Weboldalaink

Állásajánlat

A Saldo Zrt. munkatársat keres költségvetési számviteli tanácsadó munkakörbe tovább

8 mérlegképes számviteli kreditpontot érő ankét

Szeptemberben megrendezendő ankétunkon/előadásunkon 8 mérlegképes számviteli kreditpontot szerezhet! tovább

Konzultációs nap szeptember 18-án költségvetési tagjaink részére

Ehavi konzultációnkon a közalkalmazottak felmentésének gyakorlati kérdéseiről tájékozódhat. tovább

Könyvelők kreditpont gyűjtése

16 kreditpontot kell év végéig összegyűjteniük a regisztrált mérlegképes könyvelőknek tovább

Reklámadó – számlázás, nyilatkozat és Áfa

Reklámszolgáltató nyilatkozattételi kötelezettsége és a szolgáltatás Áfájának levonhatósága tovább

2014. évi reklámadó alapja és mértéke

Hogyan kell a reklámadó alapját megállapítani 2014-ben? Kinek érdemes az adóalapot csökkentenie? tovább

Üzemanyag értékesítése társvállalkozás részére

Egy gazdasági társaság saját konténeres üzemanyagkútjából egy társcég kamionjai tankolását kívánja megoldani. A tevékenység jövedéki törvény szerinti megítélése… tovább

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a távolléti díj értelmezése

Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel szűnt meg. A munkavégzés alóli felmentés időtartama 1,5 hónap, mely időszakra a munkavállaló, a szerződésben foglaltak… tovább

Támogatás minősítése, közhasznú minősítés év közbeni elvesztése esetén

Választ adunk arra, hogy a társasági adó alap kedvezmény igénybevételének feltétele-e az, hogy a támogatott szervezet közhasznú minősítése az adóév végén is fennálljon. tovább

Elállási jog érvényesítése a számvitelben és az áfában

Ingatlan értékesítés történt 2009-ben. A vevő tulajdonjoga bejegyzésre került az ingatlan nyilvántartásba. A vevő fizetési késedelembe esett, ezért az eladó 2014-ben… tovább

Periodika 32. kérdés - 2014. 4. szám

Milyen közterhek terhelik az intézményt a juttatás következtében, ha a volt munkavállalónak a bíróság béren kívüli juttatást ítélt meg? tovább

Periodika 31. kérdés - 2014. 4. szám

Helyesen jár-e el a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet, ha a hirdetményellenőrzési és szerkesztési díjat áfásan számlázza át a megbízó Önkormányzat… tovább

Periodika 30. kérdés - 2014. 4. szám

Áfa köteles-e a felszólító levél „díja” és kell erről számlát kiállítani? tovább

Jogszabályfigyelő

Adózás, adótanácsadás, pénzügy, okj képzések, ügyviteli rendszer fejlesztés
Dátum Esemény neve Esemény típusa
AUG.29
26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére
kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott,
online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező
pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint
ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 118. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.08.30.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
AUG.01
197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Megjelent a Magyar Közlöny 108. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.08.09,; 2015.01.01.; 2018.01.01.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
AUG.15
Közlemény Jogszabályfigyelés
Tájékoztató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
Megjelent a Hivatalos Értesítő 42. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.09.01.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.31
24/2014. (VI. 30.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 89. számában
Hatálybalépés kelte: 2014. 07.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.18
Közlemény Jogszabályfigyelés
Tájékoztató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
Megjelent a Hivatalos Értesítő 36. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.08.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.22
27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
Megjelent a Magyar Közlöny 100. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.23.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.18
169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 98. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.19.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.17
165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A fejlesztési adókedvezményről
Megjelent a Magyar Közlöny 95. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.18.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.18
2014. évi XXXVII. törvény Jogszabályfigyelés
Törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
Megjelent a Magyar Közlöny 98. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.19.; 2014.07.26.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.15
2014. évi XXXIV. törvény Jogszabályfigyelés
Törvény

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 95. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.16.; 2014.08.15.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.14
2014. évi XXXIII. törvény Jogszabályfigyelés
Törvény

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 94. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.15.; 2014.10.01.; 2015.01.01.; 2019.01.01.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚL.03
2014. évi XXV. törvény Jogszabályfigyelés
Törvény

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 91. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.04.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚN.30
1361/2014. (VI. 30.) Korm. határozat Jogszabályfigyelés
Kormányhatározat

A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

Megjelent a Magyar Közlöny 89. számában.
A Határozat végrehajtásának határideje: 2014. augusztus 1.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚN.30
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Megjelent a Magyar Közlöny 89. számában
Hatálybalépés kelte: 2014. 07.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚN.26
157/2014. (VI. 26.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 88. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.06.26.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚN.24
23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet Jogszabályfigyelés
Közlemény

A jegybanki alapkamat mértékéről
A jegybanki alapkamat mértéke 2,30%.

Megjelent a Magyar Közlöny 84. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.06.25.
 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚN.20
Közlemény Jogszabályfigyelés
Közlemény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent a Hivatalos Értesítő 32. számában
Hatálybalépéps kelte: 2014. 07. 01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
JÚN.17
2014. évi XXII. törvény Jogszabályfigyelés
Törvény

A reklámadóról
Megjelent a Magyar Közlöny 82. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.07.18.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁJ.30
17/2014. (V. 30.) AB határozat Jogszabályfigyelés
Tájékoztató

 "A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően”
szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről."

Megjelent a Magyar Közlöny 76. számában

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁJ.23
Közlemény Jogszabályfigyelés
Közlemény

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

 

Megjelent a Hivatalos Értesítő 27. számában
Hatálybalépés kelte: 2014. 06. 01.

 


Részletek


Videóelőadásainkból

Osztalék kifizetése - Előadó: Botka Erika MSZSZE főtitkár

Nincs Flash telepítve, a video lejátszás így nem működik!
További videóelőadások

Havi adózási események

2014 Szeptember
HKSzeCsPSzoVa
23467
89111314
15161718192021
2324262728
29

Leggyakoribb kulcsszavak

CMR-okmány Közösségen belüli termékbeszerzés adam adásvétel adóalap korrekció adóköteles természetbeni juttatás adókötelezettség adómentes természetbeni juttatás behajthatatlan követelés bejelentkezés bejelentési kötelezettség bekerülési érték belföldi fuvarozás beolvadás bizonylati rend biztosítási jogviszony bérbeadás béren kívüli juttatás bérjárulék bérleti díj bérmunka cégbírósági határozat cégérték deviza egészségügyi hozzájárulás egészségügyi szolgáltatás elektronikus szolgáltatás előleg engedmény engedményezés felszámolás forgalomba helyezés független felek garanciális csere helyesbítő számla helyettesítő számla hirdetési tevékenység igazgatási költség igénybevett szolgáltatások immateriális javak import kamatjövedelem kapcsolt vállalkozás kettős adóztatás kettős adóztatás elkerülése kis értékű ajándék konzorcium kvótajogosult kártérítés képzési költség késedelmi kamat költségtérítés közvetlen önköltség közvetítői jutalék közösségen belüli fuvarozás közüzem lakásszerzési kedvezmény lakóingatlan láncügylet lízing lízingbeadó lízingbevevő madam maradványérték maradékjog megbízási jogviszony munkaviszony napidíj nyilvántartási érték osztalék penziós ügylet pénzügyi lízing pénzügyi műveletek egyéb bevételei rabat raktározás reklám reprezentáció repó ügylet rész-opció rövidlejáratú kötelezettség saját dolgozó saját tőke szabad forgalombahelyezés szerződéses szabadság szolgáltatásnyújtás számlakiállítás számlázott engedmény számviteli alapelvek tanfolyamdíj tartós kiküldetés telefonhálózat telek telephely teljesítés helye teljesítési hely termékexport természetbeni juttatás tevékenység megszüntetés tárgyi eszköz társasági szerződés térítés nélküli átadás többségi befolyás utólagos engedmény változásbejelentés vám vámtarifa vámáfa zártvégű lakáslízing áfa-direktíva általános szerződési feltételek árfolyam-ingadozás árfolyamkülönbözet árleszállítás építési telek értékaránytalanság értékcsökkenés értékesítési költség önadózás önellenőrzés összeolvadás üdülőtelek üzemanyag-megtakarítás üzleti ajándék üzletpolitikai cél üzletpolitikai reklám