint egy magyarországi gazdasági társaság Kínából vásárol terméket, azt Hamburgba szállíttatja, majd onnan történik az értékesítés részben közvetlenül, részben raktári tárolást követően közösségi és harmadik országos vevők részére.

Magyar társaság német tulajdonosai osztalékjövedelmének adóvonzata

Dátum: 2009-05-31 Rovat: Tudásbázis

Német tulajdonos társaság Magyarországon keletkezett osztalékjövedelme adóztatása tekintetében a német-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló 1979. évi 27. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Német-magyar kettős egyezmény) és a Magyarországon hatályos társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) az iránymutató.

Magánszemély értékpapírjának elajándékozása

Dátum: 2009-05-31 Rovat: Tudásbázis

A részvénytársaság egyik részvényese a tulajdonában lévő részvényből 300 eFt névértékű, 600 eFt forgalmi értékű részvényt ajándékoz gyermekének. Kérdésként merült fel e jogügylet következtében az ajándékozó és az ajándékozott adó- és illetékfizetési kötelezettsége. Ezen túlmenően az illetékfizetési szempontból milyen időszakon belül kell az értékhatárt figyelembe venni, van e értékhatáronkénti sávváltozás, valamint ha az ajándékozás helyett visszterhes vagyonátruházás történik, milyen adó, járulék illetve illetékfizetési kötelezettség jelentkezik az eladónál és a vevőnél.

Az állami támogatások elszámolása az adóalapban

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés az állami támogatás társasági adóbeli és különadóbeli megítélésére vonatkozik.

Személygépkocsi és motorbérlet áfája

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

’A’ Kft-től személyautót és motort bérel ’B’ Kft, akitől ’C’ Kft. tovább bérli e járműveket. Az ’A’ Kft. a gépjárművek biztosítását továbbszámlázza ’B’ Kft. felé. Kérdésként merült fel, hogy ’B’ Kft-nél levonásba helyezhető-e a bérleti díj valamint a biztosítási díj után felszámított általános forgalmi adó.

Számla kiállításának szabálya

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

A számviteli törvény a 166-167. §-ban a számviteli bizonylatok tartalmára ír elő követelményeket.

Hűségjutalom

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság új Kollektív Szerződést kötött. Ebben új elem az ún. hűségjutalom, amely juttatásban a főfoglalkozású és a nyugdíjas dolgozók eltérő feltételekkel részesülnek.

Bérmunka szabályai az Áfa törvényben

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

Magyar illetőségű bérmunkát végző vállalkozás kérdései a számlázásra vonatkoznak.

Környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok értelmezése

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint termékdíjat fizet belföldi előállítású termék esetén annak első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója.

Apport adózása

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

KFT. tagja, apportként bevitte vállalkozásába – törzstőke emelésként – a szellemi termékének használati jogát. Az apportot a cégbíróság bejegyezte, a vállalkozás a bejegyzés dátumával, vagyoni értékű jogként tartja nyilván, és értékcsökkenti a használati jogot.

Kenőolaj környezetvédelmi termékdíja

Dátum: 2009-04-30 Rovat: Tudásbázis

A termékdíj megfizetésére kötelezett:

Dolgozó bérének átterhelése

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A cég fejlesztésekkel is foglalkozik, és együtt dolgozik egy Kft.-vel. A fejlesztéshez szükségük van a témában szakértő dolgozóra, akit a Kft. vett fel az állományába. Munkabérének 50 %-a cég részére átszámlázásra kerül, jelenleg szóbeli megállapodás alapján. Kérdés, mi a helyes eljárás.

A cafeteria rendszer megengedi-e, hogy a vezetők több juttatásban részesüljenek, mint az alacsonyabb beosztású dolgozók?

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A cafetária rendszer keretében történő juttatás akkor minősül természetbeni juttatásnak, ha az megfelel a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 69. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, azaz minden munkavállaló részére azonos módon, azonos keretösszegben biztosított.

Papírtermék felvágásának számviteli elszámolása

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A Kft. a vevő kérésére megfelelő méretre vágja a vásárolt papírtermékeket. Hogyan kell elszámolni a felvágás költségeit ?

Lízingszerződés megszűnésének számlázása

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság különböző eszközökre zárt végű pénzügyi lízingszerződéseket kötött, amelyek némelyike a kötelezett késedelme miatt megszüntetésre került. A lízingbe vevő késedelmes teljesítése miatt megszűnt szerződés okán a teljesítéskor kibocsátott számlát módosítani kell.

Személygépkocsi fogalmának értelmezése

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény) 3. § 45. pontja definiálja a személygépkocsi fogalmát.

Készpénzforgalom korlátozása

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A készpénzforgalmat korlátozó jogszabályt 2009. március 13-i időponttól hatályon kívül helyezték.

Rehabilitációs hozzájárulásnál a megváltozott munkaképességűek figyelembe vétele

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A megváltozott munkaképességű munkavállalónak a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében 2008. január 1-jéig a 8/1983. (VI. 29.) EÜM-PM rendelet 28. §-a által szabályozott munkavállalók minősültek. A hivatkozott jogszabályt a 387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet 2008. január 1-jétől hatályon kívül helyezte.

Mire használható fel a szövetezeti közösségi alap?

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (továbbiakban: Szöv. törvény) 58. § előírása alapján a szövetkezet az adózás előtti eredményéből a közgyűlés által meghatározott mértékben közösségi alapot képezhet, ami része a fel nem osztható vagyonnak, s ezáltal annak összegét az eredménytartalékból a lekötött tartalékba át kell vezetni [Szöv. törvény 71. § (1) bekezdése].

Alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsik után fizetendő cégautóadó

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A 2009. február 1-től bevezetésre került új típusú cégautóadó alapvetően vagyoni, tárgyi típusú adó. Az adófizetésre a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosa köteles.

Szlovák társaság tulajdonosi osztalékjövedelmének adóvonzata

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

A szlovák társaság az év során osztalékban részesült magyarországi bejegyzésű leányvállalatától. Ugyanez a szlovák társaság tárgyévi eredménye alapján osztalékban részesítette saját társasága tulajdonosait – akik egyéb jogviszonyaikban a magyar kft.-nél ügyvezetői és alkalmazotti munkakörökben tevékenykednek.

Elengedett késedelmi kamat

Dátum: 2009-03-31 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság, megrendelője felé határidőben, a szerződéses feltételeknek megfelelően teljesített. A megrendelő a teljesítést elismerte, ugyanakkor csak jelentős késedelemmel tudta a felé kibocsátott számlát kiegyenlíteni. Ebből következően a felhalmozódott késedelmi kamat is jelentősnek minősíthető, de a régi partneri kapcsolatra tekintettel e késedelmi kamatból származó követelést a teljesítő elengedné. Kérdésként merült fel, hogy az elengedett késedelmi kamat miatt érheti-e valamilyen adójoghátrány a megrendelés teljesítőjét.

Deviza alapú lízing

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

Devizaalapú lízingszerződés esetén meghatározzák azt is, hogy az egyes lízingdíjakat milyen (mikori) devizaárfolyamon számlázzák.

Portások túlmunka végzése

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, a folyamatos munkarendben dolgozó portások havi munkaidőn felüli munkavégzésének díjazása.

Dolgozó javára kötött biztosítás

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

A kifizető ill. a munkáltató által a magánszemély javára kötött biztosításokból származó jövedelmek fő szabályként adókötelesek, de a jogszabály ebből a körből kiemel néhány biztosítási kockázatot, melyeket adómentesnek tekint.

Cégautó adója

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

A cég operatív lízing keretében bérel személygépkocsikat, melyeket a társaság menedzsmentje és értékesítési képviselő munkatársai használnak.

Számlán feltüntetendő cím

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

A szállító az általa kiállított számlán a vevő neve alatt a cég székhelye helyett annak telephelyét szerepeltette. Kérdés, hogy a számla tartalmi előírásának ez megfelel-e?

Tagi kölcsön elengedéséből adódó kedvezményes osztalék

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

Egy betéti társaság évek óta veszteséges, és mínusz saját tőkével rendelkezik. Lehetőség van-e a kedvezményes adókulccsal történő osztalék kivételre?

Fordított adózás számlázása

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

A fordított adózás szabályai tévesen kerültek alkalmazásra, a számla tévesen adóáthárítással került kiállításra, a módosítás adókülönbözetét milyen bevallási időszakban kell figyelembe vennie az eladónak, illetve a vevőnek.

Bérbeadás

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély ingatlan bérbeadására kötött szerződést egy vállalkozással. A bérbeadási tevékenység január 1-jével kezdődött, de a magánszemély az adószámot csak decemberben váltotta ki. A bérbeadásról szóló számla kiállítására már az adószám birtokában került sor.

Cégautó adó

Dátum: 2009-02-28 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) 105. § (1) bekezdése határozza meg a kiküldetés fogalmát.

Épület felújítás

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Épület felújítására kötöttek szerződést egy szlovák kivitelezővel. Az eltérő tagállamban nyilvántartásba vett kivitelező a szlovák adószámát adta meg a szerződésben és a szlovákiai székhelye mellett feltüntette magyarországi fióktelepét is. A szolgáltatás építési hatósági engedélyhez kötött felújítás, ami az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXII. évi törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik.

Gyermek után járó pótszabadság

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Arányosítási kötelezettség merülhet fel a pótszabadság igénybevételénél?

VTSZ 49-01 alá tartozó könyv meghatározása

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

A kereskedelmi vámtarifákat és azok magyarázatait a 64/1995. IKM-PM együttes rendelet tartalmazza. Ezen rendelet a 4901 vámtarifaszám alá sorolja a könyvet, brosúrát, röpiratot és hasonló nyomtatványokat. A kereskedelmi vámtarifákat és azok magyarázatait a 64/1995. IKM-PM együttes rendelet tartalmazza. Ezen rendelet a 4901 vámtarifaszám alá sorolja a könyvet, brosúrát, röpiratot és hasonló nyomtatványokat.

Kiküldetési rendelvény

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

A gépjármű adó törvény cégautó adóval kapcsolatos szabályai értelmezhetők-e úgy, hogy a társaság munkavállalói kiküldetési rendelvény alapján éves elszámolási keretet, illetve a ténylegesen megtett km-re jutó átalányt kapnak.

Külföldi szervezésű szerencsejáték nyereménye

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Külföldi anyacég szerencsejátékot szervezett az interneten, melynek fődíj nyertese magyar állampolgár lett. A nyeremény személygépkocsi, melyet az anyacég juttatott el a nyerteshez, a magyar leányvállalat költsége az átírás díjából és a regisztrációs adóból keletkezett. Az „ingyenes” nyereményt az eszközök között ki kell-e mutatni?

Winchester cseréje

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Egy számítógép meghibásodása miatt winchester cseréjét kellett végrehajtani. Kérdésként merült fel, hogy a tranzakciót a tárgyévi dologi kiadások közé mint karbantartás, vagy mint beruházás (ráaktíválás) kell elszámolni a számviteli nyilvántartásokban.

Tagi kölcsön elengedése ajándékozási illeték mentes-e?

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 11. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

Tesztautók adója

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

2009. február 1-jével a személyi jövedelemadó törvény cégautó adóra vonatkozó 70. §-a hatályon kívül lett helyezve [az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 238. § (2) bekezdés 3.) pontja], és ugyanezen időponttól a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gj. tv.) az új „Cégautóadó” fejezettel egészült ki.

Devizás számlánál alkalmazandó árfolyam

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 172. §-a értelmében a devizában kiállított számlában az áfa összegét forintban fel kell tüntetni. A deviza forintra történő átszámításánál a jogszabály 80. §-a szerinti árfolyam alkalmazandó.

Munkaidőkeret elszámolása

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) 118/A. §-a szerint a munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a napi munkaidő mértékének alapulvételével munkaidőkeretben is meghatározható. A napi munkaidő hosszának és a munkaidő kereten belül meghatározott munkanapok számának szorzata adja a munkaidőkeretben ledolgozandó órák számát.

Munkavállaló kiküldetéséhez kapcsolódó költségek elszámolása

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 7. § (1) bekezdésének r) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a munkavállaló saját személygépjárművének használatára tekintettel kiküldetési rendelvény alapján elszámolt hivatali utazás költségtérítése címen a teljesített kilométer távolság figyelembevételével az utazásra kapott összeget feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Ingóságon végzett munka adójogi megítélése

Dátum: 2009-01-31 Rovat: Tudásbázis

Válogatási költséget számolnak fel egy más tagállami beszállító által küldött minőségi hibás termékekkel kapcsolatban. A válogatás költségét általános forgalmi adóval számlázzák, mivel a termék elszállítása Magyarországról nem biztosított. A külföldi partner vitatja a számla áfa-tartalmának helyességét.

Ingatlan bérbeadás

Dátum: 2009-01-29 Rovat: Tudásbázis

Az ingatlan bérbeadás alapesetben, az új Áfa törvény előírásai alapján, hasonlóan a 2008-ig érvényben lévő jogszabályhoz adómentes adólevonásra nem jogosító tevékenység. Viszont 2009. évtől kezdődően olyan ingatlanokra is lehet választani az adókötelezettséget (lakóingatlan, külterületi föld), amelyre 2008-ig nem volt lehetőség.

Bérmunka számviteli elszámolása

Dátum: 2008-12-22 Rovat: Tudásbázis

Termelőüzemnél az alkatrészek külső vállalkozóval történő felületkezelési munkafázisa a bérmunka kritériumának felel meg, és a bérmunka ellenértéke nem tekinthető alvállalkozói teljesítménynek.

Devizaárfolyam alkalmazása

Dátum: 2008-12-20 Rovat: Tudásbázis

A cég egyik partnerével határozott időre szóló elszámolásban állapodott meg, és így kötötte meg a szerződését a szolgáltatás igénybevételre. A szerződés szerint euróban számolnak el. A levelükben foglaltak szerint a számlán feltüntetik az általános forgalmi adót Ft-ban a számlázáskori MNB árfolyamon, és így kerül a fizetési határidő szerinti Áfa bevallásban levonásra.

Közös tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása

Dátum: 2008-12-20 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében két magánszemély és egy Kft. közös tulajdonában lévő üzleti célú épület közös bérbeadása esetén adóalanynak – a tulajdonostársak helyett – a tulajdonostársak közössége tekintendő.

Lakás felújítás, bérbeadás

Dátum: 2008-12-18 Rovat: Tudásbázis

A cég lakást vásárol melyen felújítást kíván végrehajtani, majd a felújított lakást bérbeadja.

Használt tehergépjármű Közösségen belüli értékesítése

Dátum: 2008-12-11 Rovat: Tudásbázis

Az értékesítésre kerülő használt tehergépkocsik ideiglenes rendszámmal, de „saját lábukon” hagyják el Magyarországot. A birtokbaadásról készült jegyzőkönyv megfelelő bizonyíték-e annak igazolására, hogy a termék értékesítése belföldről a közösség más tagállamába történt.

Titoktartási díj adókötelezettsége

Dátum: 2008-12-11 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 3. § (6) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnését követő három éves időszakra, megfelelő ellenérték fejében versenytilalmi korlátozás köthető ki.

Árubeszerzés közösség más tagállamából

Dátum: 2008-12-11 Rovat: Tudásbázis

A közösség más tagállamából terméket szállítanak a cég konszignációs raktárába. A terméket feldolgozzák és visszaszállítják a partnernek. Kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha a partner a beszállított terméket nem számlázza le.

Térítésmentesen átadott eszköz beszerzési ára

Dátum: 2008-12-05 Rovat: Tudásbázis

Egy 10 éves eszköz ingyenes átadása esetén az általános forgalmi adó alapját milyen beszerzési ár alkalmazásával kell figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a kérdéses eszköz az eltelt idő alatt veszített a forgalmi - értékéből.

Start kártyás foglalkoztatás

Dátum: 2008-12-05 Rovat: Tudásbázis

A Start kártyával foglalkoztatott részére történő kifizetés járulék alapjának megállapítása.

Operatív lízingdíj árfolyamkülönbözete

Dátum: 2008-12-05 Rovat: Tudásbázis

A társaság haszongépjárművek operatív lízingjével foglalkozik. Az értékesítésekről EUR-ban állítják ki a számlákat és a szállítótól is EUR-ban érkeznek a beszerzések számlái. Előfordul, hogy a lízingbevevővel kötendő szerződés időpontjában még nem ismerik a lízingbeadással kapcsolatban felmerülő összes költséget, mint például a szállítótól beérkező forintos számla EUR bankszámláról történő kiegyenlítés árfolyamkülönbözetét. Kérdés, hogy milyen jogcímen állítható ki a plusz költségekről a számla, és mi a helyes számviteli elszámolása.

Hitelintézeti tevékenység

Dátum: 2008-12-02 Rovat: Tudásbázis

Az a vállalkozás, amelynek főtevékenysége nagykereskedelem, 2008-ban több alkalommal nyújtott leányvállalata illetve más, tőle független vállalkozások részére kölcsönt.

Vásárlási utalvány elszámolása

Dátum: 2008-12-02 Rovat: Tudásbázis

A társaság a közeljövőben vásárlási utalvány kibocsátását tervezi. A vásárlási utalványok kibocsátásától kezdve a folyamat teljes lebonyolításán keresztül, az utalványok könyvekből történő kivezetéséig kéri tájékoztatásunkat.

A lengyel állampolgárságú munkavállaló Lengyelországban történő foglalkoztatása

Dátum: 2008-12-02 Rovat: Tudásbázis

A cég lengyel állampolgárságú munkavállalót alkalmaz Lengyelországban történő munkavégzésre abból a célból, hogy a magyar munkavállalóit ne kelljen külszolgálatra küldeni. A munkaviszony létesítésének nincs akadálya.

Földterület értékesítés előlege

Dátum: 2008-12-02 Rovat: Tudásbázis

A cég földterületet kíván megvásárolni, amelynek jelenlegi státusza nem építési telek, így a fordított adózás szabályai alapján kellene értékesíteni a területet.

Számla adattartalma

Dátum: 2008-11-27 Rovat: Tudásbázis

A számlán soronként kell az adó összegét feltüntetni.

Magánszemély által elengedett kölcsön könyvelése

Dátum: 2008-11-26 Rovat: Tudásbázis

"A" és "G" Kft kapcsolt vállalkozás, mivel mindkét cégnek ugyanaz a két magánszemély (házaspár) a tulajdonosa.. "G" az évek folyamán folyamatosan kölcsönt nyújtott "A"-nak, melynek visszafizetését részben vagy teljes egészében elengedné.

Engedmények elszámolása

Dátum: 2008-11-20 Rovat: Tudásbázis

A társaság termékeket értékesít. A forgalom növelése érdekében konkrét termékekre akciót hirdetnek, melynek keretében minden, az előírt feltételeknek megfelelő vevőpartner – köztük kapcsolt vállalkozás is – árkedvezményre válik jogosulttá. Kérdés, hogy az engedmény összegét hogyan kell bizonylatolni a különböző esetekben?

Deviza hitel mérlegfordulónapi átértékelése

Dátum: 2008-11-20 Rovat: Tudásbázis

A devizában meglévő beruházási hitel év végi átértékeléséből adódó nem realizált árfolyam különbözet elhatárolható-e?

Átalakuláskor átvett eszköz értékcsökkenési leírása

Dátum: 2008-11-20 Rovat: Tudásbázis

Az átalakulás folyamán átvett eszköz értékcsökkenését a jogutódnál milyen elvek szerint kell a társasági adóalapnál érvényesíteni?

Kártérítés áfá-ja

Dátum: 2008-11-14 Rovat: Tudásbázis

A szállító a hibás teljesítésből adódó kárt pénzben téríti meg.

Biztosítási díj és szolgáltatás adókötelezettsége

Dátum: 2008-11-14 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás olyan biztosítási szerződést kötött, amelyben a biztosított a magánszemély, díjfizető a munkáltató, míg a kedvezményezett szintén a munkáltató. Kérdés a biztosítási díj elszámolása, valamint a biztosítási szolgáltatás munkavállalónak történő kifizetésének adókötelezettsége.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók elszámolása

Dátum: 2008-11-14 Rovat: Tudásbázis

A munkaszüneti napi munka végzésért minden esetben jár díjazás. A díjazás mértéke attól függ, hogy a munkaszüneti napon végzett munkára milyen körülmények között kerül sor.

A cég történetét ismertető könyv juttatása

Dátum: 2008-11-10 Rovat: Tudásbázis

A társaság a könyvek egy részét üzletpolitikai megfontolásból magánszemélyek részére juttatja ingyenesen. A kérdés az ingyenesen átadott termék adóvonzatára irányul.

Átalakuláshoz kapcsolódó társasági adóalap korrekció

Dátum: 2008-11-07 Rovat: Tudásbázis

Beolvadó társaság alkalmazhatja-e a külföldi pénzértékre szóló hosszúlejáratú kötelezettség értékelésekor elszámolt nem realizált árfolyamnyereség miatt az adóalap korrekciót?

Kutatás, kísérleti fejlesztéshez és a támogatáshoz kapcsolódó adóalap kedvezmények

Dátum: 2008-11-07 Rovat: Tudásbázis

A kutatás, kísérleti fejlesztéshez kapott támogatásnak valamint a kutatás, fejlesztés közvetlen költsége társasági, illetve különadó alap csökkentő tételként hogyan érvényesíthető?

Iparűzési adó kötelezettség

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A székhelyen és a telephelyeken végzett tevékenység alapján történő iparűzési adó kötelezettség megosztásának szabályai.

Az Áfa Tv. 58 §-a miatti elszámolás eltér a számviteli előírásoktól

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A társaság tevékenységének szinte teljes egésze olyan szolgáltatásnyújtásból áll, melynek számlázására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ában megfogalmazott határozott idejű elszámolásokra vonatkozó előírások érvényesek, ezért kérdésként merült fel, hogy az üzleti év végén, a kiszámlázott, teljesítéssel áthúzódó tételek esetében milyen eljárási szabályokat kell követni.

A közüzemi díjak költségelszámolása hogyan történhet?

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés az, hogy az áram, a gáz, a víz, a csatornadíjak anyagköltségként, vagy igénybe vett szolgáltatásként számolhatók el.

Készlet tárolása Magyarországon adófizetés nélkül

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A Közösségen belüli, harmadik országos és belföldi termékek hogyan, milyen jogi feltételekkel tárolhatók „konszignációs” raktárban?

Pénztárgép használata

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra vonatkozik, hogy pénztárgép alkalmazása esetén mi a teendő, ha egy vevő visszahozza a már korábban megvásárolt árut minőségi kifogással, és az ügylet érvénytelensége miatt az ellenértéket vissza kell fizetniük.

A vevő nevének feltüntetése a számlán

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A cég rendezvényszervezéssel foglalkozik. Többször előfordul, hogy a rendezvényre előleget fizetnek, de az előleget nem az fizeti, akivel a szerződést megkötik. Kérdés, hogy ha nem a szerződött fél fizet, ki szerepeljen vevőként a számlán?

Tartozásátvállalás

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A tartozásátvállalás, mint szolgáltatás Áfa törvény szerinti adózásának megítélése nem egyértelműen megállapítható.

Végelszámolással kapcsolatos áfa fizetés

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 11. § (2) bekezdésének d) pontja alapján, a végelszámolással megszűnő vállalkozás esetében a megszűnés időpontjában a tulajdonos részére átadott ingatlan ellenérték fejében történő termékértékesítésnek minősül, ha az ingatlan beszerzéséhez részben vagy egészben adólevonási jog kapcsolódott.

Árkülönbözet érvényesítésének módja és áfája

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Az anyagárak emelkedése miatt a cég a szerződött árhoz képest magasabb árat kíván termékeire érvényesíteni.

Befektetői részjegy kifizetése

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A szövetkezetről szóló 2006. évi X. törvény 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szövetkezetnél az üzletrésztulajdonosok üzletrészeit névértéken alakították át szövetkezeti részjeggyé. A szövetkezeti tag örökösével el kell számolniuk.

Az innovációs járulék csökkentése

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A cég az innovációs járulékfizetési kötelezettségét csökkenteni szeretné a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC törvényben (a továbbiakban: Atv) meghatározott szervezettől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban felmerült költséggel, azonban a költség nem kapcsolódik a cég jelenlegi tevékenységéhez.

Értékpapír értékesítésének adókötelezettsége

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A részvény névérték alatt történő visszavásárlásakor keletkezik-e a tulajdonos magánszemélynek adófizetési kötelezettsége.

Innovációs járulékfizetési kötelezettség

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a cégnél bevezetésre kerülő Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer szerződés szerinti ellenértéke elszámolható-e az innovációs járulék terhére?

Fordított adózás szabályai

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Fordítottan adózik-e a tervezési tevékenység, az építőanyag fuvarozója, a darus kocsi személyzettel történő igénybevétele, a festési, burkolási, gáz- és villanyszerelési szolgáltatás?

A közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítmények megkülönböztetése

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A közvetített szolgáltatások illetve az alvállalkozói teljesítmények fogalmát el kell különíteni. A közvetített szolgáltatás nem azonos az alvállalkozói teljesítményekkel, hanem több annál.

Melegétkezési utalvány

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A melegétkeztetés és a melegétkezési utalvány együttes elszámolási lehetőségei a következők.

Szövetkezeti közösségi alap felhasználásának adókötelezettség

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A szövetkezet élt a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben (a továbbiakban: Szöv. törvény) foglalt közösségi alap képzésének lehetőségével. Terveik szerint, – mivel hízómarha tartással is foglalkoznak – az alap egyéni keretének terhére a tagoknak önköltségi áron marhahúst osztanak, az alap közösségi része terhére pedig saját üzemelésű konyhájukban nőnapi, arató, nyugdíjas ebédeket rendeznek.

Ingatlan értékesítés adózása

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy egy ajándékba kapott erdőnek és szántóföldnek az értékesítése esetén milyen összeg lesz a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadó alapja.

Végkielégítés személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék kötelezettsége

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

A kérdés a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén kapott végkielégítés adó és járulékfizetési kötelezettségére vonatkozik.

Rokkantnyugdíj melletti munkavégzés korlátja

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

2007. december 31-ét megelőzően megállapított rokkantnyugdíj folyósítása mellett milyen feltételekkel lehet munkát vállalni 2009. január 1-jétől.

Át nem vett nyeremények adózása

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

Mi a teendő át nem vett nyeremény esetében.

Személygépkocsi bérbeadás

Dátum: 2008-10-31 Rovat: Tudásbázis

2008. január 1-jétől megváltozott a bérbeadási céllal beszerzett személygépkocsik áfa rendszerbeli szabályozása.

Közösségi beszerzés előlege

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

A társaság 2008. június hónapban közösségen belüli beszerzésre proforma számla alapján euróban előleget fizetett. Az előleg számlája nem érkezett meg az áfa bevallás határidejéig, hanem csak 2008. július végén. A társaság az összegre felszámított általános forgalmi adót a 2008. június havi bevallásában sem fizetendő, sem levonható adóként nem szerepeltette. Kérdése, helyes-e, ha ezen összeget a 2008. július havi bevallásában szerepelteti, mind fizetendő, mind levonható áfa soron.

Francia magánszemély járulékfizetése

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

Egy francia magánszemély kiküldöttként dolgozik Magyarországon, és egy magyar kft-vel is munkaviszonyban áll. Bért Franciaországból és a magyar társaságtól is kap, a magyar szabályok szerint biztosított és Magyarországon fizet személyi jövedelemadót. Helyes-e, hogy a francia társaság által fizetett bér után számított járulékokat (a foglalkoztatót és a magánszemélyt terhelő járulékot is) a magyar társaság vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé?

Bérmunka áfája és számviteli elszámolása

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás osztrák partnere által szállított anyagból előállított termékek nem Ausztriába kerülnek visszaszállításra, hanem részben Németországba fuvarozzák el azokat, részben pedig vámkezelés után amerikai cég címére kerülnek feladásra.

Törvényi változás miatti szerződésmódosítás szükségessége

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

A cég közvetített szolgáltatásként közüzemi díjat (víz, gáz, villamos energia) számláz tovább, valamint bérleti díjról – a szerződésben foglaltak szerint – havi rendszerességgel, a hó első napján számlát bocsát ki.

Térítés nélküli átadás vásárlási kötelezettséggel

Dátum: 2008-10-30 Rovat: Tudásbázis

Egy cég terméket ad át térítés nélkül. Ennek fejében elvárják, hogy a juttatásban részesülő egy éven keresztül kizárólag a cégtől vásároljon havi meghatározott mennyiségben.

Szakképzési hozzájárulás

Dátum: 2008-10-28 Rovat: Tudásbázis

Kell-e támogatási szerződést kötni ha támogatni kívánják az iskolákat?

Innovációs járulék

Dátum: 2008-10-28 Rovat: Tudásbázis

A KKV. törvény előírásait hogyan kell alkalmazni az innovációs járulék kötelzettségénél?

Különböző juttatások adó és járulékvonzata

Dátum: 2008-10-28 Rovat: Tudásbázis

Néhány közérdekű információ azokról a ritkán előforduló juttatásokról, amelyekre sajátos számítási és járulékszabályok vonatkoznak.

Német illetőségű munkavállalók költségének átvállalása

Dátum: 2008-10-22 Rovat: Tudásbázis

Nevezett magánszemélyeket a németországi munkáltatójuk rendelte magyarországi munkavégzésre. Munkájukat nem kiküldötti minőségben látják el, hanem munkajogviszonyt létesítenek a céggel. A kérdés arra irányul, hogy a magyarországi munkavégzéshez szükséges hivatalos okmányok, illetve a lakáshasználat költségének átvállalása adómentes juttatás-e, vagy adókötelezettséggel jár együtt?

Az áfa alapjának forintban történő megállapítása

Dátum: 2008-10-22 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 80. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz a meghatározott árfolyamot kell alkalmazni

Földterület értékesítése, bérbeadása magánszemély esetében

Dátum: 2008-10-22 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély földterülettel rendelkezik, majd ott gyümölcsöst telepít, mint egyéni vállalkozó és a jövőben a gyümölcsöst eladja vagy haszonbérbe adja.

Villamossági áruk értékesítése egyenesen adózik-e?

Dátum: 2008-10-22 Rovat: Tudásbázis

2008. január 1-jétől hatályos új Áfa törvény szerint fordított adózás alá esik-e az a termékértékesítés, ha egy villamossági cikkekkel kereskedő cég áfa adóalany személy részére értékesít.

Saját munkavállaló képzési költségének elszámolása

Dátum: 2008-10-21 Rovat: Tudásbázis

A szakképzési hozzájárulás terhére történő képzési költségek elszámolásának feltételeiről részletesen a 13/2006.(XII.27.) SZMM. rendelet intézkedik.

Üzletpolitikai célú juttatás, alapítványi támogatás

Dátum: 2008-10-21 Rovat: Tudásbázis

2008. évben lényegesen változott az üzletpolitikai célból adható juttatások értelmezése.

Hogyan számolhatók el az iskolai rendszerű képzés költségei

Dátum: 2008-10-21 Rovat: Tudásbázis

Az iskolarendszerű képzés költségeinek elszámolhatósága, a munkáltató kötelezettségei - közérdekű információk

Szövetkezeti üzletrész vagyonnövekményének adózása, ha az üzletrész tulajdonosa 2008-ban eladja részvényét.

Dátum: 2008-10-21 Rovat: Tudásbázis

A szövetkezeti tagok az 1992. évi I. törvény szerint a vagyonnevesítés során ingyenes szövetkezeti üzletrészhez jutottak. 2000-ben a közgyűlés döntést hozott arról, hogy átalakulás keretében részleges kiválással a Zrt. kiválik a szövetkezetből, mely átalakulás 2001. május 4-én a cégbíróság által bejegyzésre került. Az átalakulási folyamat során a vagyon felértékelés történt, s a vagyonnövekménynek megfelelő összeg erejéig még az átalakulást megelőzően, 2000. december 1-jén – a levélben nem tértek ki rá, szóban elmondták, hogy a szövetkezet felhalmozott vagyonából jegyzett tőke emelés keretében – újabb vagyonrész került nevesítésre.

Saját tulajdonú személygépkocsi költségtérítése

Dátum: 2008-10-20 Rovat: Tudásbázis

Milyen módon fizethető saját tulajdonú gépjármű használatára költségtérítés az olyan munkavállalóknak, akik területi képviselők és feladatukat szokásosan a cég telephelyén kívül végzi?

Kifizető, foglalkoztató megítélése, az anyavállalat által juttatott értékpapír esetében, ha a juttatásban részesülő a leányvállalat dolgozója.

Dátum: 2008-10-16 Rovat: Tudásbázis

Adózási, járulékfizetési szempontból melyik társaság minősül kifizetőnek, illetve foglalkoztatónak abban az esetben, ha a "X"Kft., a tulajdonában lévő "Y" Zrt. részvényeiből könyv szerinti értéken (piaci értéknél alacsonyabb áron) ad el az "Y" Zrt. munkavállalóinak.

Munkavállalóval kötött konkurencia tilalmi megállapodás

Dátum: 2008-10-16 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság közös megegyezéssel megvált az egyik munkavállalójától. A dolgozó munkaszerződésében foglaltaknak megfelelően a közös megegyezésben is rögzítik a konkurencia tilalmi megállapodást, mely alapján a munkavállaló a munkaviszony megszűnését megelőző hat havi törzsbérének együttes összegére jogosult. A megállapodás arra is kiterjed, hogy a magánszemély, ha vállalt kötelezettségét megszegi, a teljes összeget köteles visszafizetni.

Árumintaként átadott termék adózása

Dátum: 2008-10-16 Rovat: Tudásbázis

Az árumintára milyen nyilvántartási kötelezettség vonatkozik és adózás szempontjából reprezentációként kell-e figyelembe venni?

Üzletpolitikai célú juttatás adómentessége

Dátum: 2008-10-16 Rovat: Tudásbázis

2008. évre az Szja törvény 1. számú melléklet 8.14. pontja szerinti üzletpolitikai célú juttatások adózása tartalmilag változott.

Társasági adó bevallás

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Kiemelkedő közhasznú besorolással rendelkező nonprofit Kft-nek kell-e társasági adót bevallani és megfizetni, ha az év során volt vállalkozási tevékenysége?

Utazás közvetítés számlázása

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Az utastól utazás közvetítőként átvett részvételi díj bizonylatolása.

Uniós ország felé történő számlázás áfája

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Egy cég osztrák anyavállalata felé kíván olyan különböző költségeket számlázni, amelyek az anyavállalat dolgozójának magyarországi tartózkodása alkalmával merültek fel.

Értékcsökkenési leírás érvényesítése

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

A TAO törvény 1. sz. mellékletének 4. pontjában 2008. évben változás történt.

Lízingszerződéshez kapcsolódó biztosítás áfája

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

A lízingszerződések alapján a gépjárművekhez kapcsolódó biztosítási szerződéseket az első évben a Társaságnak kell megkötnie és fizetnie is, míg a további években szerződés szerint ez a bérlő kötelessége. Előfordul azonban, hogy ennek a szerződéses kötelezettségének a bérlő nem tesz eleget, ilyenkor Társaság köti meg a szerződést és a megfizetett biztosítási díjat az ügyfélre kívánja továbbhárítani. Mindkét esetben a biztosítótól kapott kártérítés a bérlőt illeti meg, mert a gépkocsi megjavíttatása az ő kötelezettsége.

Ingatlan adás-vétel áfája

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Az ingatlan értékesítéséről szóló számlát áfa felszámításával, vagy a fordított adózás szabályai szerint, áfa nélkül kellett-e kiállítani?

Ügynöki jutalék áfája

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. Romániába, illetve Spanyolországba irányuló Közösségi termékértékesítés érdekében román társaságtól vesz igénybe ügynöki szolgáltatást. Mindkét társaság Romániának a Közösséghez történő csatlakozása óta az ügynöki jutalékot áfásan számlázza. Helyes-e az áfás számlázás?

Gyűjtőszámla az áfa szabályozásban

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Termékértékesítésről gyüjtőszámlát helyes-e kiállítani, vagy a számlázásnál az Áfa törvény 58. §-a szabályát kell-e alkalmazni?

Tárgyi eszközök besorolása

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

A társaság idegen tulajdonban lévő földterületen végrehajtott beruházás keretében ipari létesítményeket hoz létre. A beruházás részét képezi ipari csarnok, térburkolattal ellátott, parkolásra alkalmas udvar, kerítés, közmű hálózatok létrehozása. Az új ingatlanok besorolásával és értékcsökkenési leírásával kapcsolatosan merültek fel kérdések.

Szlovákiában biztosított társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

Egy Magyarországon bejegyzett kft magánszemély tagja Szlovákiában biztosított, munkaviszonya alapján. Kérdésük a magyar jogszabályok szerinti járulékfizetési köte-lezettségre vonatkozóan merült fel.

Követelés elengedése

Dátum: 2008-10-13 Rovat: Tudásbázis

A társaság egyes ügyfelek esetében a céggel szemben fennálló követelés elengedését tervezi. Az érintettek között magánszemélyek, társaságok és egyéni vállalkozók vannak. A továbbiakban követelés elengedése miatt keletkező adó, egészségügyi hozzájárulás és illetékfizetés szabályokkal kapcsolatban adunk tájékoztatást.

Egyéni vállalkozó ingatlanfejlesztésének elszámolása

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra vonatkozik, hogy amennyiben az önálló bírósági végrehajtó ingatlant épít, akor a különböző vállalkozási formában hogyan számolhatja azt el?

Üzletrész piaci értéke

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Miként befolyásolja egy gazdasági társaság üzletrészének piaci értékét a lekötött tartalék képzése?

Átalánydíjas napi takarítás áfa vonzata

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Társaságuk átalánydíjas takarítási szolgáltatásra kötött megbízási szerződést. A szolgáltatást ténylegesen 2008. április hónapban végezték, a számla kiállításának időpontja 2008. április 30., a számla fizetési határideje 2008. május 8., a számlán feltüntetett teljesítési időpont: 2008. május 8.

Adószámos magánszemély adózása, biztosítása

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Művészeti tevékenységet végző adószámos magánszemély adó- és járulék fizetésével kapcsolatos a kérdés abban az esetben, ha az adóelőleget a kifizető fogja megállapítani és levonni.

Az áfa törvény 58. §-a szerinti határozott idejű devizás elszámolás számvitele

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

A devizában történő időszakos elszámolású értékesítések könyvelésével kapcsolatos tudnivalók.

Fuvarozási tevékenység számlázása

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft., ügyfelei megbízása alapján szállítmányozó és fuvarozó vállalkozásokkal szerződik, amelynek keretében, a fuvar szervezésén túlmenően különböző, a fuvarozáshoz, mint járulékosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is végez. A külön szolgáltatásként a következő felügyeleti feladatokat látja el: az áru bepakolása a konténerbe, a konténernek a terminálra jutása, a hajón történő szállítás, az áru időbeni megérkezése a vevőhöz.

Különadó adóalap korrekciója

Dátum: 2008-10-10 Rovat: Tudásbázis

A 2006. évi LIX törvény (a továbbiakban: különadó törvény) 3. § (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tör-vény (a továbbiakban: tao törvény) 8. § (1) bekezdésének n) pontja a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás adóalap korrekcióját tartalmazza.

Munkaerő kirendelés áfa kötelezettsége

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egyik leányvállalata részére alkalmanként a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban MT) szerint munkaerő kirendelés történik. A kirendelt munkavállaló az anyavállalat alkalmazásában áll, munkabért is onnan kap. A kirendelést megrendelő leányvállalat felé a bért, járulékokat és egyéb személyi jellegű kiadásokat megállapodás alapján átterhelik számla kiállításával.

EVA-s egyéni vállalkozó ingatlan bérbeadása

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell a bérbeadónak adóznia, ha Eva-s egyéni vállalkozó és 2008. évben magánszemélyként ingatlan bérbeadással bővíti tevékenységi körét?

Kamatjövedelem szja adózása

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

A magánszemély saját társaságának nyújt tagi kölcsönt.

Cafetéria keretén felüli juttatások

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

A cafetéria rendszer keretében adható természetbeni juttatásokkal kapcsolatban több kérdés merült fel.

Áfa törvény 58 § -ának értelmezése

Dátum: 2008-10-09 Rovat: Tudásbázis

Kérdés az Áfa törvény 58. § értelmezése, hogy mely jellemzőket kell az idesorolásnál figyelembe venni.

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás elszámolása

Dátum: 2008-10-08 Rovat: Tudásbázis

2007. évre vonatkozóan az MVH visszaigazolta a támogatható területet. A kifizetés iránti kérelmet benyújtották, de a mai napig sem határozatot, sem pénzt nem kaptak. Kérdés, hogy elszámolhatják-e a terület alapján kalkulált összeget 2007-ben egyéb bevételként?

Környezetvédelmi termékdíjfizetés láncügylet esetén

Dátum: 2008-10-08 Rovat: Tudásbázis

Mely esetben mentes a láncügylet a kötelzettség alól?

Mezőgazdasági őstermelő költségátalány elszámolása

Dátum: 2008-10-08 Rovat: Tudásbázis

Mezőgazdasági őstermelő tételes költségelszámolás esetén milyen költségeket számolhat el a bevételével szemben?

Üzletrész értékesítésének adókötelezettsége

Dátum: 2008-10-08 Rovat: Tudásbázis

Magánszemélyek között történő üzletrész értékesítés után milyen adófizetésikötelezettség keletkezik, illetve az adás-vétel összegét milyen értéken kell meghatározni?

Külföldi napidíj

Dátum: 2008-10-03 Rovat: Tudásbázis

Milyen szabályok vonatkoznak a külföldi kiküldetésre fizetett napidíjakra?

Óraadó tanár alkalmazása

Dátum: 2008-10-03 Rovat: Tudásbázis

Főállású pedagógus adhat-e számlát?

Kanadai állampolgár magyarországi munkavégzése

Dátum: 2008-10-03 Rovat: Tudásbázis

A társaságnál kiküldetés keretében dolgozik egy kanadai állampolgár, aki a kanadai anyacég alkalmazottja. A munkabért, az azt terhelő járulékokat, adókat, valamint a magyarországi lakhatás költségeit a kanadai cég fizeti. Kérdés, hogy ebben az esetben milyen feladatok hárulnak a magyar társaságra.

Közösségen belüli ügyletek

Dátum: 2008-10-03 Rovat: Tudásbázis

Egy ausztriai adóalany alkatrészeket gyártat Magyarországon, de minden egyes munkafázist más-más belföldi adóalany végez. A magyarországi adóalanyok közvetlen szerződésben állnak az ausztriai megrendelővel. Az osztrák cégnek nincsen Magyarországon telephelye.

Munkáltatói lakásvásárlási kölcsön

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

Mely esetben adómentes a munkáltatói lakásvásárlási kölcsön?

Szakképzési hozzájárulás elszámolása

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

A szakképzési hozzájárulás elszámolása milyen jogcímen (milyen szerződéssel), mekkora összegben, milyen mértékig csökkenthető az APEH felé fizetendő összeg.

Szakképzési hozzájárulás

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

A cég nem foglalkozik gyakorlati képzéssel, saját dolgozóik nyelvi képzését oldották meg úgy, hogy szakiskola tartott nyelvtanfolyamot a munkahelyen. Mi a cég feladata a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos törvényváltozás miatt.

Nyugdíjba vonuló munkavállaló munkaviszonyának megszűntetése

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

A kérdés arra vonatkozik, hogy a korkedvezményes nyugdíjba vonuló munkavállaló munkaviszonyának megszűntetése hogyan történhet.

Munkaerő közvetítéshez igénybe vett szolgáltatás adókötelezettsége

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

Egy cég a munkaerő toborzáshoz igénybe veszi egy szlovák cég szolgáltatását, melynek feladata a szlovák területen élő munkerőpiac felmérése, a munkaerőpiac állandó figyelemmel kísérése, a munkát keresők felkutatása.

Ügyvédi iroda által fizetett illeték és közzétételi díj áthárítása

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

Ügyvédi iroda tevékenysége során maga fizeti meg az ügyfeleit terhelő, az ügyfél nevére szóló illetéket és közzétételi díjat. Az ilyen jellegű költségeken túl felmerülnek egyéb – jellemzően fordítási – költségek, melyeket szintén az ügyvédi iroda előlegez meg, de ezekről a költségtényezőkről kiállított számlák az ügyvédi iroda nevére szólnak.

Dolgozóknak biztosított szikvíz

Dátum: 2008-09-30 Rovat: Tudásbázis

A dolgozók részére védőital címén szikvizet biztosítanak. Kérdés, hogy a bérelt szikvíz-automata bérleti díját, illetve további járulékos költségeit (műanyag poharak, szénsav patron) tartalmazó számlák áfa tartalma levonásba helyezhető-e, illetve a felmerülő költségek a személyi jövedelemadó szempontjából természetbeni juttatásnak minősülnek-e.

Hogyan kell megállapítani részmunkaidős dolgozó szabadságát?

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A szabadság kiadásánál a munkarend szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.

Mit kell tudni a hallgatói munkadíjról?

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A főiskolával kötött együttműködési, megállapodás alapján hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlati időre hallgatói munkadíjat kell fizetni.

Levonható-e a művészeti alkotások áfája?

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A kérdés kortárs művészeti alkotások beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonhatóságára vanotkozik.

Kedvezményezett részesedéscsere esetén érvényesíthető adómentesség feltételei

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.tv.) 77/A. § (7) bekezdése szerint kedvezményezett részesedéscsere esetén a megszerzett társaság magánszemély tagjánál az ügyletből keletkező bevételből a jövedelmet az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

Munkavállaló számára bérelt apartman adóvonzata

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A munkavállaló számára eseti jelleggel elrendelt rendkívüli munkavégzés miatt bérelt apartman adózási vonzatára irányul a kérdés.

Osztalék utáni EHO fizetési kötelezettség

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

2007. évi eredmény terhére jóváhagyott, 2008. évben kifizetésre kerülő osztalék egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségére vonatkozó szabályok.

Magáncélú telefonhasználat adózása

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A telefonszámla magáncélú használatának továbbszámlázása következtében keletkező adózás

Környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége

Dátum: 2008-09-29 Rovat: Tudásbázis

A cég műanyag bálazsineget használ fel szalma bálázására, illetve műanyag fóliát lucerna széna becsomagolására, ezeket 99 %-ban saját gazdaságában használja fel. Kell-e környezetvédelmi termékdíjat fizetnie?

Alkalomszerű ingatlanértékesítés áfája

Dátum: 2008-09-26 Rovat: Tudásbázis

Cégünk egy használaton kívüli ingatlanát értékesíti. Mi a teendő?

Vasbeton szerkezet értékesítésének áfája

Dátum: 2008-09-25 Rovat: Tudásbázis

Beépülhet-e a termék értéke az adó alapjába? Külföldön szerelés esetén milyen szabályt kell alkalmazni?

Különféle társas vállalkozói jogviszonyok után felmerülő adó- és járulékfizetési kötelezettségek

Dátum: 2008-09-25 Rovat: Tudásbázis

A társas vállalkozások egyes tagjai után felmerülő adó- és járulékfizetési kötelezettségeket alapvetően az határozza meg, hogy e személyek milyen jogviszonyban végeznek munkát a gazdasági társaságban.

Franciaországi munkavégzés adókötelezettsége

Dátum: 2008-09-23 Rovat: Tudásbázis

Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég Franciaországba kölcsönzi munkavállalóit. A bért a magyar munkáltató fizeti ki. Kérdés, hogy melyik államban kötelesek személyi jövedelemadó fizetésére a magánszemélyek a bérek után.

Adójóváírás

Dátum: 2008-09-23 Rovat: Tudásbázis

Az adójóváírás alkalmazásával kapcsolatban felmerült kérdések.

Közösségen belüli értékesítés

Dátum: 2008-09-23 Rovat: Tudásbázis

A társaság a raktáron levő készleteit értékesíti az anyavállalat részére Németországba. Az értékesített készlet szállítása több hónapot vesz igénybe.

Fordított ÁFA

Dátum: 2008-09-22 Rovat: Tudásbázis

„Panel” program keretében az épületek homlokzatfestésénél színváltoztatás esetén egyszerűsített építési engedély kerül kiadásra.

Munkáltatónál adóköteles természetbeni juttatás

Dátum: 2008-09-19 Rovat: Tudásbázis

Kérdés, hogy a munkáltató által fizetendő önkéntes nyugdíjpénztári és egészség-pénztári hozzájárulás milyen összegig adható adómentesen.

Szlovák munkavállaló utáni járulékfizetés

Dátum: 2008-09-15 Rovat: Tudásbázis

A társaság egy szlovák kollégával munkaszerződést köt, aki a cseh anyavállalat szlovák és lengyel leányvállalatánál is dolgozik. Szlovák hatóság által kiállított E 101 jelű nyomtatványát benyújtotta, mely azt tanúsítja, hogy biztosítási jogviszonya Szlovákiában áll fenn.

Választott tisztségviselő szállásköltsége

Dátum: 2008-09-15 Rovat: Tudásbázis

A társaság cseh tulajdonosa által megválasztott tisztségviselő a magyar társaság ügyeinek intézése, illetve feladataik ellátása végett Magyarországra jön. A magyar leányvállalat biztosítja a szállást részére. A magánszemély nem áll jogviszonyban a magyar társasággal. Kérdés, hogy hogyan kezelendő a cég nevére szóló számlával felmerült szállásköltség.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 7. § (1) bekezdés lb) pontjának értelmezése

Dátum: 2008-09-11 Rovat: Tudásbázis

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO törvény) 7. § (1) bekezdésének lb) pontja értelmében, az adózás előtti eredmény csökkenthető - az adózó választása szerint - a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által működtetett művészeti zsűrik által kibocsátott művészeti szakvéleményben művészeti értékűnek elismert kortárs képző- és iparművészeti alkotás beszerzési értékével, a beszerzés adóévében és az azt követő négy adóévben egyenlő részletekben, figyelemmel a (22) bekezdésben foglaltakra.

Nem használt tárgyi eszközök számviteli elszámolása

Dátum: 2008-09-09 Rovat: Tudásbázis

A használaton kívüli tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatban a számviteli teendők különfélék.

Lehetséges-e a maradványérték módosítása a hasznos élettartam ideje alatt?

Dátum: 2008-09-09 Rovat: Tudásbázis

Egy 2003. évben beszerzett személygépkocsi aktiválásakor maradványértéket határoztak meg. A személygépkocsik várható használati idejét 5 évben jelölték meg. Az 5. év letelte után vállalkozásuk a kevés futási teljesítménnyel rendelkező gépjármű használati idejét utólag további 4 évvel szeretné meghosszabbítani, illetve a maradványértékét csökkentenék.

Külföldi foglalkoztatottak járulékfizetése, ha a külföldi magánszemély oktatói, kutatói feladatot lát el

Dátum: 2008-09-09 Rovat: Tudásbázis

Oktatási intézmény különféle kérdéseire, melyek külföldiek foglalkoztatásától szólnak komplex választ adunk.

Angliából küldött ügyvezető adózása

Dátum: 2008-09-09 Rovat: Tudásbázis

Egy cég ügyvezetői feladatait egy Angliából, a tulajdonos által kiküldött magánszemély látta el, aki Magyarországon 183 napot meghaladóan tartózkodott, de akivel a társaság munkaszerződést nem kötött.

Tartozás átvállalás

Dátum: 2008-09-09 Rovat: Tudásbázis

Egy társaságnál tulajdonos változás következett be. A régi anyacég által nyújtott hitelt az új tulajdonos átvállalja. Ennek eredményeként a társaság tartozása megszűnik.

Pótbefizetés

Dátum: 2008-09-09 Rovat: Tudásbázis

A társaság a 100 %-ban tulajdonukat képező Kft beolvasztását tervezi. A Kft. részére pótbefizetést teljesítettek a veszteségek fedezetére. A beolvadás során mi a teendő a lekötött tartalékként elszámolt pótbefizetés összegével?

Szabadság szülés esetén

Dátum: 2008-09-08 Rovat: Tudásbázis

Szülési szabadság után visszatérő dolgozó esetében hogyan kell rendelkezni a szabadságának kiadásáról?

Magánszemély nyugdíjba vonulásakor juttatott ajándék

Dátum: 2008-09-08 Rovat: Tudásbázis

A munkáltató által munkavállaló nyugdíjba vonulása alkalmával juttatott egyszeri természetbeni ajándék - mobiltelefon- adózása.

Hogyan határozható meg helyesen a teljesítési időpont?

Dátum: 2008-09-08 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 2008 január 1-jétől hatályos változásai miatt sokféle kérdés vetődött fel a teljesítési időpont meghatározásában.

Személygépkocsi értékesítés áfája

Dátum: 2008-09-08 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 87. §-nak értelmezése alapján a személygépjárműveket adómentesen kell értékesíteni.

Használt gépjármű forgalmazás áfája

Dátum: 2008-09-08 Rovat: Tudásbázis

Romániába irányuló használtgépjármű értékesítés esetén el kell határolni az egyes értékesítéseket abból a szempontból, hogy az eladott autók beszerzése kitől történt.

Iparterület értékesítése

Dátum: 2008-09-08 Rovat: Tudásbázis

Ipari terület értékesítésével kapcsolatos kérdések, költségvetési szervek vállalkozási tevékenység utáni áfa fizetési kötelezettsége

Bánatpénz áfa-beli megítélése

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

Bérleti szerződés felmondása esetén, a bérlőnél a szerződéskötéskor letétbe helyezett pénzeszköz a bérbeadót több okból illetheti meg.

Fordított adózás alkalmazási körében több kérdés merült fel

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

Az áfa törvény 2008 május 1-i változása miatt a fordított adózásban változás történt.

Kötelező-e a számla első példányára az eredeti jelölést feltüntetni?

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

A számla előállításával kapcsolatos előírások 2008 január 1-jétől lényegében nem változtak.

Hogyan ítélhetők meg egyes építőipari ügyletek az áfa szabályaiban?

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

Építési engedélyköteles ingatlan létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások helyes besorolása a következő

Egy utazási iroda partnerei útjait milyen áfa szabályok szerint értékesítheti?

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

A Magyarországon bejegyzett partner utazási irodák útjainak értékesítése miatti jutalék álláspontunk szerint általános forgalmi adó köteles.

Ingatlanértékesítés áfa szabályai

Dátum: 2008-09-05 Rovat: Tudásbázis

A 2006-ban kötött ingatlan adás-vételi szerződés esetén, ha az ügyletben 2007. december 31-ig előlegfizetés történt, akkor az új Áfa törvény 269. § (1) bekezdése alapján a 2007-ben érvényben lévő szabályokat kell alkalmazni.

Milyen adózási feltételekkel lehet az allergia tesztvizsgálat költségeit átvállalni?

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Egy cég - mint gyógyszerek forgalmazója – úgy kívánja népszerűsíteni, illetve támogatni az allergológiai szűréseket, hogy a szakorvosok egyes felmerülő költségeit számla ellenében megtéríti.

Lehet-e kamatmentesen alapítvány részére kölcsönt nyújtani?

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egy alkalommal kamatmentes kölcsönt nyújtott alapítványnak, melyet egy éven belül visszafizettek. A hitelezési tevékenység a cég részéről szabályos volt-e, illetve a jövőben adhatnak-e kölcsönt alapítványnak, vagy egyéb szervezeteknek, illetve vállalkozásoknak?

Ingatlan bérbeadás egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Magánszemélytől bérelt ingatlan jövedelméből kell-e Eho-t vonni, ha a magánszemély állandó lakcíme a nevezett ingatlan?

Kht átalakulásával kapcsolatos kérdések

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Kht. formában működő társaság, az ivóvízellátást alaptevékenységként végzi, mellette vállalkozási tevékenységet is folytat. A társasági adókötelezettség megállapítása során a Tao. törvény 6. számú mellékletét alkalmazták, a saját tőke megosztása arányosítással megtörtént. Mely szabályok vonatkoznak a nonprofit kft-vé történő átalakulásra, az adómentes saját tőke adókötelezettségére?

Alapítványi pénzeszköz-átadás adóügyi megítélése

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Az Szja törvény 2007 január 1-jei változásából adódóan megváltozott az alapítványi támogatás adómentessége.

Konszolidált beszámoló-készítési kötelezettség

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Változhat-e a konszolidációs kötelezettség beolvadás esetén?

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változása

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése során nem minősült gyakorlati képzést végzőnek, azonban fejlesztési támogatás nyújtásával a város közoktatási intézményének (szakközépiskolának, szakképző iskolának) nyújtottak fejlesztési támogatást a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

Közhasznú társaság szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Egy közhasznú társaság kötelezett volt-e szakképzési hozzájárulás fizetésére 2007. december 31-ig a cég részvénytársasággá történő átalakulásáig, valamint 2008. január 1-jétől mint Rt.-t terheli-e a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség?

Társadalmi szervezet továbbképzési és külföldi tanulmányúttal kapcsolatos költségeinek adózási és számviteli szabályai

Dátum: 2008-09-04 Rovat: Tudásbázis

Egy társadalmi szervezet a tagjainak, saját, illetve dolgozóinak továbbképzést, valamint külföldi tanulmányutat szervez. Hogyan kell megítélni az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (étkezés, szállás, stb.) költségeit adózási és könyvviteli szempontból?

DMS gázolaj értékesítése esetén alkalmazandó szabályok

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság gázolajat kíván vásárolni nagykereskedőtől, és azt tovább számlázza a kapcsolatban álló hajózó cégeknek. Milyen feltételekkel végezhető ez a tevékenység?

Mi a láncügylet áfa-beli megítélése?

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. egy taiwani illetőségű cégnek értékesít terméket, amelyet az egy közösségi illetőségű cégnek értékesít tovább. Az árukat a végső vevő által rendelt és fizetett fuvarozó szállítja el a rendeltetési tagállamba.

Csomagolás környezetvédelmi termékdíja

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság öntvényeit fóliával csomagolja, rakodólapra helyezi, pántszalaggal rögzíti, majd csomagolt öntvényeket harmadik országba exportálja, vagy Közösségen belülre értékesíti. Milyen nyilvántartási, bevallási, stb. kötelezettségek terhelik a társaságot a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggésben?

Importot terhelő általános forgalmi adó levonásának lehetősége

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság részére Svájcból érkezett küldemény, amelyet egy futárszolgálat kért szabad forgalomba helyezni a Társaság megbízása alapján. Az iratokból megállapítható, hogy DDP paritással történt a szerződéskötés (DDP = Delivery Duty Paid, azaz leszállitva vámfizetéssel). Ez azt jelenti, hogy a terméket értékesítő svájci céget terheli a vámeljárással összefüggő fizetési kötelezettség: vám, és eltérő megállapodás hiányában (amire nem utal az okmányokban semmi) az általános forgalmi adó.

Csomagolási tevékenység áfa-jogi megítélése

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság az SZJ 74.82.10 száma alá tartozó csomagolási szolgáltatást végzett, amelyet az Áfa tv. 15. § (5) bekezdése szerint export-szolgáltatásnak tekintett, ekként adómentesen számlázta. Az APEH revízió szerint viszont fel kellett volna számítani az általános forgalmi adót (a vizsgált időszakban 25 %). Helyesen sorolta-e be a társaság az Áfa tv. 15. § (5) bekezdése alá a szolgáltatását?

Háromszögügylet szabályainak alkalmazhatósága

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

A tényállás szerint harmadik országból Hollandiába érkező terméket vámkezeltet osztrák vállalkozás, az osztrák vállalkozástól egy magyar vállalkozás megvásárolja a terméket, melyet a magyar vállalkozás értékesít egy francia vállalkozásnak, a terméket nem szállítják Magyarországra, hanem Hollandiából egyenesen Franciaországba kerül. Ezen ügylet a magyar áfa hatályán kívüli-e, továbbá, hogy az osztrák vállalkozás az értékesítéséről a magyar vállalkozás felé áfás számlát állít-e ki, a magyar a francia felé áfás számlát állít-e ki, és milyen adószámmal, azaz kell-e hozzá a magyar vállalkozásnak holland adószám? További kérdés, hogy az ügylet felfogható-e háromszög ügyletként, illetve, hogy a magyar közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás magyar könyvelési rendszerében a beszerzés és értékesítés értéke a magyar nyilvántartásokban hogyan fog megjelenni, a magyar adóalanynak a magyar adóhivatal felé van-e áfa bevallási vagy adatszolgáltatási kötelezettsége?

Ciprusi cégtől kapott osztalékelőleg megítélése

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egy ciprusi cégben tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A ciprusi társaságtól részosztalék jogcímen kaptak egy meghatározott összeget. A könyvvizsgáló véleménye szerint a ciprusi jogszabályok nem ismerik az osztalék-előleg fogalmát, így amit részosztalék címen adtak azt végleges osztaléknak kell tekinteni. A megkapott összeget osztalékelőlegként, vagy végleges osztalékként kell-e kezelni?

Szerkezetátalakítási támogatást hogyan kell a számvitelben elszámolni?

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy mezőgazdasági vállalkozás 2007. év során felhagyott a cukorrépa termesztéssel, a termelési kvótájáról véglegesen lemondott, a szerkezetátalakítási támogatás odaítéléséről szóló határozatot kapott az MVH-tól 2008. év január hónapjában. A támogatás összege a határozatban kizárólag euroban került számszerűsítésre. Kérdés: a támogatás számviteli elszámolásának időpontja, az alkalmazandó árfolyam, az időbeli elhatárolás, továbbá társasági adólapnál érvényesíthető beruházási kedvezmény igénybevételérének lehetősége.

Melyek a nonprofit társaságot megillető kedvezmények?

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy intézet 2008. január 31-éig kiemelten közhasznú Kht-ként működött, ezen időponttól – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – kiemelten közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. Milyen a jogállása, illetve az adótörvények szerinti minősítése a jogutódnak minősülő – nonprofit gazdasági társaságnak?

Visszaigényelhető-e a befizetett vámtartozás?

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy cég Kínából importál világítástechnikai termékeket, amelyeket Magyarországra hoz, majd exportál Horvátországba. Mikor és hogyan igényelhető vissza a kifizetett vámtartozás?

Kapcsolt vállalkozási viszony minősítése három társaság viszonylatában

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

A Ptk. nem tartalmazza a kapcsolt vállalkozás fogalmát, hanem csak a többségi befolyás definícióját határozza meg (amely fogalmat az Art. és Tao. szerinti kapcsolt vállalkozási jogviszony fennállásának meghatározásakor kell alkalmazni).

Kereskedelmi csomagolások díjtétele

Dátum: 2008-09-03 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egyéb élelmiszer termékeket forgalmaz, például alkoholos italokat. Nem rendelkezik kis- vagy nagykereskedelmi üzlettel, a kiskereskedők részére terítőjárati rendszerben értékesíti a termékeket. A kérdés az, hogy az így értékesített kereskedelmi csomagolás után – közvetlenül a gyártóktól megvásárolt termékek esetén – keletkezik-e termékdíj fizetési kötelezettsége a „k” díjtétel tekintetében?

Lehetőség van-e eltérő üzleti évről visszaállni a normál üzleti évre?

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Egy cég a 2007-es üzleti évben a mérleg fordulónap dátumát megváltoztatta szeptember 30-ára. 2008. évben a két tulajdonos közül az egyik kivásárolta a másikat, és ennek következményeképpen most vissza szeretnének állni a decembertől decemberig tartó üzleti évre. Meg lehet-e ezt valósítani?

Reklámfilm sugárzás teljesítési dátumának meghatározása az áfa törvény szabályai szerint

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás reklámfilm sugárzását vállalja megrendelőik felé. A filmek különböző televíziós csatornákon kerülnek levetítésre több héten keresztül. A televíziós csatornák a levetített reklámfilmek sugárzási díját a kampány végén egy számlában számlázzák le, illetve egy hónapot meghaladó kampány esetén két részletben, a hónap, illetve a kampány végén. A sugárzási díjak jutalékkal növelt összegét a cég továbbszámlázza.

Opcionális dolgozói részvény adózásának kérdései

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

A dolgozói részvény általános adózási szabályai

Különféle időszaki elszámolású szolgáltatások és termékértékesítések áfa törvény szerinti teljesítési időpontja, valamint a gyűjtőszámla alkalmazásával kapcsolatos kérdések

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Sok bizonytalanság van az időszaki szolgáltatások helyes számlázásánál, ezért szolgáltatásnemenként vizsgáljuk meg a témát.

Közösségen belüli értékesítés előlegének módosítása

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság közösségen belüli értékesítésre előleget kapott német partnertől. A teljesítést megelőzően a vevő magyar adószámot vált ki, és kéri, hogy az általa teljesített előleget számítsák majd be a belföldi értékesítés ellenértékébe. Hogyan kell rendezni a mentesen kiállított előleg számlát?

Nyomdai munkák áfa-rendszerbeli kezelése a korábbi években, illetve 2008 évtől

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Egy lapcsoport kiadói napilapokat ad ki. A napilapokban megjelenítendő szöveget szerkesztett formában, elektronikus úton juttatják el a céghez. A cég nyomdai úton előállítja a folyóíratokat, melynek során az anyagszükségletet (papír) maga biztosítja. A kész napilapokat a 4902 VTSZ szám alatt, 5 %-os áfa kulccsal számlázza le a kiadók felé, mint készterméket. A cég az újságok előállítása folyamán nyomdai alvállalkozót vesz igénybe, aki csak nyomdai részmunkát végez, így szolgáltatását az SZJ 22.2 alatt, szolgáltatásként, 20 % áfával terhelten számázza ki. Megfelel-e az eljárás az Áfa törvény szabályainak?

Hogyan alakul 2008 évben a tárgyi eszközként nyilvántartott személygépkocsi értékesítésének áfája?

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Az idei áfa törvény 87.§ b) pontja alapján mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó nem volt levonható.

Milyen árfolyamokat kell alkalmazni a különböző külföldi ügyleteknél?

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

Összefoglalás a külföldi ügyletek árfolyamáról és az adóbevallásban történő szerepeltetéséről.

Külföldi szállásköltség továbbszámlázása

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

A külföldi szállásköltséget tartalmazó számla – mely értelemszerűen a külföldi ország „áfá”-ját is tartalmazza – összegének egy részét tovább kívánják számlázni a belföldi partner felé, mivel a vevőpartner költségét is tartalmazza e számla. Kérdés, hogy a külföldi szállásköltség továbbszámlázásakor milyen általános forgalmi adó mértéket kell alkalmazni, illetve mi az általános forgalmi adó alapja.

Hogyan kell árrés adózás esetén az árengedményt kezelni?

Dátum: 2008-09-02 Rovat: Tudásbázis

A cég a használt autó értékesítésére a különleges eljárással megállapított adózást alkalmazza (áfa törvény 214-227. §). E szabálynak megfelelően az adó alapját az árrésre jutó adóval csökkentett árrés képezi. Kérdés, hogy a vevőnek utólag adott engedmény csökkenti-e az adó alapját.

Szolgáltatás ellenértékének csökkentése Csehországban megfizetett adó összegével

Dátum: 2008-08-31 Rovat: Tudásbázis

A cég csehországi üzleti partnere a részére kiszámlázott szolgáltatás – kocsihasználat – ellenértékéből 10 % adót megfizetett, ezzel csökkentette az utalt ellenértéket. Kérdés, hogy ez az adólevonás jogszerű-e a cseh partner részéről, vagy jogértelmezési probléma áll az adólevonás hátterében.

Járulékos termék Áfá-ja

Dátum: 2008-08-31 Rovat: Tudásbázis

A cég könyveket, napilapokat értékesít. Az értékesített termékekhez más cikkeket is (DVD, CD, színes ceruza) hozzácsomagolnak, melyek áfa kulcsa eltérő az értékesített termékétől.

Németországi ingatlanok bérbeadása

Dátum: 2008-08-31 Rovat: Tudásbázis

Egy cég németországi ingatlanokat vásárolt, amelyeket bérbe adnak.

Társas vállalkozó adó- és járulékkötelezettsége

Dátum: 2008-08-27 Rovat: Tudásbázis

Egy magyarországi betéti társaság személyesen közreműködő beltagja egyidejűleg Ausztriában munkaszerződéssel végez munkát.

Devizaellátmány után fizetendő járulékok

Dátum: 2008-08-26 Rovat: Tudásbázis

A társaság munkavállalói holland, és német vállalkozások megrendelése alapján, a külföldi helyszíneken csőszerelő- és hegesztő tevékenységet végeznek. A dolgozók személyi alapbérükön felül devizaellátmányban részesülnek, amelyek után felmerülő közterhek a következőképpen alakulnak.

Ajándékutalvány

Dátum: 2008-08-19 Rovat: Tudásbázis

A társaságnak különböző feladatokat elvégző külső személyek 15.000 Ft-os ajándékutalványt kapnak

Járulék önellenőrzés

Dátum: 2008-08-19 Rovat: Tudásbázis

Rokkantsági járadékban részesülő részmunkaidős dolgozó munkabéréből 2003. szeptember hónaptól 2008. április hónapig nem vontak nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot, munkavállalói járulékot, mivel nyugdíjasnak tekintették. 2008. évben tévedésüket feltárták, megállapították, hogy a többször módosított 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján a rokkantsági járadékos dolgozó nem minősül nyugdíjasnak.

Munkába járás

Dátum: 2008-08-18 Rovat: Tudásbázis

Részét képezi-e az adómentes keretnek a munkába járási kjöltségtérítés?

Üzembentartási díj

Dátum: 2008-08-18 Rovat: Tudásbázis

Kell-e fizetni üzembentartási díjat kereskedelmi üzletekben üzemeltetett televízió készülékek után?

Cégautó magánhasználata

Dátum: 2008-08-18 Rovat: Tudásbázis

A társaság üzletkötői hálózat útján értékesít, mely tevékenység ellátásához az üzletkötők számára cégautót biztosít. A cég székhelye Budapesten van, az üzletkötők pedig az ország különböző pontjain laknak és tevékenykednek. A cégautókat a munkavállalók lakóhelyükön tárolják, és jellemzően onnan indulnak a partnerekhez. Kérdés, hogy ezek az utak hivatali célú használatnak minősíthetők-e.

Repülőjegy értékesítés

Dátum: 2008-08-08 Rovat: Tudásbázis

Kötelező-e a repülőjegy értékesítésről számlát kiállítani?

Munkábajárás elismert költségei

Dátum: 2008-08-07 Rovat: Tudásbázis

A társaság 2004. évtől munkábajárás címén helyközi utazási bérletet ad munkavállalóinak, oly módon, hogy a bérleteket megvásárolja és a dolgozóinak a bérletszelvényt juttatja. Levonásba helyezhető-e a dolgozóknak juttatott munkábajáráshoz kapcsolódó bérlet általános forgalmi adója?

Fordított adózás értelmezése kazán lebontása esetén

Dátum: 2008-08-07 Rovat: Tudásbázis

Épület lebontását és ezen belül a kazánházban található kazánok és szerelvények kibontását rendelték meg. Ez utóbbi munkát más vállalkozó végzi, mint az épület bontását. Az épület lebontása engedélyköteles, a kazánok lebontásához nem szükséges hatósági engedély. Kérdés, hogy a kazánházban található kazánok és szerelvények kibontása és raktárba szállítása egyenesen vagy fordítottan adózik-e.

Tanulmányi költségek adó- és járulékkötelezettsége

Dátum: 2008-08-05 Rovat: Tudásbázis

Egy nappali tagozatos hallgatónak tanulmányi szerződés alapján kifizetett ösztöndíj, könyvek és jegyzetek árának adó- és járulék kötelezettsége.

Jövedéki termék Közösségen belüli beszerzése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság Franciaországból az Európai Unióból kíván versenybenzint és olajat behozni Magyarországra, továbbértékesítés céljából. Milyen jövedéki szabályok vonatkoznak e tervezett behozatalra?

Központi fűtés és fűtésszerelés számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy építőipari cég központi fűtés-, illetve villanyszereléssel foglalkozik. Helyes-e az, ha a felhasznált anyagot áfásan, míg a szolgáltatást áfa nélkül, a fordított adózás szabályainak megfelelően számlázzák?

Üzemanyag adójának visszaigénylése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég német partnerétől hasznosításra kap repülőgépeket üzleti céllal. A repülőgépek német lajstromszám alatt nyilvántartottak, és 2008. április 1-től légi taxiként üzemeltetik, jellemzően külföldre, unión belül és kívül is, valamint kisebb mértékű belföldi fuvarozás is elképzelhető. Visszaigényelhető-e az üzemanyagok jövedéki adója?

Bizományosi konstrukció

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság az általa üzemeltetett autóbuszok karbantartásához bizományosi konstrukcióban bizományosi raktárakból szerzi be az alkatrészeket. Az adott hónap folyamán felhasznált készletekről jelentést küldenek a raktárkészlet tulajdonosainak, akik ez alapján számlázzák le társaságuk felé a havi felhasználást. Vonatkozik-e ezen konstrukcióra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a?

Munkáltatónak nem minősülő kifizető bevallási kötelezettsége

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2007 december 31-ig hatályos előírása szerint a munkáltatónak nem minősülő kifizető csak abban az esetben volt köteles a bevallást benyújtani, ha [az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti] adó és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező kifizetést, juttatást teljesített magánszemélynek.

Magánszemély ingatlan bérbeadása, ha nem rendelkezik adószámmal

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Ingatlan bérbeadása esetén a magánszemélynek 2002-ben - és jelenleg is - kellett adószámmal rendelkeznie e tevékenységére tekintettel, valamint számlakiállítási kötelezettség is keletkezett.

Magánszemély tulajdonos biztosítási kötelezettsége

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen vonzata van annak, ha a tulajdonos csak ügyvezető, vagy ténylegesen személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében?

Saját munkavállaló képzési költségének elszámolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Köthető-e szolgáltatási szerződés felsőfokú intézményben elvégzett OKJ-s alapképzettséget nyújtó képzésre?

Használtcikk-kereskedő raktár-vásárlásának áfája

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A használttermék-kereskedőre az Áfa törvény 214-227. §-ai vonatkoznak. Ennek megfelelően a törvény a kereskedőre az árrés-adózást írja elő, de választási lehetőséget ad az általános szabályok alkalmazására is.

Munkaerő kölcsönzés áfa teljesítésbeli megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Munkaerő kölcsönzés keretében éves keretszerződés alapján foglalkoztatnak munkavállalókat.

Áfa-levonás tárgyi feltétele

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy magyar gazdasági társaság terméket szerzett be Hollandiából, az ellenértéket megfizette, az eladó által kibocsátott számlán hiányzik a magyar vevő közösségi adószáma. A befizetendőként bevallott általános forgalmi adó e számla alapján levonásba helyezhető-e?

Lízingszerződés megszűnésének az új áfa szabályok szerinti megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság az elmúlt években pénzügyi lízingszerződést kötött több ingatlan vonatkozásában, a lízingszerződés megkötésekor ezen ingatlanok áfásan kerültek értékesítésre. A 2008. január 1-én hatályba lépett új törvényi szabályozás szerint adómentesen végzik az ingatlan-értékesítési tevékenységet, (nem választották az adókötelezettséget). Hogyan ítélendő meg áfa szempontjából ha a lízingszerződés felmondásra kerül a futamidő folyamán?

Árumintaként átadott termék adózása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az ügyfeleknek adott árumintára milyen nyilvántartási kötelezettség vonatkozik és adózás szempontjából reprezentációként kell-e figyelembe venni?

Üdülési csekk adómentessége

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen feltételek mellett minősül adómentes természetbeni juttatásnak az üdülési csekk?

Különböző rendszerek karbantartásának áfa törvény szerinti teljesítési időpontja

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás különböző rendszereket (tűzjelző, biztonságtechnikai, stb.) tart karban, melynek keretében havi egyszeri átvizsgálásra kerül sor, szükség esetén munkavégzéssel párosulva. Az elvégzett munkával szerződés szerint a tárgyhót követő hónap 5-én számolnak el a számla benyújtásával. A számla kiegyenlítési határideje a számla benyújtását követő 8 nap. Milyen teljesítési időpontot kell feltüntetni a számlán?

Mezőgazdasági tevékenység áfa szabálya

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen áfa szabályok vonatkoznak 2008 évben a mezőgazdasági tevékenységek köréből a műtrágyaszórásra, talajmunkákra?

Üzletpolitikai célból adott adómentes juttatás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás bizonyos termékei csomagolásában feltünteti a „nyerő” feliratot, melynek bemutatásakor a terméket értékesítő partnereken keresztül meghatározott ajándékot juttat egyes vásárlók részére. A játékszabályzat kizárta a lehetséges nyertesek közül a vállalkozás alkalmazottait, közeli hozzátartozóit, illetve a játékban résztvevő termékek forgalmazóit, valamint hozzátartozóikat. Megfelel-e ez a személyi korlátozás az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.14. pontjában szereplő „bárki által azonos feltétellel” kitételnek?

Értékvesztéssel kapcsolatos kérdések

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Eltérő üzleti éves vállalkozás az előző üzleti évben 100 % értékvesztést képzett egy felszámolási eljárás alá vont partnerrel szembeni követelésre. Biztosítási szerződés alapján a biztosító átutalta a kétes vevőkövetelés 75 %-át jelen üzleti évben. Jogerős bírósági végzés nem született, de várhatóan erre ebben az üzleti évben nem kerül sor. Hogy történik az elszámolás a társasági adóban és milyen könyvelési lépéseket kell tenni?

Közösségi és harmadik országos termékértékesítés

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás a németországi anyavállalat részére értékesít termékeket, amelyeket a végső vevő részére közvetlenül szállítanak a Közösség más tagállamába, vagy Közösségen kívülre. Befolyásolja-e az ügylet adójogi megítélését az, hogy a németországi anyavállalat rendelkezik magyar adószámmal? Hogyan oldható meg adójogi szempontból optimálisan a szállítás?

Könyvvizsgálati kötelezettség megállapítása 2008

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 213. §-a módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) kötelező könyvvizsgálati értékhatárra vonatkozó 155. §-ának (3) és (4) bekezdéseit.

Kölcsön utáni kamat adózása magánszemély és vállalkozás között

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A magánszemély által társaságnak nyújtott kölcsön ellenében fizetett kamat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 65. §-a szerint 2007. szeptember 1. után kötött szerződések esetében már nem minősül külön adózó kamatjövedelemnek, hanem az a magánszemély összevonandó jövedelme lesz.

Pénztárgép alkalmazása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás elsősorban hazai és nemzetközi konferenciák, szakkiállítások szervezésével foglalkozik. Tevékenységük során valamennyi partnerük felé gépi áfás számlát állítanak ki. Más rendezvény kapcsán előfordul, hogy parkoló- és belépőjegyekről nyugtát adnak és csak a vevő kérésére, állítanak ki áfás számlát. 2008. évtől kötelesek-e mindenkinek számlát adni annak érdekében, hogy a pénztárgép működtetését elkerülhessék?

Láncügylet adóügyi megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy romániai cégtől közvetlenül Magyarországra történik termékszállítás, de az értékesítés folyamata a következő: a román cég egy német cégnek, az egy orosz cégnek, ez utóbbi egy másik orosz cégnek értékesít, végül a második orosz cég lesz az, amelyik a magyar cégnek fogja a terméket továbbértékesíteni. Milyen teljesítési hellyel adóznak az egyes ügyletek és mely cégnek hol van bejelentkezési kötelezettsége?

Nyugdíjas munkavállaló garantált bérminimuma

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A megemelt minimálbért 50 év feletti munkavállaló esetén (pl. az előrehozott öregségi nyugdíjas) tehát abban az esetben kötelező alkalmazni, amennyiben a munkakör betöltésének feltétele a legalább középfokú végzettség, illetve meghatározott szakképzettség, gyakorlati időtől függetlenül.

Távolléti díj

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell megállapítani a távolléti díjat?

Tételes egészségügyi hozzájárulás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell értelmezni az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho tv.) 7. § (3) , valamint 9. § -át?

Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó különböző kérdések

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Magánszemélytől történő fa felvásárlása esetében kell-e az ellenértékből adóelőleget levonni, illetve ki lehet-e adómentesen fizetni a társaság által igényelt támogatást az erdő tulajdonosainak?

Fuvarozás áfa törvény szerinti teljesítési helye és ideje, devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytat. A partnerekkel kötött (szóbeli) szerződéseikben a teljesítés időpontját nem határozzák meg, az áru fel- és lerakodás idejét a CMR bizonylaton rögzítik. Eltérő paraméterek alapján kerül-e megállapításra a teljesítés helyének és idejének meghatározása?

Devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Fuvarozási szolgáltatás ellenértékét devizában határozzák meg. Fel kell-e tüntetni az áthárított adó összegét forintban is? Hogyan alakul a számlakiállítás határideje? Amennyiben a bejövő számlákon más bank árfolyama szerepel, úgy mely árfolyamot kell alkalmazni a könyvelés során, illetve az adóbevallásban levonható adóként milyen összeg szerepelhet?

Külföldi állampolgárságú személyek adó és járulékfizetési kötelezettsége

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Francia székhelyű társaság magyarországi kereskedelmi képviseletén a francia céggel munkaviszonyban álló, francia magánszemélyek dolgoznak. A munkavállalók bérét a francia munkáltató fizeti. A magánszemélyek közül van aki tartósan, 183 napot meghaladóan dolgozik Magyarországon. Felmerül annak lehetősége, hogy a kereskedelmi képviselet rendezné a bejelentésre, bevallásra és adófizetésre vonatkozó kötelezettségeket. Mi a kifizetés jogcíme?

E-101 jelű nyomtatvánnyal kapcsolatos kérdés

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó társaság külföldi társasághoz, külföldi munkavégzésre is kölcsönöz munkaerőt. A dolgozók számára megigényelték az E 101 jelű nyomtatványt, melynek kiadását az 1408/71/EGK rendelet (Rendelet) 13. cikk (2) bekezdésére hivatkozással az OEP elutasított. Jogos-e az elutasítás?

Raktárcsarnok üzembe helyezése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás raktárcsarnokot épített külső vállalkozók bevonásával. A helyi önkormányzat részéről a végleges használatbavételi engedély kiadása még nem történt meg. Megtörténhet-e az ingatlan aktiválása, vagy meg kell várni a használatba vételi engedélyt?

Ingyenes földhasználati jog számviteli elszámolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság kollégium építésére és üzemeltetésére PPP keretében szerződést kötött az Oktatási Minisztériummal, melynek keretében 20 évre ingyenes földhasználati jogot biztosít számukra a Magyar Államkincstár.

Közös költség továbbszámlázásának áfa vonzata

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég társasházi ingatlant ad bérbe, melynek keretében a bérlő átvállalta a társasházi közös költség megfizetését. Fel kell-e számítani erre is az áfát?

Kereskedelmi szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó fürdőbelépők továbbértékesítése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás kereskedelmi szálláshely szolgáltatást nyújt. Saját nevében megvásárol fürdőbelépőket, melyet igény szerint továbbértékesít a vendégeknek.

Magánszemélyek közötti kölcsönre kifizetett kamat

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 65. §-a szabályozta és jelenleg is szabályozza a kamatból származó jövedelem adózását.

Klíma értékesítésének és szerelésének, redőnyök beépítésének áfa törvény szerinti megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy kereskedelmi cég klíma értékesítést folytat. Az értékesítés kapcsán vállalja a klímák beszerelését is. A klíma beszerelése egyenesen vagy fordítottan áfázik-e?

Hatósági vízdíjhoz kapcsolódó számviteli elszámolás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy víziközmű szolgáltató vállalkozás a területileg illetékes önkormányzati rendeletben megállapított víz- és csatornadíjat számlázza ki. Az önkormányzati rendeletben megállapított vízdíjnak részét képezi a fejlesztési hányad, amely összeget - megállapodás alapján - társaságuk átad az önkormányzat részére. A fejlesztési hányad összege nem kerül külön feltüntetésre a számlán, annak mértéke csak a vízdíj összegének kalkulációjából tűnik ki. Milyen módon kell elszámolni a könyveben a vállalkozás által beszedett, de az önkormányzatnak átadásra kerülő fejlesztési hányad összegét?

Áfa alapjának forintban történő megállapítása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 80. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő történő átszámításhoz azt a meghatározott árfolyamot kell alkalmazni,

Településüzemeltetési szolgáltatás áfázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás tevékenységét településüzemeltetési szolgáltatások képezik. Ilyen a parkok, zöldterületek, közterületek tisztántartása, karbantartása, parlagfű-mentesítés, csúszás-mentesítés, burkolatok karbantartása, tisztítása stb. Ezen tevékenységek esetén az Áfa törvény 142. §-a szerinti fordított adózás szabályai alkalmazásával kell-e a számlát kiállítani?

TEÁOR besorolás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Alapító okirat módosításának kötelezettsége TEÁOR számok változása miatt.

Munkásszállás létesítéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó áfa szabályok

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Belföldi székhelyű, általános áfa szabályokat alkalmazó társaság saját gyárüzemi területén munkásszállást kíván létesíteni, mely beruházási munkálatokat alvállalkozók igénybevételével fogja megvalósítani. A munkásszálláson helységenként legalább két munkavállaló kerül majd elhelyezésre, lehetőségük lesz a szálláson tartózkodni pihenőnapokon is. Levonható-e a beszerzések áfája, amennyiben a munkásszállást térítésmentesen nyújtja mind a saját, mind a kölcsönzött munkavállalók részére? Változtat-e az áfa levonhatóságon az a körülmény, hogy a munkásszállás használata részben kiszámlázásra kerül a magánszemélyek számára piaci értéken, illetve az alatt? Levonásba helyezhető-e a későbbiekben az ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások áfája?

Közhasznú, illetve vállalkozási tevékenység költségszámláinak áfa levonhatósága

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság nonprofit gazdasági társaságként - Zrt. formában - működik, kiemelt közhasznú minősítését várhatóan ez évben megkapja. Közhasznú tevékenységen túl vállalkozási tevékenységet is folytat, a vállalkozási tevékenység egy része nem szolgálja a közhasznú tevékenységet. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó bejövő számlák, továbbá a központi általános költségek áfa tartalma levonható-e?

Közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetések

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Közbeszerzési eljárásokban nyertes ajánlattevő és alvállalkozóik között teljesített kifizetésekhez kapcsolódó együttes adóigazolás.

Áfa törvény szerinti teljesítési időpont 

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy szövetkezet élelmiszer bolthálózatot üzemeltet. A beszállító partnerek naponta szállítanak árut az üzletekbe, az áru átvétele szállítólevélen történik. A szállítólevelekről a partnerek hetente, vagy 10 naponta számlát állítanak ki.

Kötelező legkisebb munkabér

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2008. január 1-től érvényes mértéke.

Üzletpolitikai célú juttatás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan változott tartalmilag a 2008. évre az Szja törvény 1. számú melléklet 8.14 pontja szerinti üzletpolitikai célú juttatások adózása?

Gépkocsival kapcsolatos szolgáltatások továbbszámlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

"A" vállalkozás szerződés alapján gépkocsikkal kapcsolatos komplex szolgáltatást nyújt "B" társaságnak. A komplex szolgáltatás tartalmazza a karbantartást, adminisztrációt és a segélyszolgálatot is.

Készletek időszaki elszámolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás belföldi üzleti partnerei meghatározott készletkört tárolnak telephelyükön. A folyamatosan felhasznált készletek mennyiségéről leltár alapján szerződés szerint meghatározott időpontban számolnak el. Mely teljesítési időpontot kell feltüntetnie a szállítónak az általa kibocsátott számlában, illetve mely időszakban felmerült költségei között kell szerepeltetniük ezen készleteket a számviteli elszámolásukban?

Kis- és középvállalkozások adóalapjának csökkentése a társasági adóban (de minimis adóalap kedvezmény)

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Tao tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontjában szereplő, a kis- és középvállalkozások adóalapjának csökkentésére vonatkozó szabály szerint a tárgyi eszköznek, amelynek beszerzésére a kedvezményt igénybe kívánják venni, korábban még használatba nem vettnek kell lennie.

Kulturális járulék fizetési kötelezettség DVD lemezek után

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Belföldi székhellyel rendelkező vállalkozás DVD kiadással foglalkozik oly módon, hogy megvásárolja a filmek jogait, legyártja a DVD-ket és értékesíti azokat belföldi székhelyű magyar cégnek, aki EU-s országba változtatás nélkül továbbértékesíti. A kulturális járulékot az értékesítés után, mint első forgalomba hozónak meg kell-e fizetni, abban az esetben, ha a termék belföldi forgalomba nem is kerül? A társaság saját termékei népszerűsítése céljából vásárol DVD-n filmeket, ezek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, hanem a terméket vásárlók ajándékként kapják meg. Kell-e járulékot fizetni ez után?

Tevékenységek számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás egy társasház tetőterének beépítési jogát megvásárolta, ahol új lakásokat épít. A felek az emeletráépítési és beépítési jognak a vételárát szerződésben megállapították. A szerződő felek írásban rögzítették, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a társasházon felújítási munkákat fog végezni.

Engedmény

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Személygépkocsi értékesítésekor az eladáskor egyedi megállapodás alapján ajándékot adnak a gépkocsikhoz. Az értékesítésről kiállított számlában a kialkudott felszerelések értékkel kerülnek kiszámlázásra és a felszerelések értékével megegyező engedmény kerül a számlában az ellenértékből levonásra.

Járulékos munka áfa-megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Ha elsősorban termékértékesítésre irányuló adás-vételi szerződést köt a terméket gyártó vállalkozó a megrendelőjével, akkor az adott termék beszerelésének ellenértéke, mint járulékos tevékenység bevétele, beletartozik a termékértékesítés adóalapjába.

Keresetpótló támogatás adó és járulékvonzata

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Volt munkavállaló özvegyének keresetpótló támogatást fizetnek. Járulékalapot képez-e az ilyen jogcímen fizetett jövedelem?

Szerzői díj, tanulmányi támogatás adó és járulékvonzata

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szerzői díj nem része a keresetnek, így nem bérköltségként, hanem személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni.

Álláskeresési járadék és dolgozónak kifizetett jutalék

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Foglalkoztatási törvény (1991. IV. törvény) 26. § (1) bekezdése szerint az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkeresete alapulvételével kell kiszámítani.

Milyen adattartalmú okirat használatával lehetséges 2008. évben a számla tartalmát módosítani, illetve stornírozni?

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számla módosításának áfa törvény szerinti szabályai 2008-tól megváltoztak.

Számla kiállítási szabályok nemzetközi fuvarozási tevékenység esetén

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság nemzetközi fuvarozási tevékenységet folytat, a számlázás alapját képező CMR fuvarlevelek sokszor 10-15 napon belül nem érkeznek vissza társaságukhoz, ebből következően nem tudnak eleget tenni az 2007. évi CXXVII. Áfa törvény 163. §-ában foglalt rendelkezésének. Hogy oldható fel ez a dilemma?

Időszaki elszámolású termékértékesítés számlán feltüntetendő teljesítési időpontja

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás pékséget üzemeltet. A pékség a kereskedőnek 10 naponként állítja ki az értékesítéséről a számlát.

A különadó alapjának meghatározása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2007. évben jelentős mértékű tőkeemelést hajtott végre egy angliai székhelyű külföldi vállalkozásban. A tőkeemelés a külföldi cég jegyzett tőkéjében, angol fontban került megállapításra. A társaság ezen befektetését 2007. év végén átértékelte, amely a fordulónapi HUF/GBP árfolyam következtében igen jelentős, több milliárdos nem realizált veszteséget okozott.

Egyszerűsített vállalkozói adószámra vonatkozó bejelentkezési feltételek

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

2007. decemberében az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá bejelentkezett egy olyan betéti társaság, amely a bejelentkezés időpontjában nem felelt meg az adóalanyiság feltételeinek. Ilyen esetben az adózó a kizáró ok miatt be sem kerülhetett az eva hatálya alá.

Ügylet meghiúsulása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Amennyiben egy ügylet (amely korábban előleggel, foglalóval nem volt biztosítva) utóbb bármilyen okból meghiúsul, akkor az arról kibocsátott számlát az Áfa-törvény szerint sztornírozni kell.

Nyugdíjas vezető tisztségviselő járuléka

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A társas vállalkozás nyugdíjas vezető tisztségviselője után - amennyiben az a  társaság tevékenységében személyesen nem működik közre, és ügyvezetői feladatát díjazás nélkül látja el -, a társaságnak nem merül fel tételes egészségügyi hozzájárulási és egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége.

Tételes eho fizetés és egészségügyi szolgáltatási járulék

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak,  ill. kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozónak  az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 7. § g) pontja értelmében nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetnie.

Társaság ügyvezetésének lehetőségei, ennek járulék vonzata

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Amennyiben az egyéni vállalkozó heti 36 órás munkaszerződéssel látja el egy társaság ügyvezetési feladatait, úgy ő a vállalkozásában nem minősül főállásúnak, vállalkozásában a jövedelem kivét alapján kell járulékot fizetnie.

Nyílászárók értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások adózása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Nyílászárók gyártásával, értékesítésével foglalkozó társaság, igény szerint az ajtók, ablakok beszerelését is vállalja.

Ipari létesítményen nyújtott szolgáltatás megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az ipari létesítményeken nyújtott szolgáltatások megítélésekor annak eldöntése fontos, hogy a szolgáltatással érintett létesítmények ingatlannak minősülnek-e.

Biztosítási jogviszony külszolgálatban

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság németországi telephelyén a magyar társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók teljesítenek külszolgálatot. A cég kiváltja részükre az E 101 jelű nyomtatványt, így a magánszemélyek magyarországi biztosítási jogviszonya, és a magyar szabályok szerinti járulékfizetési kötelezettség megmarad.

Saját termelésű készletek számviteli elszámolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A készletekről év közben nem vezetnek folyamatos értékbeni nyilvántartást, költségeket az 5. számlaosztályban könyvelik, eredmény-kimutatásukat összköltség eljárással készítik.

Személygépkocsi bérlet folyamatban lévő szerződések alapján

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 269. § (1) bekezdés jelenlegi értelmezése szerint a folyamatban lévő szerződések esetén a 2007. évi szabályokat kell alkalmazni.

Nonprofit társaságok társasági jogi státusza, adójogi megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A nonprofit gazdasági társaság által is érvényesíthetők-e azok az adókedvezmények amelyek közhasznú társaság  által igénybe vehetők?

Nyugdíjasok foglalkoztatása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

2008. január 1-től milyen szabályok vonatkoznak a nyugdíjasok foglalkoztatására?

Alapítvány társasági adóalap korrekciós tétele

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytat, figyelembe vehető-e a fejlesztési tartalék képzése a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján az alapítvány társasági adóalapjának meghatározásakor adóalap-csökkentő tételként?

Támogatás elszámolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kohéziós Alapból folyósított mérlegkészítésig megigényelt, de addig be nem folyt támogatást melyik évben kell elszámolni?

Fordított adózás az áfa törvény 142. § alkalmazásakor

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2007. évi CXXII. általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében a fordított adózás alkalmazhatóságához mindkét érintett félnek belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak kell lennie.

Alapítványi támogatás áfája

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2008. január 1-jétől hatályos Áfa törvény 11. § (3) bekezdése szerint csak az áruminta és a kis értékű termék átadása nem minősül termékértékesítésnek.

Számla adattartamára vonatkozó előírások

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vevővel a Ptk. szerinti szállítási szerződést kötöttek. A számlában az eladott termékeket összefoglalóan meghatározva - és nem tételenként kirészletezve - egy soron tüntették fel, azonban a számlához tartozó számlamellékletben a termékek részletesen (név, darabszám, ár) feltüntetésre kerültek. Partnerük annak ellenére kéri a számla tételenként történő kirészletezését, hogy az eladott termékek azonos áfa mérték alá tartoznak. Helyesen jártak-e el a számlakiállítás során?

Kiállítással kapcsolatos áfa szabályok

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kiállítókat érintő szolgáltatások teljesítési helyével kapcsolatban 2007. 09. 07-én jelent meg részletes APEH tájékoztató.

Személygépjármű  tartósbérlet

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A hatóságokkal folytatott konzultációk alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a folyamatban lévő szerződések esetén alkalmazandóak az Áfa törvény 269 §-ának előírásai.

Egyszerűsített adattartalmú számla kiállítása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 176. §-a rendelkezik azokról az esetekről, amikor egyszerűsített adattartalmú számla kiállításra kerülhet.

Italautomata bevételének bizonylatolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az italautomata bevételének bizonylatolására alkalmas bizonylatnak a Számviteli törvény 166-168. §-ai által előírtaknak kell megfelelnie.

Kaució áfa kötelezettsége

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kaució lényege, hogy szerződésszerű teljesítés esetén az visszajár. Ebből következik, hogy annak átadásakor nem valósul meg az előleg funkciója, tehát nem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kiegészítő tevékenységet folytató (saját jogú nyugdíjas) társas vállalkozó járulékfizetése

Nyugdíjas foglalkoztatásának feltételei

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A nyugdíj melletti foglalkoztatás korlátjai és a nyugdíjas munkavállalónak történő felmondás szabályai.

Lakáscélú kölcsön hitelintézeti igazolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi törvény (Szja) 72. § (4) bekezdés f) pontja alapján nem kell kamatkedvezményből származó jövedelemként figyelembe venni a magánszemély által meg nem fizetett kamat összegét, ha az lakáscélú munkáltatói hitellel kapcsolatos.

Garanciális visszatartás áfa-beli megítélése 2008-ban

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2007. december 31-ig hatályban lévő általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa tv.) 48.§ (7) bekezdés alapján a visszaigényelhető adó összegét csökkenteni kell azon beszerzések áfa összegével, amelyek ellenértékét az adózó nem egyenlítette ki.

Elszámolási időszakhoz kapcsolódó termékértékesítés számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás hetente számol el szállítójával a tényleges teljesítésről. Gyűjtőszámlát kell-e kiállítani?

Üzletpolitikai célú ajándék

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság terméket értékesít belföldi nagy- és kiskereskedések felé. A forgalom növelése érdekében akciókat szerveznek magánszemélyek részére, ahol ajándékot adnak át nekik. Megfelel-e az üzletpolitikai célú ajándéknak és adható-e adómentesen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. sz. melléklet 8.14. pontja szerint?

Építőipari gépek bérbeadásának, javításának, értékesítésének áfázása és a teljesítés időpontja

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munka fordítottan adózik.

Ingatlan bérbeadásához kapcsolódó takarítás megítélése az áfában

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy ingatlanhoz takarítási szolgáltatást vesznek igénybe. Az ingatlan egy részét bérbe adják, és ezzel együtt a takarítási szolgáltatást is továbbszámlázzák a bérbevevőknek. Hogyan adózik az így továbbszámlázott takarítási szolgáltatás?

Kapcsolt vállalkozások közötti kamat miatti társasági adóalap korrekció

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján az adóévben elszámolt ráfordítást meghaladóan kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján elszámolt bevétel 50 %-a, és 8. § (1) bekezdés k) pontja alapján növeli az adóalapot a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt ráfordítás 50 %-a, azzal, hogy ezeket a szabályokat az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő adózó nem alkalmazza.

Ingatlan értékesítésből származó jövedelem szja kötelezettsége

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

2006-ban értékesített ingatlanból keletkezett jövedelmet ingatlan vásárlására fordították 2007-ben.

Környezetvédelmi termékdíj

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy betéti társaság műanyag zacskók, tasakok, kukás zsákok, műanyag (bevásárló- reklám táskák) forgalmazásával foglalkozik, ezeket a termékeket közvetlenül gyártótól vásárolják és házhoz szállítással értékesíti. Keletkezik-e termékdíj bevallási és befizetési kötelezettség, ha nem rendelkezik üzlethelyiséggel, csak raktárról értékesít?

Üzleti partnereknek utólag, illetve előre adott ár- és mennyiségi engedmény

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Üzletpolitikai célúnak akkor tekinthető az engedmény, ha mindenki megkaphatja, azonos feltételek esetén, illetve mindenki megkaphatná, ha teljesítené a kikötött feltételeket.

Helyesbítő és storno számla

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A módosító számla kötelező kiállításáról, vagy a már említett lehetőségről az új Áfa törvény 77. §-a rendelkezik. A módosító számlát akkor kell kiállítani, ha az adóalap változik a számla kiállítását követően.

Környezetvédelmi termékdíj

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság zománchuzalt, villamos vezetéket forgalmaz, melyet orsón (göngyöleg) szerez be az Európai Unióból, harmadik országból és belföldről egyaránt. Az Uniós beszerzés számláján nincs feltüntetve a göngyöleg, azonban vissza kell szállítani, míg a harmadik ország számlájában költségmentesként kerül feltüntetésre, de ha nem szállítanák vissza, ki kellene fizetni.

Villamossági áruk értékesítése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Fordított adózás alá esik-e az a termékértékesítés, ha egy villamossági cikkekkel kereskedő cég áfa adóalany személy részére értékesít?

Levonási hányad kerekítése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az áfa törvény 5. számú melléklet szerinti arányosításnál a felfelé történő kerekítés azt jelenti, hogy a tizedes tört harmadik helyi értékén 0-nál nagyobb szám áll, akkor a 2. helyen álló számot felfelé kell kerekíteni.

Külföldi tanulmányút és hivatali, üzleti utazás adózási kérdései, bizonylatolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Tanulmányútnak kell tekinteni a munkavállalók munkakörével összefüggő szakmai jellegű továbbképzést, amely történhet munkaszerződés, vagy munkáltatói kötelezés alapján. Ezt írásba kell foglalni. Ha képzés külföldön történik, akkor külföldi kiküldetésről van szó.

Üzletpolitikai célú engedmények értelmezése az új Áfa törvényben

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 71. § (2) bekezdésében a törvény alkotója kísérletet tett az üzletpolitikai árengedmény megfogalmazására. A szövegezés következtében több adózó úgy véli, hogy a törvény ez által beavatkozik a polgárjogi szerződéses kapcsolatokba, és nem következményként érvényesül az adóhatás, hanem irányító, diktáló szereplővé válik a szerződési feltételek meghatározásakor, ennek következtében némileg sérül a szerződéses szabadság elve.

Tagi kölcsön kamatának adózása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég tulajdonosa tagi kölcsön nyújtását banki hitel felvétellel finanszírozta. A bank által felszámított kamat és bankköltség hogyan számolható el a cég költségei között?

Számlázás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság több éve informatikai alrendszer software elemeket üzemeltet szerződés keretében. A konkrét feladat rendszerüzemeltetés, rendszerszoftverek és az alrendszerekkel együttesen történő működésének folyamatos biztosítása.

Új belépők orvosi vizsgálati díjának elszámolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaságnál a különböző munkakörök betöltésének feltételeként a magánszemélyek részére előírt orvosi vizsgálatok esetenként vizsgálati díjat vonnak maguk után. Hogyan lehet a cég költségeinek tekinteni, illetve elszámolni ezeket a - a szükség szerint, kizárólag orvosi alkalmassági vizsgálatok miatt - felmerülő költségeket?

Adóköteles béren kívüli juttatás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató munkavállalói számára természetbeni juttatást adjon. Ennek egyik legelterjedtebb formája a cafetéria rendszer, melynek keretében a munkáltató által összeállított juttatásokból, az általa meghatározott keretösszegig a munkavállalók választhatnak, hogy mit szeretnének igénybe venni.

Engedmény számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2008. január 1-jétől hatályos 2007. évi CXXVII. törvény 71. §-a tartalmazza a teljesítéssel egyidejűleg adott árengedmény szabályát. A 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adó alapjába nem tartozik bele a teljesítésig adott üzletpolitikai célú engedmény.

Áfa visszaigénylés

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell értelmezni az új Áfa törvény 186. § (4) bekezdés a) pontját?

Adómentes szabadforgalomba helyezés

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A termékimport esetén az adómentes szabadforgalomba helyezésnek milyen új szabályai vannak 2008. január 1-jétől, tekintve, hogy a korábbi import adójogi megbízotti státusz megszűnt?

Fordított adózás alkalmazásával kapcsolatos kérdések

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság telefon, informatikai, optikai és villamos hálózatok kivitelezésével karbantartásával foglalkozik.

Bekerülési érték részét képezi-e az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa a számviteli törvény alá tartozó eva adóalanynál?

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalany nyilvántartásait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti.

Fuvarozási szolgáltatás számlázása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég fuvarozási szolgáltatást nyújt. A megrendelővel kétféle elszámolási mód fordulhat elő. Egyik esetben a vevővel időszakonként, azaz hetente számolnak el (Áfa törvény 58. §). Ebben az esetben a fizetési határidő a számla kiállítását követő 60-dik nap.

Bérmunka számviteli elszámolása, helyi iparűzési adóalapnál történő érvényesítése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság baromfiértékesítéssel foglalkozik, az élőállatot felvásárolja, a vágásra-feldolgozásra pedig feldolgozási szerződést kötnek egy vágó- és feldolgozó üzemmel, társaságuk nem végez konkrét munkaműveletet.

Az Áfa törvény fordított adózási szabályának alkalmazása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az új Áfa törvény 142. § b) pontjába tartozó szolgáltatások megítélése nem egyértelmű, így vitatott szolgáltatások esetében cégünk úgy döntött, hogy nem a fordított adózás szabályát alkalmazza, hanem változatlanul az egyenes adózást. Milyen konzekvenciái lehetnek cégünkre vonatkozóan e döntéseknek?

Ingatlan bérbeadás áfa-beli megítélésének változása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Földterület, illetve ingatlan bérbeadás általános forgalmi adó szempontjából történő megítélésének változása 2007. december 31 – 2008. május 01 között

ELMŰ támogatások áfa megítélése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szénipari szerkezetátalakítási támogatás és a kedvezményes árú villamos-energia támogatás általános forgalmi adóbeli megítélése, számlázása

Képviselői tiszteletdíjról való lemondás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Képviselő testület tagja képviselői tiszteletdíját közösségi célokra felajánlja. Az önkormányzat a tiszteletdíj bruttó, vagy nettó összegét utalhatja át a képviselő által megnevezett szervezet számára?

Építési telek szja

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Önkormányzat munkavállalóinak kedvezményesen építési telkeket biztosít. Vonatkozhat-e rájuk az személyi jövedelemadó törvény lakáscélú támogatás adómentessége?

Kötelezettségvállalás

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az önállóan gazdálkodó GESZ esetében hogyan alakul a kötelezettségvállalás rendje? A GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a GESZ vezetője hogyan viselkedik a kötelezettségvállalás szempontjából?

Földvédelmi járulék

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A termőföld hasznosítása utáni egyszeri földvédelmi járulékot átvállalhatja-e az önkormányzattól az igénybevevő vállalkozás? Az átvállalt járulék megtérítését hol kell az önkormányzatnak elszámolnia a könyvekben?

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó esetében mit lehet jogszerző időként figyelembe venni a végkielégítés, valamint a jubileumi jutalom szempontjából?

Jubileumi jutalom elévülése

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A dolgozó részére nem fizették ki az esedékesség idejében a jubileumi jutalmat. Meddig követelhető ez a költségvetési szervtől, illetve elévülhet-e a jogosultság?

Kinevezés

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen módon lehet határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létrehozni?

Iskolaigazgató besorolása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános iskola igazgatóját, amennyiben rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel, pedagógus-szakvizsgával egyenértékűnek elismert közoktatási vezető képzésben szerzett oklevéllel, valamint humánszervező egyetemi végzettséggel, akkor hogyan kell besorolni? Az igazgató humánszervezési szakképzettsége további szakképzettségnek minősül-e, valamint ennek alapján jogosult-e valamilyen szempontból illetménynövekedésre?

Szervezeti felépítés

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

A köztisztviselő munkaköri leírásának módosítása a kinevezés módosítását is jelenti-e egyben?

Sírhely, urna bérbeadása

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Sírhely és urna bérbeadás tevékenységbeli megítélése, bérbeadás vagy temetkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás?

Viziközmű áfája 2007-2008

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Viziközmű bérbeadás általános forgalmi adóbeli megítélésének változása az új Áfa törvény alapján

Bankgarancia

Dátum: 2008-01-01 Rovat: Tudásbázis

Bankgaranciával kapcsolatos gazdasági események számviteli elszámolása

Fuvarozás áfa törvény szerinti teljesítési helye és ideje, devizás összegek forintosításának szabálya

Dátum: 2007-01-07 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény teljesítés idejére vonatkozó szabályok az áfa megfizetésének, illetve levonhatóságának napját határozzák meg, míg a teljesítés helyére vonatkozó szabályok arra irányulnak, hogy az adott termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást hol (Magyarország területén, vagy azon kívül) kell megvalósultnak tekinteni. Így indokolt, hogy más jellemzők alapján szabályozza az Áfa törvény a teljesítés idejét és helyét.

Közösségen belüli bérmunkaügylet

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy németországi cég Magyarországon végeztet bérmunkát. A terméket a megrendelő németországi cég nem szállítja vissza Németországba, hanem Magyarországról küldi tovább harmadik országba, áfa-raktárba, és különböző közösségi tagállamokba értékesíti. Hogyan történik a számlázás?

Ingatlanok áfa törvény szerinti besorolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Lakóingatlan, üdülő, illetve ezen ingatlanokhoz kapcsolódó telek általános forgalmi adó szerinti besorolása

Külföldön történő munkavégzés Ausztriában munkát végző munkavállalók jogviszonya és adózása (nem munkaerő-kölcsönzés esetén).

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy takarítással foglalkozó Kft. vállalkozási szerződés keretében vállalta fel a munkát Ausztriában, így a munkavállalók kinti munkavégzése kiküldetés keretében történik.

Tevékenység bejelentése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Személygépkocsi flottát bérlő cégnél átmenetileg egyik személygépkocsi kihasználatlan, és lehetőség nyílik egy évre bérbe adni a kihasználatlan járművet. Be kell-e jegyeztetni a cégbíróságon a bérbeadási tevékenységet, van-e bejelentési kötelezettség az APEH felé?

Szlovákiából származó osztalék adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Szlovákia és Magyarország között a kettős adóztatás elkerüléséről a 2006. évi C. törvény rendelkezik. Az egyezmény 10. cikke szabályozza az osztalék adóztatását.

Meghiúsult ingatlan adásvételi szerződés számviteli és adózási szabályai

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy ingatlanforgalmazó társaság továbbértékesítési céllal egy másik társaságtól raktárépületet vásárolt. Az adásvételi szerződésnek megfelelően az ellenérték megfizetése és a tulajdonjog bejegyzése megtörtént. Ezt a szerződést egy harmadik fél megtámadta és így az ingatlanra perfeljegyzés bejegyzésre került. A harmadik fél azért támadta meg az ingatlan adásvételi szerződést, mert az eladó fél felszámolás alatt állt, továbbá keresetében értékaránytalanságra is hivatkozott.

Szlovák adóalany által nyújtott mérnöki szolgáltatás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 15. § (5) bekezdése értelmében a mérnöki szolgáltatás teljesítésének helye a szolgáltatást saját nevében megrendelő gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye határozza meg.

Biztosítási szolgáltatás adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik a magánszemélynek a befektetéshez kapcsolódó 10 évnél hosszabb lejárattal rendelkező biztosítási szerződés keretében a biztosító által különböző jogcímeken fizetett összeg után?

Milyen általános forgalmi adó szabály vonatkozik a használt személygépkocsi Közösségből belföldre történő behozatalára?

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban Áfa törvény) 7/C. §-a csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli termékbeszerzésre tartalmaz speciális szabályt. A használt közlekedési eszköz beszerzésére az általános szabályokat kell alkalmazni.

Munkáltatói személyi jövedelemadó bevallás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A munkáltató elkészítheti-e a munkavállaló adó megállapítását, ha az adóévben külföldről is származik jövedelme?

Milyen lehetőség van arra, hogy a felszámolói igazolás alapján kivezetett behajthatatlan követelésként leírt vevői számla áfa tartalma utólagosan visszaigényelhetővé váljon?

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

1996. december 31-éig volt lehetőség arra, hogy az elszámolandó adót az adózó csökkenthesse a behajthatatlan követelésre jutó adó összegével (az Áfa tv. 68. §-a rendelkezett erről).

Előtársaság Cégbíróság által történő bejegyzés elutasításának konzekvenciái

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Cégbíróság által be nem jegyzett előtársaságnak milyen elszámolási, illetve bevallási kötelezettsége keletkezik?

Kereskedelmi rabat és minta elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Két cég között kereskedelmi megállapodás jött létre forgalomhoz kötött rabatról. Bizonyos összeghatár elérése esetén a szállító cég természetben (anyag-, illetve eszközszállítás) visszatéríti a nettó forgalom 1 % - át a vevőnek. Milyen módon számlázzák az árut?

Garanciális javítás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A garanciális javítás áfa törvénybeli helyzete attól függ, hogy a terméket értékesítő és a javítást végző személye megegyezik-e.

Szakképzési hozzájárulás számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.) 79. § (4) bekezdése szerint bérjárulékok között kell kimutatni a szakképzési hozzájárulás összegét.

Visszavásárlási joggal eladott vevőkövetelés számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság vevőköveteléseit visszavásárlási joggal el kívánja adni egy pénzintézetnek (a társaság megítélése szerint ún. repó ügyletet hajtanak végre). Az eladást és a visszavásárlást hogyan kell a könyvekben elszámolni?

Védőital áfájának levonásba helyezése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 33. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az élelmiszerek és italok beszerzése esetén, ha nem továbbértékesítési vagy nem közvetlen anyag felhasználási céllal vásárolták, akkor annak általános forgalmi adóját nem lehet levonásba helyezni.

Dolgozói mobiltelefon számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogy történik a dolgozóknak vásárolt mobiltelefonok könyvelése, abban az esetben, ha a mobiltelefonok értékének egy részét megtéríttetik a dolgozókkal, számla ellenében?

Engedményezéssel fizetett előleg utáni áfa kötelezettség

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Közösségen belüli beszerzésre engedményezéssel fizetett előleg utáni áfa kötelezettség megállapításában nyújtunk segítséget.

Új tevékenység bejelentése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság tárgyévben új tevékenységet fog végezni. Amennyiben a társaság olyan tevékenységet folytat, amelyet korábban nem tartalmazott a társasági szerződése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény évközi változása miatt 2006. szeptember 15-től ennek bejelentését elegendő az adóhatósághoz megtennie.

Könyv ajándékozása, magánszemély adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egy speciális témáról szóló könyvet adna ajándékba magánszemélyeknek, illetve intézményeknek.

Cafeteria rendszerén belül adott természetbeni juttatások

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen juttatások tartoznak a béren kívüli juttatások 400 ezer Ft-os adómentes keretébe?

Közös üzemeltetés eredmény elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban közös üzemeltetésből származó pénzügyi eredmény megosztásával, annak áfa vonzatával foglalkozunk.

Lakóingatlan építés elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2003-ban telket vásárolt, amely telken 2004. évtől folyamatosan lakóingatlan építését végezte. A lakóingatlant bérbeadási céllal építette, tehát a lakóingatlan továbbértékesítési lehetősége nem merülhet fel.

Kapcsolt vállalkozás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy kft. a szülők többségi tulajdonában, a bt. pedig a gyermekek többségi tulajdonában van.

Devizás beszerzés esetén alkalmazandó árfolyamok

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. § (1) bekezdése szerint a devizában történő beszerzés esetén az értékelést a bekerülés napján, illetve a szerződés szerinti teljesítés napján a számviteli politikában rögzített árfolyamon kell forintra átszámítani.

A kártérítés társasági adóalapra gyakorolt hatása és a konzorciumi szerződés tagjai közötti elszámolás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság megrendelte egy épület tervrajzát, az ingatlan beruházást azonban nem ezen terv szerint valósítják meg, hanem egy másik alapján. A meg nem valósított terv készítője a Ptk. 312. §-a alapján kártérítési igényt nyújtott be, amit a társaság ki is fizetett. Meg kell-e növelni a kártérítés összegével az adózás előtti eredményt?

Spekulációs célzatú opciós ügylet elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság rendszeresen köt spekulációs célú opciós ügyleteket. Könyveikben a mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt ügyletek kifizetett opciós díját aktív időbeli elhatárolásként vették figyelembe, míg a mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt, nagy valószínűséggel veszteséggel záruló opciós ügyletekre céltartalékot képeztek.

Ügyvezetői megbízatás melletti foglalkoztatás lehetősége munkaszerződéssel

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 21. § - 32. §-a általánosságban szabályozza a gazdasági társaságok ügyvezetésének jogállását. A szabályozás értelmében a társaság ügyvezetését a Ptk. szerinti megbízásos jogviszonyban láthatja el az ügyvezető 2007. szeptember 1-ig.

Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után fizetendő egészségügyi hozzájárulás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2006. január 1-jétől hatályos 3. § (3) bekezdés e) pontja szerint a magánszemély az adóévben megszerzett, az szja törvény szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.

Internetes tartalomszolgáltatás áfa szabálya

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság internetes tartalomszolgáltatási tevékenységet végez. Ez egy meghatározott adatbázisnak interneten keresztül történő használatát foglalja magában.

Regisztrációs adó

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság márkakereskedőként ún. demo autót helyez forgalomba saját javára, és azt készleten tartja, majd az importőr által előirt demo-időszak leteltével értékesíti. Áfa alapot képez-e a regisztrációs adó?

Hibás teljesítés számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság gépkocsi értékesítésével és javításával foglalkozik. Az értékesítésre került gépkocsik meghibásodása esetén a javítást a társaság szervize végzi. Egy korábban értékesítésre került gépkocsi esetében a szervizük nem tudta a hibát kijavítani és a garanciális kötelezettségüknek eleget téve a régi gépkocsit visszavették és helyette új gépkocsit kapott az ügyfél.

Munkába járás közforgalmi úton

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Több munkavállaló személygépkocsival történő munkábajárás költségeinek elszámolása.

Személygépkocsi beszerzésére jutó forgalmi adó levonásba helyezése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban Áfa tv) 33. § (2) bekezdésének b) pontja alapján nem vonható le az előzetesen felszámított adó azon személygépkocsi után, amely beszerzése nem továbbértékesítési céllal történik.

Készpénzfizetéshez kapcsolódó bejelentési kötelezettség

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban összefoglaljuk mi minősül készpénzfizetésnek, kapcsolódik-e hozzá bejelentési kötelezettség.

Pénzügyi lízingbe adott ingatlan visszavétele

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban az ingatlan visszavételének számviteli elszámolásában, az ügylet áfa vonzatában nyújtunk segítséget.

Jegyzett tőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés számviteli elszámolása és Tao. vonzata a befektetőnél

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy zártkörűen működő részvénytársaság, 2007. évben a felhalmozott eredménytartalékból és a tőketartalékból alaptőke emelést kíván végrehajtani. A befektetők társas vállalkozók.

Bérleti díj adókötelezettsége telefonrendszer esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság több komplett telefonrendszert kíván bérbe adni eltérő Közösségbeli adóalany részére. A telefonrendszer a szükséges tartozékokkal együtt a bérleti időszak végén bontás nélkül leszerelhető és visszaszállításra kerülhet.

Áfa levonásba helyezése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2004-ben pénzügyi lízing szolgáltatást végzett. A szolgáltatás elősegítése érdekében megbízási szerződést kötött közvetítői tevékenység ellátására. A közvetítői tevékenységet a társaság felé a szolgáltatást nyújtók SZJ 74-87 "máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás" címén számlázták.

Magánszemély lakástulajdon szerzése zártvégű pénzügyi lízingszerződés keretében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély a tulajdonát képező lakását eladta, majd az értékesítést követő 1 éven belül, az eladott lakásnál nagyobb forgalmi értékű lakástulajdont szerzett meg egy vállalkozástól zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében. Hogy alakul a magánszemély illeték- és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége?

Árfolyamkülönbözet szja kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság deviza alapú, zárt végű pénzügyi lízingszerződést köt magánszeméllyel. A lízingszerződés megkötésekor a felek rögzítik a bázisárfolyamot, illetve a jövőben esedékes lízingdíjakat mind forintban, mind devizában.

Tárgyi eszköz értékesítése társasági adóban

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kell-e társasági adóalapot emelni 2007-ben és 2008-ban a nyilvántartási értéknél alacsonyabb áron értékesített tárgyi eszköz esetén?

Tenyészállatok értékcsökkenésének elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen a társasági adóbeli megítélése egy agrárvállalkozásnál a tenyészállatok értékcsökkenési leírásának?

Külföldön teljesített termékértékesítés

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás Brazíliából terméket importál. A terméket Hollandiában (Amszterdamban) helyezik vámjogi szabadforgalomba, majd azt követően értékesítik egy német cégnek, aki azt Németországba szállítja. A társaság minősül importálónak, így a vám és az ahhoz kapcsolódó vám áfa a társaságot terheli.

Saját termelésű készletek értékelése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően a saját előállítású termékeket évvégén, közvetlen önköltségen kell értékelni.

Cukorrépa termelési támogatás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 48/2006. (VI.22.) FVM. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a következő két feltétellel rendelkeznek:

Pontgyűjtő akció keretében juttatott eszközök számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy mobilszolgáltató cég ügyfelei pontgyűjtő program keretében a megvásárolt szolgáltatás mennyiségétől, értékétől függően jutalompontokat kapnak. Ezen pontok a mobilszolgáltató cég üzleteiben levásárolhatóak (egy pont értéke meghatározott forintérték). Társaságuk a jutalompontokból mobiltelefon készülékeket és SIM kártyát vásárol. Hogyan kell a jutalompontokért cserébe kapott mobiltelefon készülékeket és a SIM kártyákat kimutatni a könyvekben?

Szokásos piaci ár megállapítása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Két kapcsolt vállalkozásnak minősülő cég között havonta gépkocsi bérbeadást számláznak, összesen négy autóra, különböző áron. Milyen árak felelnek meg a kapcsolt vállalkozások között alkalmazandó szokásos piaci árnak, és hogyan lehet bizonyítani ezek megfelelőségét, ha netán APEH ellenőrzésre kerülne sor.

Szoftverfejlesztés számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság szoftverfejlesztéssel foglalkozik, az elkészült szoftver tulajdonjoga (licence joga) is a cégnél marad, üzletfeleinek a követési díjat számlázza ki. A társaság korábbi könyvelője az elkészült szoftvert a 2-es számlaosztályban tartotta nyilván, ezen elszámolás helyességével kapcsolatban kétségeik merültek fel. Problémát jelent továbbá, hogy a szoftverkészítésről szóló alvállalkozói számlák a korábbiakban nem kerültek a szoftverre ráaktiválásra. Mi a helyes számviteli elszámolás?

Bérmunka áfa szabálya

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Anyagunkban egy bérmunka ügylet során felmerülő alapanyag-vásárlás áfa vonzatának meghatározásának szempontjait vizsgáljuk.

Beolvadással kapcsolatos számviteli kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen esetben mutatható ki üzleti, vagy cégérték a vásárlás miatt?

Áfa teljesítési hely

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Állami támogatással kapcsolatos kezességet vállalt a német anyacég, ezért díjat számít fel. A KSH besorolása alapján "Máshová nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatásról" van szó, tehát áfa köteles.

Termékben adott engedmény Áfa és Tao törvény szerinti megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy gyártó cég megállapodás alapján vállalja, hogy a forgalmazó éves forgalma értéke után termékben ad árengedményt.

Vásárláshoz kötött ajándék esetei

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Üzletpolitikai céllal adott juttatás adómentességére, társasági adóalapra gyakorolt hatására vonatkozó szabályokat foglaljuk össze.

Üzletpolitikai célból szervezett akciók

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég olyan akciót szervez vevői körében, hogy az általuk megvásárolt áru (sör) dobozának felbontásakor láthatnak egy számot és egy hozzá kapcsolódó ajándékot. Nem minden vásárló nyerhet, hanem a promóció ideje alatt minden nap nyilvánosan kihúznak egy nyerőszámot. Hogyan kell adójogilag kezelni az ilyen formában szervezett ajándékozásokat?

Természetbeni juttatások adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Vállalkozás által a társasággal kapcsolatban lévő magánszemélyek tudományos rendezvényen való részvételének támogatása.

Italautomaták bérbeadása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

"A" magyar kft. harmadik országbeli cégtől italautomatákat vesz bérbe, melyet bérbead más magyar vállalkozásoknak. A bérbeadott italautomaták mozgathatók, karbantartásukat, feltöltésüket, áthelyezésüket "A" magyar cég végzi.

Előre meghatározott késedelmi kamat adózási vonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Osztrák anyavállalat Ausztriában szabályszerűen alkalmazható késedelmi kamatszámítást és a számlában való érvényesítést kívánja Magyarországon is bevezetni. A konstrukció szerint a vevő felé kiállított számla végösszegére rászámolnak 3-5% közötti, előre kalkulált - fix összegű - késedelmi kamatot, amely levonható a számla összegéből, ha a vevő a fizetési határidőn belül fizet, vagyis ekkor a tényleges számla értékét fizeti meg. Azonban, ha a vevő fizetési késedelembe esik, függetlenül annak időtartamától, az előre meghatározott késedelmi kamat összegével növelt számlaérték megfizetésére kötelezett.

Spanyol megrendelőnek végzett magyarországi szállítás, raktározás áfája

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy spanyol adóalany Magyarországra szállított áruját raktározza, illetve kiszállítja a magyar vevők részére.

EVA hatálya alá tartozó adóalany tárgyi eszköz értékesítése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany által értékesítésre kerülő tárgyi eszköz tekintetében az adott termékértékesítésre az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómértéknek megfelelő áfa-t kell felszámítani.

Külföldi kiküldetést teljesítő dolgozók adózása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég munkavállalói Kazahsztánban dolgoznak tartós kiküldetés keretében. Biztosítási jogviszonyuk továbbra is Magyarországon áll fenn, és ennek megfelelően járulékfizetésük is a magyar jogszabályoknak megfelelően történik. Dolgozóik keresőképtelenné váltak, gyógykezelésükre Magyarországon került sor. A keresőképtelenség időtartama a másfél hónapot nem haladta meg. A dolgozók részére kifizetett táppénz melyik államban adóköteles?

Közösségen belüli termékértékesítés láncügylet formájában

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Társaság terméket értékesít a németországi anyavállalatának, amelyet az továbbértékesít más közösségi, vagy harmadik országi vevőknek.

Külföldi vállalkozás Magyarországi értékesítésének áfa rendezése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy osztrák vállalkozás Magyarországon gépet értékesít. A termék értékesítésének a feladásának - ezáltal a teljesítésének - a helye Magyarország, tehát az osztrák cégnek az értékesítése után magyar áfát kell felszámítania.

Külföldön biztosított magyar állampolgárságú személyek egészségügyi szolgáltatása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Igénybe tudja-e venni Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokat az Európai Unió egy másik tagállamában biztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárságú magánszemély magyarországi járulékfizetés nélkül?

Kettős üzemű személygépkocsi üzemanyag elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A munkáltató saját hatáskörben dönt az üzemanyag megtakarítás elszámolásának gyakoriságáról, a tényleges fogyasztás értékéről.

Kulturális járulék

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egyes cégek bérleti díj fejében (jutalékért) hirdetési felületet biztosítanak reklámtáblák elhelyezésére. Kulturális járulék alapját képezi-e az ilyen jogcímen származó bevétel?

2007. évtől a tagi osztalékot, ha egy éven belül nem fizetik ki, át kell-e minősíteni tagi hitellé?

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számviteli törvény 42. §-ában foglaltak értelmében azokat a rövidlejáratú kötelezettségeket, amelyek a mérleg fordulónapot követő év után esedékesek, a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni.

Tanulmányi út elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Vevők részére szervezett tanulmányi út költségeinek elszámolása, adóvonzata, a tanulmányi út dokumentálása a téma jelenlegi írásunkban.

Egyéni vállalkozó eva alá történő átlépésének áfa szabálya

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az egyéni vállalkozó az Eva törvény 10. § (1) bekezdése szerint december 20-ig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentheti be, ha a következő adóévre az eva alanyiságot választja.

Munkaidőkerettel kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 118/A § előírása szerint a munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a napi munkaidő mértékének alapulvételével munkaidőkeretben is meghatározható.

Gyógyszertáron kívüli gyógyszerfogalmazással kapcsolatos tájékoztatás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás szabályait a Gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazásról és biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 67-72. §-ai rendelkeznek. (hatályba lépése: 2006. december 29.)

EVA adóalany ügyvéd bérbeadási tevékenysége után kell-e EHO-t fizetni?

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az EVA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozónak az eva időszaka alatt egyéb tevékenységéből származó bevétele, amelynek alapján számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát állít ki, pl. bérbeadás evás bevétellé válik.

Eltérő üzleti évesek szakképzési költségének elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 3. § (4) bekezdése szerint a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást az üzleti évre, az egyéb hozzájárulásra kötelezett a naptári évre (tárgyév) állapítja meg.

Egy órára jutó személyi alapbér

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az egy órára jutó személyi alapbért kell alkalmazni az Mt. 145. § előírása szerint, ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja a munkavállaló személyi alapbére.

Televízió üzemben tartási díja

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban diákszállásokon és vendéglátóipari egységekben üzemeltetett televíziók után fizetendő üzemben tartási díjra vonatkozó szabályokat, mentességeket foglaljuk össze.

Társasági adó alap kedvezmény

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az adózó alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés korrigált közvetlen költségével csökkentheti az adózás előtti eredményét.

Manager-szűrés elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég vezető munkatársai részére szervez komplex orvosi vizsgálatot. Elszámolható-e költségként a vizsgálatról kapott számla értéke?

Iroda céljára vásárolt lakás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Iroda céljára vásárolt új ingatlan (lakás) esetén érvényesíthető-e a Tao törvény 7. § 1. bekezdés zs) pontjában meghatározott adóalap csökkentő kedvezmény, illetve befolyásolja-e a kedvezmény igénybevételét az, hogy az ingatlan lakásként van a földhivatalban bejegyezve?

Kölcsön után fizetett kamat adókötelessége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan adózik az ügyvéd, illetve magánszemély által magánszemélynek nyújtott kölcsön kamata ?

Közös tulajdon bérbeadása egyéni vállalkozó esetében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (5) bekezdése alapján a közös tulajdon bérbeadásából az ingatlan tulajdonosainak tulajdoni hányaduk arányában, személyenként keletkezik adókötelezettség alá eső jövedelmük, függetlenül attól, hogy a teljes ingatlan bérbeadása az egyik tulajdonos által kiváltott egyéni vállalkozói igazolvány adószámával került kiszámlázásra.

EVA alany üzlethelység beszerzésével kapcsolatos áfája

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Összefoglaljuk az EVA-s betéti társaság ingatlan vásárlásával kapcsolatos általános forgalmi adó kötelezettségeket.

Nyugdíjba vonuló munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég kollektív szerződése értelmében "a nyugdíjba vonuló munkavállalók munkaviszonyát közös megegyezéssel kell megszűntetni, a felmentési időt a rendes felmondásra vonatkozó általános szabályok szerint kell alkalmazni".

Kétműszakos munkarendben, havi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Példa alapján mutatjuk be a szabadság kiadására vonatkozó szabályokat kétműszakos, munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók esetén.

Evás egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Összefoglaljuk megszüntetés kapcsán felmerülő bevallási és egyéb adókötelezettségeket.

Vetélkedőn kiosztott tárgyjutalom adózási kérdései

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég az önkormányzat által szervezett falunap alkalmából vetélkedő nyereményként kiosztott ajándékokat ajánlott fel, illetve adott át az önkormányzatnak.

Követelésbiztosítás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság szerződést kötött egy követelésbiztosító céggel. Havonta jelentik a nyitott vevőállományukat a biztosító cég felé. Amennyiben valamelyik vevő nem egyenlíti ki tartozását, abban az esetben  a biztosító átveszi az adott nyitott vevőállományt és a biztosítási limitkeret illetve egyéb feltételek megvizsgálása után a követelés 90%-át megfizeti.

Skontó

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Külföldi szállító a teljesítésről kiállított számlán skontót tüntet fel. A számlák kiegyenlítése minden esetben 30 napon belül történik, ez a 3 % engedmény feltétele. A skontót (3 %) elengedett kötelezettségként kezelik és társasági adóalap csökkentésénél teljes összeget figyelembe veszik, azért mert nincs fizetési határidő feltüntetve a számlán, amihez a skontó késedelmi kamattal arányos részét elszámolhatnák.

Módosító számla EVA törvény szerinti szabályozása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy betéti társaság, aki 2004. évtől bejelentkezett az Egyszerűsített Vállalkozói Adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatály alá, 2007. évben módosító számlát állított ki a 2004, 2005 és 2006. évekre vonatkozóan.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A munkavállaló, amennyiben betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt és rendelkezik a jogszabály által előírt szolgálati idővel, jogosult nyugdíjigényét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló1997. évi LXXXI. törvény 64. § (2) bekezdése értelmében hat hónapra visszamenőleg érvényesíteni.

Étkezési jegyek beváltásakor levont jutalék

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A levonásba helyezett jutalékról kapott áfá-s számla áfa tartalma levonásba helyezésére vonatkozó szabályokat foglaljuk össze.

Útnyilvántartás vezetése, személygépkocsi vezetési jogosultság

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a cégautó magáncélú használatára tekintettel a kifizetőnek cégautó-adó fizetési kötelezettsége keletkezik.

Mozijegyek juttatása utáni adózás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Szja törvény 1. számú melléklet 8.6 pontja szerint adómentes természetbeni juttatásnak számít a kifizető által a magánszemélynek biztosított művelődési intézményi szolgáltatás.

Élelmezési költségtérítés adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban a kiküldetés során adott élelmezési költségtérítés adókötelezettségének megállapításában nyújtunk segítséget.

Kft ügyvezető jogviszonya és járulékfizetése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vezetői tisztség ellátása mellett a tag a társaság tevékenységében személyesen is közreműködhet (munkát végezhet). Annak nincsen akadálya, hogy a vezető tisztségviselő ugyanannál a gazdasági társaságnál más feladat ellátására munkaviszonyban álljon, feltéve, hogy felette a munkáltatói jogokat más gyakorolja.

Munkába járás közforgalmi úton

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Mekkora távolságot lehet figyelembe venni a saját gépkocsival történő munkába járásnál?

Tereprendezési munkálatok számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság telephelyén kertrendezési munkálatokat végeznek. Ezen munkálatok keretében különböző fák, növények és gyepszőnyeg kialakítása, valamint öntöző berendezés telepítése történik. A telken kialakításra kerül egy kis kerti tó is.

Vízterhelési díjelőleg bevallása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A környezetterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezik.

Nyugtaadással kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatos kérdések megválaszolásában nyújtunk segítséget.

Tőkekivonás adózási szabályai

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 49. § (5) bekezdése értelmében a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított tőkével arányos jegyzett tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték.

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy magánszemély az általa 2000-ben vásárolt ingatlant - melyen 2002-ben értéknövelő beruházást hajtott végre - értékesítené. Hogyan állapítsa meg az értékesítésből származó jövedelmet, ha a felújítás számlái már nem állnak rendelkezésre?

Ajándék adózása és számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Munkavállalónak a nyugdíjba vonulásakor adott ajándék adózása és könyvelése

Zártkörű részvénytársaság részvényeinek öröklése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az illeték kötelezettségről és mentességekről az 1990. évi XCIII. törvény rendelkezik.

Közösségen belüli értékesítés könyvelése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy magyarországi vállalkozás ausztriai értékesítés miatt osztrák közösségi adószámot váltott ki. A termékek Magyarországról Ausztriába történő kiszállításával egy közösségi mentes értékesítést hajtanak végre, melyről egy mentes számlát állítanak ki, eladóként a magyar adószámot, vevőként az osztrák adószámot használva. Az osztrák vevőknek történő értékesítéseket osztrák áfával terhelt áfás számlák kísérik. Milyen könyvelési tételek kapcsolódnak a fenti eseményekhez?

Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (MT) 193/I. § előírása szerint a kölcsönzés céljából létesített munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással, azonnali hatályú felmondással és azonnali hatállyal a próbaidő alatt. A határozatlan időtartamú munkaviszonyt felmondással mind a kölcsönbeadó, mind a munkavállaló megszüntetheti [193/J. § (1) bekezdés].

Osztalék jövedelem egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Részvényes részére a 2006. évi eredmény terhére 2007. évben kifizetendő osztalékból milyen mértékű egészségügyi hozzájárulást kell levonni, illetve milyen hozzájárulás-fizetési felső határt kell figyelembe venni.

Zártkörűen működő részvénytársaságnál a háromtagú igazgatóság melletti vezérigazgató jogviszonya

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2006. évi IV. törvény ( továbbiakban: Gt. ) 21. § (4) bekezdése értelmében a részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság, mint testület látja el.

Devizás árfolyam különbözet kezelése szervezeti formaváltással megvalósuló átalakulás esetében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság átalakul Kft-ből Zrt-vé. Hogyan kell szerepeltetni a devizás tételek árfolyam különbözetét az átalakulási vagyonmérlegekben?

Szlovákiai cég számlázása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy szlovákiai vállalkozás egy magyar céggel bérmunkát végeztet. A bérmunkához szükséges gépeket a szlovák fél bocsátotta a magyar szolgáltatást végző rendelkezésére. Ezzel a bérmunkát végző magyar céggel egy másik magyarországi vállalkozás is kötött bérmunkára szóló megállapodást. A bérmunka ellenértékét a bérmunkát végző magyar cég a megrendelő magyar vállalkozás felé áfásan kiszámlázza.

Eredménytartalékból történő jegyzett tőkeemelés számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy részvénytársaságnak részesedése van egy Kft-ben. A Kft. 2000. évben az eredménytartalék terhére jegyzett tőkeemelést hajtott végre. A tőkeemelés után tulajdoni hányaduk változatlan maradt. Hogyan kell szerepeltetni ezen üzletrész értékét a tulajdonos Rt. könyveiben?

Külső tulajdonos teendői átalakulásnál

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Átalakulás során "A" társaság (anya) beolvasztja magába "B" társaságot (leányát), amelynek 100 %-os tulajdonosa. Van-e könyvelési teendője az átalakulás során az "A" társaságban 90 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező "C" tulajdonosnak, alkalmazni kell-e rá a számviteli törvény 86. § (3) bekezdés c) illetve d) pontjában előírt szabályt?

Tanulmányi szerződés felmondása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Tanulmányi szerződéssel rendelkező munkavállaló maga kezdeményezte a munkaszerződésének a felmondását. A társaság igazgatósága viszont a tárgyi költségek (könyvek, utazás) kifizetésén túl, igényt tart a tanulmányok miatt kieső napokra kifizetett munkabér megtérítésére. Jogosnak tekinthető-e a kieső napokra járó munkabér megtérítése, szükséges-e számlázni a kiterhelt költségeket, vagy egyéb módon is elszámolhatóak?

Német illetőségű magánszemély belföldi kiküldetésének adóztatása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hol adóztatható a német illetőségű magánszemély Magyarországon történő kiküldetésére való tekintettel juttatott díjazása?

Szociális szövetkezeti formához kapcsolódó számviteli és adózási szabályok

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy szövetkezetnél amely célszervezeti, akkreditált, védett foglalkoztatóként működik felmerült a szociális szövetkezeti formába történő további működés kérdése. Szükséges-e a közhasznúsági jogállást megszerezni ahhoz, hogy a társasági adókötelezettség alól, valamint a szövetkezeti törvény 106. § (8) bekezdése szerinti lekötött tartalék-képzési kötelezettség alól mentesüljön a szövetkezet. Mik az előnyök és a hátrányok a közhasznú jogállás megszerzéséhez kapcsolódóan, illetve felosztható-e az adózás utáni eredmény a tagok között, ha a szövetkezet nem szerez közhasznú jogállást?

Közösségi bérmunka és termékértékesítés környezetvédelmi termékdíja

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Közösségen belüli bérmunkához, termékértékesítéshez kapcsolódó csomagolóanyagok környezetvédelmi termékdíjkötelezettsége a kérdés.

Jegyzett tőke felemelésének lehetősége követelés, mint apport szolgáltatásával

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás likviditási problémája áthidalására anyavállalatától a tulajdonos döntése alapján előleget kapott. Lehet-e jegyzett tőkét emelni - természetesen a társasági szerződés módosítása mellett - a vevői előlegként nyilvántartott összeggel?

Vagyonáthelyezés áfa vonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Áfa kötelezettség megállapításban nyújtunk segítséget adott tagállamban vámjogi szabadforgalomba helyezett áru másik tagállamba szállítása esetén.

Konzorciumi szerződés tagjai közötti elszámolás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Két gazdasági társaság szálloda építése érdekében konzorciumot hozott létre. A konzorciumi tagok között történő elszámolás az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó ügylet-e?

Tesztautókra vonatkozó számviteli és adózási szabályok

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Speciálisan a tesztautókkal foglalkozó külön jogszabály nincs, a számviteli és adózási jogszabályok rendelkezéseiből vezethetők le a tesztautókra alkalmazható szabályok.

Adószámos magánszemély

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az adószámos magánszemélyek bérbeadási tevékenységének részletes adózási és Eho fizetési kötelezettsége

Nemzetközi árufuvarozáshoz kapcsolódó költségek elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Nemzetközi fuvarozási tevékenységét egy Kft. saját  tehergépjárművével saját munkavállalójával végzi.

A tagi kölcsön után fizetett kamat közterhei

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A társaság tagja által a társaság részére nyújtott kölcsön (tagi kölcsön) alapján fizetett kamat személyi jövedelemadó, társasági adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, valamint könyvelési módja.

Üzletrész tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó személyi jövedelemadó és illeték törvénybeli szabályok lengyel állampolgárságú magánszemély esetében.

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság kiválással jött létre oly módon, hogy a jogelőd társaság felhalmozott eredménytartalékából került vagyon átadásra az új társaság alapításához. Azon társaság jegyzett tőkéje és tulajdonosai változatlanok maradtak, amelyből az új társaság kivált.

Egy társaság átalakul. Az átalakulás során kiválással jön létre egy új társaság.

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az átalakulás időszaka alatt a továbbműködő cég egy vásárolt ingatlanon jelentős beruházást hajt végre. A vásárolt ingatlan átalakulás során kerül a kiváló társaság tulajdonába.

Keletkezik-e adófizetési kötelezettség a kifizető tulajdonában lévő gépjárművek többlet üzemanyagfogyasztása után?

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az üzemanyag túlfogyasztás miatti adókötelezettség keletkezését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§-a szabályozta, mely paragrafus 2000. január 1-jétől hatályát vesztette.

Külföldi befektetések számviteli és adóügyi megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2007-ben egy angliai székhelyű, befektetési kapcsolatban álló vállalkozásában tőkeemelést hajtott végre.

Különadó visszaigénylése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság magánszemély tulajdonosának 2007-re különadó túlfizetése keletkezett, melyet szeretnének visszaigényelni. Mikor kerül sor a visszatérítésre?

Társasági adókedvezmény

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég zártvégű pénzügyi lízingszerződés megkötésekor középvállalkozásnak minősült. Kérdése, hogy e szerződés keretében beszerzett termelőgépek után az adóévben megfizetett lízingkamat 40 %-át adókedvezményként igénybe veheti-e, és de minimis támogatást, vagy a 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatást kell választaniuk?

Mi történik akkor, ha az EU-ba történő értékesítéshez kapcsolódó kiszállítás akár egy évig is elhúzódik?

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vevővel kötött szerződés alapján a teljesítés időpontját a termék legyártásának időpontjában határozták meg.

Első lakásértékesítés

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkkal abban kívánunk segítséget adni, hogy az Áfa tv. szerint mi minősül első lakásértékesítésnek.

Ingatlan aktiválása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint egy tárgyi eszközt akkor lehet rendeltetésszerűen használatba venni, ha biztosítottak a rendeltetésszerű működés műszaki, technikai, illetve jogi, hatósági feltételei, továbbá az eszközt a vállalkozási tevékenységhez fogják használni.

Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának közterhei

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Összefoglaljuk hogyan történik a felügyelő bizottsági tagok megítélése biztosítási szempontból.

Gépjármű javítása más tagállami cég részére

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy gépjárműjavítással foglalkozó társaság más tagállami cég saját gépjárművének javítását végzi Magyarországon. Helyes gyakorlat-e a szolgáltatási számlát adómentesen - ÁFA területi hatályán kívüliként - kiállítani?

Felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell elszámolni a számvitelben azt a juttatást, amikor egy felsőoktatási intézménnyel olyan ösztöndíj létesítéséről szóló megállapodást kötöttek, miszerint meghatározott hallgatót támogatnak?

Vissza nem térítendő fejlesztési támogatás elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat a rendkívüli bevételek között a pénzügyi teljesítés időpontjában kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a passzív időbeli elhatárolások között.

Eva adóalany betéti társaság tulajdonos változása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy 1989-ben alakult és 2003. évtől eva hatálya alá belépett betéti társaság 2003-ban belépett kültagja 2007. évben megvásárolja a beltag tulajdoni hányadát és ezzel 50 %-ot meghaladó tulajdonrészhez jut. Maradhat-e a betéti társaság eva hatálya alatt?

Szövetkezetből kizárt tag részére kifizetett részjegy számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság tagja volt egy mezőgazdasági értékesítő szövetkezetnek, melyből a szövetkezet közgyűlési határozata szerint kizárásra került. A kizárást követően a korábban befizetett részjegy összegét a szövetkezet számukra visszafizette. Hogyan történik meg ennek a gazdasági eseménynek a könyvviteli elszámolása?

Társasági adóalap korrekciós kérdés

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A helyi iparűzési adó ráfordításként elszámolt összege az adózás előtti nyereség összegéig adóalap csökkentő tétel, feltéve, ha az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása. Az adótartozást adónemenként, vagy adóhatóságonként összevontan kell-e vizsgálni?

A szövetkezeti törvény szerinti közösségi alap-képzésének kötelezettségéről

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 59. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról. A hivatkozott jogszabályi szakasz (2) bekezdés sorolja fel azon jogcímeket, amelyekre az adózás utáni eredmény fordítható, a (2) bekezdés c) pontja rendelkezik az elkülönített közösségi alap képzéséről. Mellőzhető-e az adózás utáni eredmény terhére a közösségi alap képzése?

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztésének elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy alapítvány több gazdasági társaságban többségi tulajdonos, melyből az egyik tartósan veszteséget mutat ki, mivel 2004-2006 években jelentősen elveszítette jegyzett tőkéjét. Hogy alakul a befektetés számviteli és társasági adótörvény szerinti megítélése?

Garantált bérminimum

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

Láncértékesítés elbírálásának szempontjai

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég láncértékesítés keretében közösségbe értékesít. A terméket közvetlenül Németországba szállítják, a számlát egy német közösségi adószámmal rendelkező svájci cég felé állítják ki. Az alkalmazott fuvarparitás EXW, a fuvar megrendelőjének személyéről nincs tudomásuk. Számlázható-e közösségen belüli adómentes értékesítésként?

Bérmunka

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Németországi megrendelő Németországból alapanyagot hoz be Magyarországra megmunkálás céljából. A magyar termelő a készárut Olaszországba szállítja ki, a számlát a német adóalany nevére állítja ki. Kell-e áfát felszámítani a bérmunka után?

Közösségi adószámmal rendelkező belföldi adóalany német adóalanyok részére fogászati termékeket értékesít. A német vevő nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az áfa törvény 29/A. §-a alapján Közösségen belüli adómentes értékesítésként csak a közösségi adószámmal rendelkező adóalany felé történő értékesítés minősíthető.

Eva adóalap

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Számviteli törvény hatálya alá tartozó evás társaság bankközi devizapiacon kíván ügyletet végrehajtani. Hogyan kell az eva alapját megállapítani ebben az esetben?

Ügyvezetői megbízatás melletti munkaviszony

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vezető tisztségviselői jogviszony sajátos polgári jogi megbízási jogviszony, amely a megválasztással és az elfogadással jön létre, illetve visszahívással vagy lemondással mindkét oldalon bármikor megszűntethető.

Külföldi magánszemélyek részére adott juttatások adózása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozáshoz munkavégzésre kirendelt külföldi állampolgárok részére lakást béreltek/bérelnek. Hogyan kell elszámolni a lakásbérlettel kapcsolatos összes költséget és felszámított áfa-t, ha az említett magánszemélyek külföldi kiküldetést teljesítenek Magyarországon? Változtat-e az adózáson az a körülmény, ha ezen személyekkel munkaszerződést kötöttek?

Kapcsolt vállalkozások közötti bérleti díj

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban bérleti díj megállapítására vonatkozó Ptk. szabályokat, a szokásos piaci ártól eltérő bérleti díj esetén annak társasági adóalapra gyakorolt hatását részletezzük.

Elengedett követelés és az ajándékozási illeték

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Illetéktörvény (Itv.) 11. §-a az ajándékozási illeték tárgyaként nevezi meg az ingatlan, ingó ajándékozását, illetve a vagyoni értékű jog átengedését, ilyen jogról való ellenszolgáltatás nélküli lemondást.

Iparűzési adóalap megállapítása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy DVD forgalmazással és mozi filmforgalmazással foglalkozó cég az iparűzési adó alapját milyen anyagköltségekkel és közvetített szolgáltatásokkal csökkentheti?

Vissza nem igényelhető áfa

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 48. § (7) bekezdés szerinti visszaigényelhető adót csökkentő tétel

Színlelt munkaszerződések megszüntetése miatti moratórium

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A színlelt szerződések megszüntetése, illetve munkaviszonnyá történő átalakítása esetére először a 2003. évi XCI. törvény 223. §-a biztosított visszamenőleges adó- és járulékmentességet.

Szlovákiából származó osztalék jövedelem adókötelezettsége. Magyar magánszemély ott folytatott vállalkozási tevékenysége.

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Szlovákia és Magyarország között a kettős adóztatás elkerüléséről a 1996. évi C. törvény rendelkezik. Az egyezmény 10. cikke szabályozza az osztalék adóztatását.

Flottakezelési díj áfája

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Személyautók flotta kezelési díjának (SZJ 71.10.1) áfa levonási lehetősége

Ösztöndíj juttatás megítélése a szakképzési hozzájárulás tekintetében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vállalkozás által fizetett ösztöndíj nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját. Ennek jogszabályi hátterét mutatjuk be.

Kiküldetésekhez kapcsolódó juttatások adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A kiküldetést teljesítő magánszemély részére biztosított szállás (lakhatás) adókötelezettsége

Nemzetközi áruszállítással kapcsolatos önállóan teljesített szolgáltatások áfa vonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A nemzetközi közlekedéssel kapcsolatos, nem járulékos szolgáltatásként teljesített szolgáltatás adómentesen számlázható, ha termék Közösségen belüli forgalmához közvetlenül kapcsolódik.

Számla javítása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. LXXIV. (továbbiakban Áfa tv.) törvény 45/A §. (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a számítógéppel, vagy elektronikus úton előállított számla lezárását követően észlelt hibát, adatot javítani kell, akkor annak módja a stornírozás.

Kapcsolt vállalkozások megítélése a társasági adóban

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. és egy Bt. szeretne egymás között számlázni. Mind a Kft. mind a Bt. a társasági adó hatálya alá tartozik. A Bt.-ben 50%-os tulajdoni részesedést a feleség birtokol, aki egyben a társaság vezető tisztségviselője is, a másik tulajdonos ugyancsak 50%-ban egy külső magánszemély (nem családtag). A Kft. tagja 76%-os tulajdoni arányban a férj, a részesedés 24%-át a feleség birtokolja. Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a fenti tulajdonosi struktúrát figyelembe véve a Kft. és a Bt.?

Pénzügyi lízingszerződés keretében megszerzett személygépkocsihoz kapcsolódó költségelszámolás lehetősége egyéni vállalkozó esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egyéni vállalkozó személygépkocsit lízingel pénzügyi lízingszerződés keretében. A lízingbeadótól kapott első számla az általános forgalmi adót is tartalmazza. A lízingszerződés futamideje 10 év. Az egyéni vállalkozó a lízingelt személygépkocsit be szeretné vinni a vállalkozásába oly módon, hogy kizárólag üzemi célú eszköznek minősüljön, de a személygépkocsi nem minősül a vállalkozói tevékenység tárgyának. A vállalkozó menetlevél vezetésével kívánja igazolni, hogy a gépkocsit kizárólag a vállalkozási tevékenysége érdekében használja. Hogy alakul a gépkocsi költségelszámolása annak függvényében, hogy az egyéni vállalkozó a cégautó-adót megfizetését alkalmazza-e vagy sem.

Munkáltató nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

2005 évben illetve 2006 adóévtől kezdődően hogyan támogathatja a munkáltató munkavállalóit?

Véglegesen átadott pénzeszköz adó- és illeték kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy vállalkozás a vele kereskedelmi kapcsolatban lévő vállalkozásnak visszafizetési kötelezettség nélkül pénzeszközt folyósítana. Milyen adóvonzata van ezen pénzeszköz átadásának, illetve keletkezik-e az átadónak illetékfizetési kötelezettsége?

Külföldi adóalany bejelentkezési kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Külföldi adóalany belföldi gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségeket foglaljuk össze.

Kiszállítási határidő Közösségen belüli értékesítés esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Mennyi időn belül kell az értékesítést követően a terméket kiszállítani Közösségen belüli termékértékesítés esetén?

Ausztriában végzett munkaviszonyból származó jövedelem adóztatásának helye

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Évközben tartósan (több mint 183 napra) munkavégzés céljából Ausztriába kiküldött dolgozó e tevékenységére való tekintettel kapott díjazása melyik államban adóztatható?

Személygépkocsi javítás osztrák cég részére

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Külföldi (osztrák) adóalany részére végzett szolgáltatás általános forgalmi adójának megállapításában kívánunk segítséget nyújtani.

Bérleti díj számlázása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Bérleti szerződéshez kapcsolódó pótlólagos díj, illetve korábban kiszámlázott, de visszajáró díj számlázása.

ÁFA elszámolása EU-tagállamban végzett szerelési tevékenységnél

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban összefoglaljuk milyen előírásoknak kell megfelelniük a számláknak, hogy elszámolhatóak legyenek és áfa tartalmuk visszaigényelhető legyen.

Magánszemély javára elengedett követelés adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettséget von maga után a magánszeméllyel szembeni követelés elengedése?

Reklámszolgáltatás utáni áfa kötelezettség

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Áfa törvény 15. § (5) bekezdése alapján reklámszolgáltatás esetén a teljesítés helye a megrendelő székhelye, illetve állandó telephelye.

Osztalék, osztalékelőleg és bérleti díj utáni eho

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Kft. tag részére 2006. év után fizetett osztalék és 2006. évi bérleti díj utáni százalékos egészségügyi hozzájárulás.

Magánszemélynek járó osztalék juttatási formája

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Lehetőség van-e magánszemély részére a Kft. tulajdonában lévő lakóingatlan osztalék fejében történő átadására?

Vásárolt földterülettel kapcsolatos munkálatok számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban összefoglaljuk mi tartozhat egy vásárolt földterülettel kapcsolatban a bekerülési értékbe.

Ingatlanértékesítés áfája

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kft. rendelkezik egy ipari telephellyel, melyet értékesíteni szeretne. A telek 1992-ben került a Kft. szövetkezeti formában működő jogelődjének a tulajdonába apportként. A szövetkezet 1994-ben alakult át szövetkezetből kft-vé, majd 2006-ban beolvadt a kérdező Kft-be. Merülhetett-e fel korábban áfa fizetési kötelezettségük ingatlannal kapcsolatban, hogyan alakul 2008 évben az értékesítés áfa vonzata?

Áfa visszaigénylése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban támogatási szerződés alapján kifizetett számla áfa tartalma visszaigényelhetőségére adunk választ.

Munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Ruházati boltban eladók alkalmazásával, bérezésével kapcsolatban felmerülő különféle kérdések.

Kártérítés számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Vevő által elismert kártérítés számviteli elszámolása.

Osztalék kifizetés egészségügyi hozzájárulás terhe

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Tagok részére járó kis összegű osztalék kifizetése esetén fizetendő egészségügyi hozzájárulás levonása.

Bérbeadás esetén fizetett óvadék

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Bérleti szerződéshez kapcsolódóan 2 havi óvadékot kértek a bérbevevőtől, mely összeget a szerződésszerű nem teljesítés esetében utolsó 2 havi bérleti díjba beszámítanak. Szerződés szerinti fizetés esetén a szerződés lejártával az óvadék visszajár a bérlőnek.

Pótlékfizetési kötelezettség

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Éjszakai pótlék, műszakpótlék, illetve rendkívüli munkavégzésre tekintettel fizetendő pótlék megállapítása.

Romániában tevékenységet végző magyar állampolgárok adó és járulékfizetése Magyarországon

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A társadalombiztosítási jogszabályok hogyan érintik a magyarországi foglalkoztatót, amennyiben 2005. szeptemberétől két munkavállalóját az általa Romániában alapított gazdasági társasághoz küldi munkavégzésre?

Kiküldetési rendelvény

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kiküldetési rendelvény adattartalma

Felvásárlási jegy

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Felvásárlási jegy és annak kitöltési útmutatójában található nyilatkozat.

Hibás aranyáru átminősítése a kiskereskedelemben

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Aranyáru selejtezése, törtaranyként újra feldolgozása esetén a helyes számviteli eljárást mutatjuk be.

Svájcból származó munkabér adóztatásának helye

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Magyar-bolgár kettős állampolgársággal rendelkező magánszemély Svájcban történő munkavégzéséből származó jövedelmének adózatási helyének megállapításában nyújtunk segítséget.

Tiszteletdíjak után fizetendő járulékok mértéke

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az 1993. és 1997. közötti időszakban kifizetett tiszteletdíjak járulékfizetési kötelezettsége

Átlagkereset számítás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az átlagkeresetbe valamennyi, a munkáltatótól kapott olyan díjazás beszámít, amely munkabérnek minősül.

Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedés beszámolóban való kimutatása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy Zrt. 20 % feletti részesedéssel rendelkezik egy másik gazdasági társaságban, ezt a befektetést a mérlegben a számviteli törvény 27. § (2) bekezdése alapján "Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban" soron mutatták ki. Helyesen mutatták-e ki a fenti követelést a mérlegben az Eszközök/III. Befektetett pénzügyi eszközök/ Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban soron?

Különadó alapja

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Csökkenthető-e különadó alapja a visszafizetési kötelezettség nélkül, fejlesztési célra kapott támogatás tárgyévi részével?

Természetbeni juttatások adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság önkéntes egészségpénztári befizetést teljesít dolgozói részére. A munkavállalók egy részénél a munkáltatói egészségpénztári befizetés meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény 7. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott adómentesen adható összeget. Az adómentes összeget meghaladó befizetés a magánszemély munkaviszonyából származó összevonandó jövedelmének minősül.

Különadó levonása nem rendszeres jövedelemből

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A 2006. évi LIX törvény értelmében nem rendszeres jövedelmet juttató munkáltatónak attól kezdve kell vonnia a különadó előleget, amikortól a tőle addig származó jövedelmek összege meghaladja az éves nyugdíjjárulék alapot.

Volt dolgozónak biztosított juttatások adó- és járulékvonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egykori munkavállaló a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal nyugellátásra jogosító szolgálati időre kötött megállapodást. Az ezzel összefüggésben felmerülő járulék fizetését a társaság - egy külön megállapodás alapján - átvállalta. Ez az átvállalt kötelezettség a magánszemélynél bevételnek minősül.

Holland ügyvezető tiszteletdíjának adóelőleg megállapítási szabályai

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Holland tulajdonban lévő társaság holland állampolgár ügyvezetője feladatait nem munkaviszonyban, hanem a megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint látja el. Részére tiszteletdíjat fizetnek ki, mely Magyarországon adóköteles. Hogyan történik az adóelőleg megállapítása?

Tanácsadási szerződés valódi tartalma

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Tanácsadási szerződés valódi tartalmának bizonyítása

Bérleti díj adókötelezettsége tehergépjármű esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság tehergépjárműveket kíván bérbe adni közösségi adószámmal rendelkező, eltérő tagállambeli adóalany részére.

Szakmai teljesítés igazolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Költségvetési szervek esetében ki jogosult a szakmai teljesítés igazolására? Hogyan kell rögzíteni a szakmai teljesítés szabályait?

Pénzmaradvány könyvelése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A költségvetési intézménynek hogyan kell elszámolnia a 2006. évben képződött, 2007. évre jóváhagyott negatív pénzmaradványát?

INTERREG támogatás elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan kell elszámolni az INTERREG program keretében elnyert pályázati pénzekkel?

Rokkantnyugdíjas foglalkoztatása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Mikor jogosult valaki rokkantsági nyugdíjra? Amennyiben a közalkalmazott rokkantnyugdíjas, hogyan lehet foglalkoztatni?

Rendkívüli munkavégzés

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Mi minősül rendkívüli munkavégzésnek, és hogyan történik ennek díjazása?

Polgármester jubileumi jutalma

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Polgármester nyugdíjba vonulása esetén részére a 35 éves jubileumi jutalmat ki lehet-e fizetni?

Munkaszüneti napon történő munkavégzés

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Mikor rendelhető el szombati, vasárnapi, munkaszüneti napi munkavégzés?

Jogviszonyban töltött idő megállapítása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Felmentési idő megállapításánál a külföldön alkalmazotti jogviszonyban töltött időt figyelembe lehet-e venni?

Minimálbéres foglalkoztatás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése esetén, havibér alkalmazása esetén 2007. január 1-jétől havi 65500 Ft, 2008. január 1-jétől havi 69000 Ft.

Igazgatói megbízás visszavonása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az iskolaigazgatói feladatok ellátásával 5 évre határozott időre megbízott személytől az intézményi összevonás után megvonható-e a vezetői megbízatás?

Besorolás további szakképesítés esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vizuális és környezetkultúra szakos, főiskolai oklevéllel rendelkező tanárt e képzettségének megfelelően soroltak be. Figyelembe vehető-e a tanár további szakképesítéseként a rajzszakos főiskolai oklevél meg-szerzése?

A munkaidő beosztása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen szabályok vonatkoznak a munkaidő beosztására, munkáltató által történő megállapítására?

Besorolás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

20 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkező egyetemi végzettségű pszichológus munkakört betöltő személyt besorolhatunk-e H7-es fizetési fokozatba?

Vállalkozási tevékenység

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Költségvetési intézmény meglévő épületét jövőbeni bérbeadás céljából kibővíti, illetve felújítja. A bérbeadás a jövőben alap-, vagy vállalkozási tevékenységnek minősül ebben az esetben?

Részben önálló intézmény rehabiliticiós hozzájárulás fizetése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Önkormányzathoz kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó, munkáltatói jogkörrel rendelkező költségvetési szerveket a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének szempontjából hogyan kell kezelni, ha a bevallást, illetve a fizetési kötelezettség teljesítését az önkormányzat végzi?

Közmű értékesítése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az önkormányzat közművagyonát értékesíteni szeretné. Hogyan lehet elidegeníteni az önkormányzati közművagyont?

Hatósági eljárási díj

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A hatósági eljárás díjáról kell-e számlát kiállítania az eljáró hatóságnak?

Egy munkáltatóval több jogviszony

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunkban azonos munkáltatónál munkaviszony melletti további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének lehetőségeit foglaljuk össze.

Idénymunkával kapcsolatos munkajogi kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) 117.§ (1) bekezdésének j) pontja értelmében idénymunkának tekintendő az olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy végzett szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

Minimál járulékalap

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

2006. szeptember 1-től új fogalom a minimum járulékalap, a 1997. évi LXXX. Tv. (Tbj. tv) 20-29.§-ban foglaltak szerint.

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek pénzügyi-és számviteli megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság elsősorban beruházási célú hitelt kapott Európai Uniós befektetőktől, majd ezeket a kölcsönöket a vállalatcsoporthoz tartozó más leányvállalatok fogják részben vagy egészében továbbítani.

Kedvezményes részvény-juttatás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság saját részvényt vásárolt vissza. A visszavásárlási érték a névérték 50%-a. Az így megszerzett részvényeket munkaviszonyban is álló tulajdonosoknak, illetve munkaviszonyban álló nem tulajdonosoknak kívánják értékesíteni. A munkaviszonyos tulajdonosoknak a névérték 20%-án kívánják a részvényeket továbbértékesíteni. Milyen adózási és járulékfizetési szabályokat kell szem előtt tartaniuk?

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem adózása társadalmi szervezet esetében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Írásunk ingatlanértékesítésből származó jövedelem adókötelezettségére irányadó szabályokat foglalja össze társadalmi szervezet esetén.

Különadóval kapcsolatos kérdések

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szerződésen alapuló, utólag adott engedmény és az esedékességen belül történő pénzügyi rendezéshez adott engedmény összegével növelni kell-e a különadó alapját? A Tao törvény és a különadóról szóló törvény fogalmai alatt ugyanezt kell-e érteni ? Az elengedett követeléssel és az elengedett kötelezettséggel módosítni kell-e a különadó alapját?

Külföldi kiküldetés

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Magyar cég munkavállalóinak tartós külszolgálat esetén felmerülő adó-és járulékkötelezettségét foglaljuk össze.

Kanadai céggel munkaviszonyban álló magyar magánszemély adó és járulékfizetési kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Magyar állampolgár kanadai céggel kíván munkaszerződést kötni, illetve az a megoldás is felmerült, hogy a magyar társasággal fennálló munkaviszony megtartása mellett köt további munkaszerződést a kanadai céggel.

Kapcsolt vállalkozások közötti elszámolás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság egyszemélyes Kft - t alapított, melybe munkatársakat helyeztek át, akik a a példabeli társaság által felvállalt ipari szolgáltatásokat végeznek idegenek részére. A társaság által vállalt megrendelések teljesítéséhez az összes termelési feltételt (műhely, gép, anyag stb.) a társaság biztosítja, azonban a munka elvégzését az egyszemélyes Kft-től rendeli meg, hiszen a munkavállalók munkajogilag itt vannak alkalmazásban. Hogyan módosítja a fenti helyzet a társasági adóalapot?

Szövetkezeti üzletrész

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az ÁPV Rt. által felvásárolt - korábban nyugdíjas tagok és külső üzletrész tulajdonosok birtokában lévő - üzletrészekre vonatkozó pályázaton elnyert ajánlati áron visszavásárolt üzletrészek számviteli elszámolása.

Internet juttatás adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Managerek részére biztosított ingyenes Internet használat után keletkezik-e adókötelezettség?

Tartós kiküldetés díjazásának adóvonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Három évre Ukrajnába külszolgálatba kiküldött munkavállaló EUR-ban történő díjazásának adózási és járulékfizetési kötelezettségei.

Bérköltség elszámolása mint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség alapja. Kötelezettségcsökkentő tételek.

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (Szh.) 3. § a) pontja szerint a szakképzési hozzájárulás alapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 79. § (2) bekezdése szerinti bérköltség.

Munkáltatói önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagdíj

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A két típusú pénztári támogatás adómentes havi összege együttesen nem haladhatja meg a minimálbér 80 százalékát, azaz a havi 55.200 forintot.

Ügyfélkör átadásának számviteli megítélése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság 2007. év január 1-jétől kezdte meg tevékenységét, ügyfélkörét az anyavállalatuktól vették át a szerződések átcedálásával. Az anyavállalat a vevőkör átadását kiszámlázza.

Cégautó magánhasználata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A vezetők a társaság tulajdonát képező személyautókat használják, mely gépjárművek tárolása részben a cég székhelyén, esetenként a dolgozó lakásán van, a dolgozótól bérelt garázsban.

Cégautó magánhasználata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég fizikai dolgozói változó munkahelyen végeznek munkát. Többször előfordul, hogy a tehergépkocsikat a dolgozó lakásán tárolják, és onnan mennek munkába a székhely érintése nélkül.

Társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetésével az 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 27. §-a foglalkozik.

Számítógépes program beszerzésére felhasználható-e a fejlesztési tartalék

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti fejlesztési tartalék felhasználható minden, a számviteli törvény beruházás, felújítás fogalmába tartozó fejlesztésre.

Továbbszámlázott számítástechnikai szolgáltatás áfa levonása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég számítástechnikai szolgáltatást vesz igénybe, majd annak egy részét továbbszámlázza egy Európai Unióban székelő külföldi igénybevevőnek. Levonásba helyezhető-e a továbbszámlázott szolgáltatás áfája?

Tagtól és nem tulajdonos magánszemélytől kapott kölcsön kamata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Tagi kölcsön adózási szabályai, átmeneti rendelkezés.

Tárgyi eszköz formájában nyújtott fejlesztési támogatás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény szerint a szakképzési hozzájárulás terhére fejlesztési támogatásként pénzeszköz vagy tárgyi eszköz is átadható.

Béren kívüli juttatások adózása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Ha egy cég olyan belső érdekeltségi szabályzatot készített, ahol a juttatás elemei az Szja törvény szerint egyedileg is adómentesek, akkor a meghatározott keretösszegig akár adómentes juttatás is megvalósulhat.

Kapcsolt vállalkozások megítélése a társasági adó tekintetében

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Annak megállapításában nyújtunk segítséget, hogy az esetben szereplő két cég kapcsolt vállalkozásnak minősül-e.

Meglévő készletek értékvesztésének elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Lehet-e értékvesztést elszámolni meglévő készletekre, abból kiindulva, hogy a készletek egy éve "nem mozogtak"?

Teljesítés módja és időpontja

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A külföldi fél szállítási szerződés alapján rendelte meg a nagy értékű berendezés legyártását, melyben a végszámla kiállítását a termék átvételéhez és a számla megérkezéséhez kötötte. A megrendelő a terméket 2007. októberben végátvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul átvette és engedélyt adott annak kiszállítására. Az eszköz kiszállítása 2007. novemberben ténylegesen megtörtént. A szállítás feltételeként FCA paritást kötöttek ki a szerződő felek. Jogosan számolhatja-e el a társaság a 2007. október 31-i fordulónapra az értékesítés nettó árbevételét?

Kapcsolt vállalkozástól kapott hitel kamatának adózási kérdései

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés k) pontja alapján a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt ráfordítás 50 %-a a gazdasági társaságnál növeli a társasági adó alapját.

A munkavállaló javára önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett támogatói adomány és munkáltatói hozzájárulás személyi jövedelemadó kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Az Önkéntes nyugdíjpénztárban elkülönül a munkáltatói hozzájárulás és az adomány kezelése.

Faktorálás számviteli rendezésének lépései

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Lényegében a faktor könyv szerinti vevőköveteléseket vásárol rendes üzleti tevékenysége során. A követelésvásárlás a faktorálás kiinduló pontja. Ezzel válik lehetővé háromféle alapszolgáltatás, mint azonnali előlegnyújtás az átvett követelésekre, a vevőanalitika adminisztrálása és a fizetési kockázat átvállalása.

Fejlesztési támogatás számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy cég beruházásához támogatást kapott 2007. szeptember hónapban, azonban ennek a támogatásnak elbírálására és a beruházás üzembe helyezésére is 2006. évben került sor.

Fejlesztési tartalék felhasználására vonatkozó szabályozás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A fejlesztési tartalék tartalmában előrehozott értékcsökkenési leírás (a beruházás megvalósítása előtt csökkenthető e címen az adóalap). A fejlesztési tartalékkal kapcsolatos szabályokat ketté kell választani számviteli, és társasági adó szempontjából.

Zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében történő beszerzés, lízingtárgy bérbeadása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság zárt végű pénzügyi lízing keretében vitorláshajót szeretne beszerezni bérbeadás céljából.

2003. évben szervezett nyereményakció, ajándéksorsolás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Szerencsejáték Rt. engedélyével 2003. évben kereskedelmi partnereik részére ajándéksorsolást bonyolítottak le. A nyereménytárgyak áfá-jának levonását arra alapozták, hogy a Tao. törvény a költségeket elismeri a vállalkozási tevékenységhez tartozónak, továbbá arra is, hogy a nyeremények személyi jövedelemadóját megfizették.

A cafetéria rendszerében nyújtott egyes természetbeni juttatások rendszer személyi jövedelemadó kötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított, 1995. évi CXVII. törvény 69. § (1) bekezdés dc) pontja alapján természetbeni juttatásnak minősül az olyan termék, szolgáltatás juttatása, amelyet a munkáltató ad a munkavállalójának, illetőleg közeli hozzátartozójának - ideértve azokat a magánszemélyeket is, akiket a törvény a munkavállalóval azonosan kezel (pl. szakközépiskolai tanuló, stb.) - úgy, hogy ahhoz valamennyi munkavállaló és az említett személyek azonos feltételek mellett és azonos módon hozzájuthat. Ilyen feltételekkel tekinthető természetbeni juttatásnak az úgynevezett cafetéria rendszer keretében adott termék és szolgáltatás.

Külföldi munkavégzés adó és járulékvonzatai

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaság alkalmazottja munkaviszonyának megtartása mellett munkát vállalna (nem kiküldetésben) az unióban (Németországban, Hollandiában, vagy Észtországban) körülbelül egy hónap időtartamra.

Elengedett követelés adózási kérdései

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Kapcsolt vállalkozások közti elengedett követelés nem tartozik az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. §-ában meghatározott ingó- és vagyoni érték fogalomba, azaz az illeték törvény tárgyi hatályán kívül eső gazdasági esemény.

Életbiztosítási díj adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Beltag, mint biztosított és kedvezményezett javára kötött életbiztosítás adókötelezettségének megállapításában kívánunk segítséget nyújtani.

Kötvény után fizetett kamat adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Társaság által zárt körben forgalomba hozott kötvény után magánszemély részére fizetett kamat adóztatható-e kamatjövedelemként?

Dolgozói részvény értékesítésének adókötelezettsége

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Hogyan adózik a 2007. évben névértéken visszavásárolt dolgozói részvény, ha azt 1998. évben a jegyzett tőkén felüli saját vagyonból bocsátották ki, s a dolgozók csak a névérték 10 %-át fizették meg?

Igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok külföldi szakmai utazásának adóvonzata

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény) 3. § 10. pontja értelmében "Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást."

Saját tulajdonú személygépkocsi költségtérítése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Milyen módon fizethető saját tulajdonú gépjármű használatára költségtérítés az olyan munkavállalóiknak, akik területi képviselők és feladatukat szokásosan a cég telephelyén kívül végzik?

Pénzkezelési szabályzat

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A számviteli törvény pénzkezelési szabályzatra vonatkozó, 14. § (8) - (10) bekezdéseiben foglalt módosult szabályai 2007. január 1-én léptek hatályba. 2007. február 15-én az Art. 172. § (18) bekezdése lépett hatályba, mely a pénzkezelési szabályzat megsértésére vonatkozó mulasztási bírság kiszabás lehetőségét tartalmazza.

Szövetkezeti fel nem osztható vagyonhoz kapcsolódó elszámolások

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy szövetkezet 2000. év júniusában végelszámolással szűnt meg, a megmaradt fel nem osztható vagyon egy másik szövetkezethez került. Az átvevő szövetkezet alapszabálya ezen összeget fel nem osztható vagyonként rendelte kezelni, 2000. évben tőketartalékként, majd 2001. évben lekötött tartalékként szerepeltették a saját tőke elemi között a beszámolóban.

Szakképzési hozzájárulás felhasználása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Szakképző iskola a szakképzési hozzájárulást felhasználhatja-e nyílászárók cseréjére?

Kapott támogatás számviteli elszámolása

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Termelői csoporttá elismert Beszerző és Értékesítő Szövetkezet a 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesül. A támogatáshoz kérelem benyújtása szükséges, a támogatás odaítélése előtt a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ellenőrzi a közölt adatokat, a megítélt támogatás összegéről pedig végzésben értesíti a Szövetkezetet. Hogyan történik a kapott támogatás számviteli elszámolása?

Személygépkocsi értékesítés utólagos áfa levonása Eva hatálya alóli kilépés esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Eva hatálya alatt beszerzett személygépkocsi áfa időarányos része - 5 évből hátralévő idő - a személygépkocsi értékesítésekor visszajár-e abban az esetben, ha a vállalkozás az értékesítéskor már nem volt Eva alany?

Orvosi vizitdíj és vizsgálati díj elszámolásával kapcsolatos állásfoglalás

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Egy társaságnál a különböző munkakörök betöltésének feltétele a magánszemélyek részére előírt orvosi vizsgálat. Ez esetenként vizsgálati díjat és vizitdíj von maga után. A kérdés arra irányul, hogy ezeket - a szükség szerint, kizárólag orvosi alkalmassági vizsgálatok miatt - felmerülő költségeket hogyan lehet a cég költségeinek tekinteni, illetve elszámolni?

Szabadság kiadásának szabályai munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.törvény 135.§ -a szerint a szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.

Társasház ingatlanértékesítése

Dátum: 2007-01-01 Rovat: Tudásbázis

Általános forgalmi adó szempontjából a tetőtér - amely szoros egységet alkot a lakás külső védelmi rendszerét képező tetővel - szükségszerűen hozzátartozik a lakás rendeltetésszerű használatához.

Szén-dioxid kibocsátási egység visszaadása miatti különadó-alap korrekció

Dátum: 0000-00-00 Rovat: Tudásbázis

A kérdező az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló többször módosított 2006. évi LIX. törvény (további-akban: Különadó tv.) 3. § (3) bekezdés b) pontjában leírt adóalap csökkentő tételre kérdez rá. A társaság javára a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján a Nemzeti Kiosztási Lista alapján nagyobb mennyiségű szén-dioxid kibocsátási egység került kiosztásra. Ezen kibocsátási egység 2005-2007. időszakra vonatkozott, és évente, egyenlő részletekben kerül átadásra, továbbá a kereskedési időszak lezártával, vagyis 2008. április 30-át követően a 2005-2007-es időszakból megmaradt, vissza nem adott kibocsátási egységek törlésre kerülnek.Videóelőadásainkból

Osztalék jóváhagyása, saját tőke rendezése - Botka Erika - MSZSZE főtitkár

Nincs Flash telepítve, a video lejátszás így nem működik!
További videóelőadások

Havi adózási események

2015 Június
HKSzeCsPSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930