Weboldalaink

Konzultációs nap 2014. április 24-én vállalkozási tagjaink részére

A konzultáción választ kaphat a 2013. évi társasági adó legfontosabb szabályaival, és az adókötelezettség megállapítás gyakorlati problémáival kapcsolatos kérdéseire tovább

Meghívó a Belső ellenőri klub következő rendezvényére

A 2014. január 1-jétől hatályos számviteli szabályok a belső ellenőr szemével tovább

Közeledik a transzferár dokumentáció készítés határideje

Legkésőbb 2014. május 31-ig a kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletekről el kell készíteni a transzferár nyilvántartást. tovább

Adómentes a munkáltatói lakáscélú támogatás

Megjelent az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás részletes szabályait tartalmazó rendelet. tovább

Tagi kölcsön növelheti a minimum adóalapot

Tagi kölcsön mint a jövedelem-(nyereség-) minimum összegét módosító tétel a társasági adóalapnál tovább

Előadás az új Ptk. munkaviszonyt érintő aktuális kérdéseiről

Az új Ptk. hatályba lépésével kapcsolatos előadás arra ad válaszokat, hogyan alkalmazandó a munkaügyi joggyakorlatban az új Ptk., mit kell tennie a munkáltatónak a hatályba… tovább

Agrárkamarai regisztráció

Anyagunkban egy adott tevékenység kapcsán foglaljuk össze, hogy a gazdasági társaság kötelezett-e az agrárkamarai regisztrációra. tovább

Motivációs ösztöndíj adóvonzata

TÁMOP projekt keretében a szakorvosok, egészségügyi szakdolgozók részére folyósítandó motivációs ösztöndíj adó-és járulék kötelezettségével kapcsolatban tájékoztatunk.… tovább

Családi kedvezmény

Családi kedvezmény igénybevételével kapcsolatban iskolából igazolatlanul hiányzó gyermek esetét tárgyaljuk. tovább

Szociális szövetkezet vezető tisztségviselője

Szolgálati járandóságban részesülő vezető tisztségviselő bejelentésével és járulék fizetési kötelezettségével kapcsolatos tájékoztatásunk. tovább

ADÓK ÉS JÁRULÉKOK – 2014 - Periodika Különszám (X-es tábla)

A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, költségvetési és a társadalmi szervezetek különböző jogviszonyokat alakíthatnak ki a velük kapcsolatban álló magánszemélyekkel.… tovább

Periodika 22. kérdés - 2014. 2-3. szám

Az országgyűlési választásokkal összefüggő kiadások tekintetében ki lehet a kötelezettségvállaló, ellenjegyző, illetve a hivatal vagy az önkormányzat nevére kell,… tovább

Periodika 21. kérdés - 2014. 2-3. szám

Hogyan kell teljesíteni az áfa fizetési kötelezettséget a költségvetési szervezetnek, ha közösségi adóalanytól bizományos értékesítésre vesz át terméket? tovább

Jogszabályfigyelő

Adózás, adótanácsadás, pénzügy, okj képzések, ügyviteli rendszer fejlesztés
Dátum Esemény neve Esemény típusa
ÁPR.03
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól.

Megjelent a Magyar Közlöny 50. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.04.04.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
ÁPR.01
109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező
pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről
és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről. 

Megjelent a Magyar Közlöny 49. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.04.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.25
7/2014. (III. 25.) MNB rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent a Magyar Közlöny 44. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.26.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.20
90/2014. (III.20.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 41. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.23.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.20
89/2014. (III.20.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 41. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.25.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.20
88/2014. (III.20.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent a Magyar Közlöny 41. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.28.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.21
Közlemény Jogszabályfigyelés
Közlemény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent a Hivatalos Értesítő 17. számában
Hatálybalépés kelte: 2014. 04. 01.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.13
9/2014. (III. 13.) KüM közlemény Jogszabályfigyelés
Közlemény

 Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent a Hivatalos Értesítő 16. számában
Hatálybalépés kelte: 2014. 03. 07.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.18
24/2014. (III. 18.) KIM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések
kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet
módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 40. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.19.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.12
22/2014. (III. 13.) KIM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról "

Megjelent a Magyar Közlöny 37. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.15.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.12
12/2014. (III. 12.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

 az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 37. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.15.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.14
80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 39. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.15.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
MÁRC.13
75/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 38. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.14.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.28
11/2014. (II. 28.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 31. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.01., 2015.01.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.28
10/2014. (II. 28.) NGM rendelet Jogszabályfigyelés
Minisztériumi rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 31. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.26
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
Megjelent a Magyar Közlöny 30. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.06.13.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.25
43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Egyes közszolgálati és szolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 28. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.03.01., 2014.03.15. 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.24
41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 26. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.02.25., 2014.07.01.

 


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.24
40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 26. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.02.25., 2014.03.01.


Részletek
Dátum Esemény neve Esemény típusa
FEB.24
39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet Jogszabályfigyelés
Kormányrendelet

A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adókedvezményeinek befizetési rendjéről
Megjelent a Magyar Közlöny 26. számában
Hatálybalépés kelte: 2014.02.25.


Részletek


Videóelőadásainkból

Osztalék kifizetése - Előadó: Botka Erika MSZSZE főtitkár

Nincs Flash telepítve, a video lejátszás így nem működik!
További videóelőadások

Havi adózási események

2014 Április
HKSzeCsPSzoVa
2456
8910111213
1617181920
2123242627
2829

Leggyakoribb kulcsszavak

CMR-okmány Közösségen belüli termékbeszerzés adam adásvétel adóalap korrekció adóköteles természetbeni juttatás adókötelezettség adómentes természetbeni juttatás behajthatatlan követelés bejelentkezés bejelentési kötelezettség bekerülési érték belföldi fuvarozás beolvadás bizonylati rend biztosítási jogviszony bérbeadás béren kívüli juttatás bérjárulék bérleti díj bérmunka cégbírósági határozat cégérték deviza egészségügyi hozzájárulás egészségügyi szolgáltatás elektronikus szolgáltatás előleg engedmény engedményezés felszámolás forgalomba helyezés független felek garanciális csere helyesbítő számla helyettesítő számla hirdetési tevékenység igazgatási költség igénybevett szolgáltatások immateriális javak import kamatjövedelem kapcsolt vállalkozás kettős adóztatás kettős adóztatás elkerülése kis értékű ajándék konzorcium kvótajogosult kártérítés képzési költség késedelmi kamat költségtérítés közvetlen önköltség közvetítői jutalék közösségen belüli fuvarozás közüzem lakásszerzési kedvezmény lakóingatlan láncügylet lízing lízingbeadó lízingbevevő madam maradványérték maradékjog megbízási jogviszony munkaviszony napidíj nyilvántartási érték osztalék penziós ügylet pénzügyi lízing pénzügyi műveletek egyéb bevételei rabat raktározás reklám reprezentáció repó ügylet rész-opció rövidlejáratú kötelezettség saját dolgozó saját tőke szabad forgalombahelyezés szerződéses szabadság szolgáltatásnyújtás számlakiállítás számlázott engedmény számviteli alapelvek tanfolyamdíj tartós kiküldetés telefonhálózat telek telephely teljesítés helye teljesítési hely termékexport természetbeni juttatás tevékenység megszüntetés tárgyi eszköz társasági szerződés térítés nélküli átadás többségi befolyás utólagos engedmény változásbejelentés vám vámtarifa vámáfa zártvégű lakáslízing áfa-direktíva általános szerződési feltételek árfolyam-ingadozás árfolyamkülönbözet árleszállítás építési telek értékaránytalanság értékcsökkenés értékesítési költség önadózás önellenőrzés összeolvadás üdülőtelek üzemanyag-megtakarítás üzleti ajándék üzletpolitikai cél üzletpolitikai reklám